• Οικονομία

  Αναβάθμιση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Αποδεικτικού Ενημερότητας

  Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ

  Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ


  Αναβαθμίζεται η νέα ψηφιακή εφαρμογή χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με ακόμη πιο απλές διαδικασίες.

  Συγκεκριμένα, με κοινή Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΘΟ, Χάρη Θεοχάρη, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προστίθενται νέες λειτουργίες στην ψηφιακή εφαρμογή:

  1. Για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού:

  • Το ΑΤΑΚ, η αντικειμενική αξία και το τίμημα απαιτείται να αναγράφονται μόνο στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης.
  • Περισσότεροι ΑΤΑΚ ή περιγραφικά στοιχεία περισσοτέρων ακινήτων είναι δυνατό να αναγράφονται στην ίδια αίτηση.
  • Η σύνταξη διορθωτικού ή επαναληπτικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου πραγματοποιείται χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, εάν δεν μεταβάλλεται κάποιο από τα ουσιώδη στοιχεία της μεταβίβασης.
  • Από τις 30/11/2023, χωρίς την συμπλήρωση ΑΤΑΚ, με μόνη την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου, οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας για λογαριασμό εργολάβου κατά τη μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου σε τρίτο, καθώς και στην περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση.

  2. Για την είσπραξη χρημάτων, από 30/11/2023:

  • Στην περίπτωση ύπαρξης περιοδικών απαιτήσεων, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας χωρίς αναγραφή του ποσού είσπραξης της επόμενης απαίτησης.
  • Έως πέντε Μοναδικοί Αριθμοί Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) μπορούν να αναγράφονται στην ίδια αίτηση, ενώ εάν οι ΜΑΡΚ είναι περισσότεροι αρκεί η αναγραφή του συνολικού αριθμού και του συνολικού ποσού αυτών.

  Διαβάστε επίσης

  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε τραπεζοϋπαλλήλους

  12 Fake news για το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

  Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,4% φέτος και 2,3% το 2024 – Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από το νέο έτος  ΣΧΟΛΙΑ