• Οικονομία

  Παράθυρο για νέες παροχές ανοίγει ο προϋπολογισμός – Πλεόνασμα 6 δισ. και έσοδα 3,9 δισ. πάνω από τον στόχο

  Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

  Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών


  Πάνω από τους στόχους συνεχίσει να κινείται η πορεία του προϋπολογισμού. Είναι τα στοιχεία που ανέμενε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου να «κλειδώσουν» οι νέες παρεμβάσεις που θα έχουν ως στόχο τους ευάλωτους, στο τέλος του χρόνου.

  Το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 6,08 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,74 δις ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 350 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022. Την ίδια περίοδο, τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 50,8 δις ευρώ, αυξημένα κατά 3,92 δις ευρώ ή 8,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

  Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, καθώς και από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων τρέχοντος έτους.

  Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων:

  (α) τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και προσμετρείται δημοσιονομικά στο έτος 2022,

  (β) επίσης ποσό 367 εκατ. ευρώ αφορά στην απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και προσμετρείται δημοσιονομικά στο έτος 2022, ενώ

  (γ) οι επιστροφές εσόδων που μετρούν αρνητικά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εμφανίζονται αυξημένες κατά 545 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Συνεπώς, από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού προκύπτει καλύτερη απόδοση των φορολογικών εσόδων έως τον Οκτώβριο που αφορούν το τρέχον έτος κατά 2,539 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2023.

  Η εικόνα τον Οκτώβριο

  Μόνο τον μήνα Οκτώβριο, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,9 δις ευρώ, αυξημένα κατά 832 εκατ. ευρώ ή 16,4% έναντι του στόχου.

  Εκτιμάται ότι η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται σε αυξημένα έσοδα ΦΠΑ, καθόσον το μήνα Οκτώβριο υποβάλλονται οι τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις που αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τον αυξημένο κύκλο εργασιών λόγω της τουριστικής κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου, καθώς και τα αυξημένα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

  Νέες διευκρινίσεις

  Για τον μήνα Οκτώβριο, όπου υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις οι τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις που αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τον αυξημένο κύκλο εργασιών λόγω της τουριστικής κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου, καθώς και τα αυξημένα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος, η υπέρβαση έναντι της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2023 είναι 832 εκατ. ευρώ, ωστόσο σημαντικό μέρος αυτών έχουν ληφθεί υπόψη στους στόχους του Προσχεδίου Προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τους αναθεωρημένους στόχους του Προσχεδίου Προϋπολογισμού και του Draft Budgetary Plan, η υπέρβαση για τον μήνα Οκτώβριο (και συνεπώς για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023) ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

  Σημειώνεται ότι στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού και το Draft Budgetary Plan έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα επιπλέον μέτρα που έχουν υλοποιηθεί εντός του 2023 (βλέπε πρώτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ για market pass, δαπάνες υγείας, μισθολόγιο μελών ΔΕΠ, κόστος αυτοδιοικητικών εκλογών κ.λπ.), όσα έχουν εξαγγελθεί στη ΔΕΘ και υλοποιούνται το επόμενο διάστημα (ενίσχυση συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά, market pass για τις πληγείσες περιοχές, επίδομα θέρμανσης, επιστροφή ΕΦΚ Diesel στους αγρότες, αύξηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κτλ.), καθώς και οι αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές (βλέπε δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ). Συνολικά όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, οι δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού σε δεδουλευμένη βάση για το 2023 εμφανίζονται αυξημένες 2,8 δισ. ευρώ έναντι των προβλέψεων της εισηγητικής έκθεσης.

  Διαβάστε επίσης

  Αναβάθμιση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Αποδεικτικού Ενημερότητας

  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε τραπεζοϋπαλλήλους

  12 Fake news για το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής  ΣΧΟΛΙΑ