Οικονομία

Eurobank: Η συμβολή των ελληνικών εξαγωγών στο ΑΕΠ

  • NewsRoom
eurobank

Eurobank


Την αποτίμηση των ελληνικών εξαγωγών πραγματοποιεί η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της, διαπιστώνοντας ότι η συμβολή τους παραμένει αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της ΕΕ. Όπως αναφέρει η τράπεζα, σύμφωνα με τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ (λόγοι ονομαστικών μεγεθών) ανήλθαν στο 33,0% το 2017 (17,8% αγαθά και 15,2% υπηρεσίες) από 22,1% το 2010 και 14,4% το 1995.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία το 2017 εξήγαγε προς και εισήγαγε από χώρες της αλλοδαπής, αγαθά και υπηρεσίες των οποίων η αξία – σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές – αντιστοιχούσε σε μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας της εγχώριας παραγωγής της, τόσο σε σύγκριση με το 2010 όσο και με το 1995.

Συνεπώς, η λογιστική βαρύτητα του ρυθμού μεταβολής των εξαγωγών και των εισαγωγών στον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, είναι σήμερα αρκετά υψηλότερη σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 2010, πόσο μάλλον σε σύγκριση με τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, παραμένει αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 Κρατών Μελών (εξαγωγές 45,7% και εισαγωγές 41,9% του ΑΕΠ) και της Ευρωζώνης (47,3% και 42,6% του ΑΕΠ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο 2010-2017 η ενίσχυση των προαναφερθέντων μεριδίων των συνιστωσών δαπάνης του εξωτερικού τομέα οφείλεται σε έναν βαθμό στη συρρίκνωση της πίτας της εγχώριας παραγωγής, δηλαδή στην πτώση του ονομαστικού και του πραγματικού Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Επί παραδείγματι, την περίοδο 2010-2017 το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε σωρευτικά κατά -20,3% ή -€45,8 δισ. σε τρέχουσες τιμές (-17,2% σε σταθερές τιμές) ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν σωρευτικά κατά 19,0% ή €9,5 δισ. σε τρέχουσες τιμές (19,6% σε σταθερές τιμές), τονίζει η Eurobank.

Η άνοδος του αριθμητή και η πτώση του παρονομαστή οδήγησαν στην αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών κατά 10,9 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) του ονομαστικού ΑΕΠ (9,8 ΠΜ του πραγματικού ΑΕΠ). Για την ίδια περίοδο (2010-2017), οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν σωρευτικά κατά -11,7% ή -€8,2 δισ. σε τρέχουσες τιμές (-6,8% σε σταθερές τιμές) και ως εκ τούτου η αύξηση του μεριδίου τους κατά 3,3 ΠΜ του ονομαστικού ΑΕΠ (3,9 ΠΜ του πραγματικού ΑΕΠ) προήλθε αποκλειστικά από την επίδραση της πτώσης του παρονομαστή.

Εν κατακλείδι, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, στηριζόμενες στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, των βιομηχανικών και χημικών προϊόντων και των τροφίμων, αποτέλεσαν βασικό μοχλό ενίσχυσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το 2018. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνιστώσα των εισαγωγών, οι καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση και είχαν θετική συνεισφορά στον ρυθμό μεγέθυνσης το 2018. Τέλος, η καταγραφείσα αύξηση των εισαγωγών σε κατηγορίες εμπορευμάτων πάγιου κεφαλαίου όπως μηχανολογικός εξοπλισμός και εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας, κρίνεται ως θετική από την οπτική γωνία της μεσομακροπρόθεσμης επίδρασής τους στην οικονομία.

Για το 2019 υπάρχουν αρνητικά ρίσκα για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών λόγω της προβλεπόμενης μείωσης του ρυθμού μεγέθυνσης των εμπορικών μας εταίρων με υψηλά μερίδια επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και πτώσης του όγκου του διεθνούς εμπορίου. Επίσης, η λογιστική βαρύτητα του ρυθμού μεταβολής των εξαγωγών (και των εισαγωγών) στον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, είναι σήμερα αρκετά υψηλότερη σε σχέση με το παρελθόν. Συνεπώς, η ποσοτική επίδραση από μια επιβράδυνση των εξαγωγών στην ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που θα είχε π.χ. το 2010 ή το 1995. Τέλος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το προαναφερθέν αρνητικό ρίσκο για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών, η προβλεπόμενη για το 2019 ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης (π.χ. λόγω της προγραμματισμένης δημοσιονομικής επέκτασης κατά 0,5% του ΑΕΠ και της σημαντικής αύξησης του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή) δύναται να οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών και ως εκ τούτου σε διεύρυνση του εξωτερικού ελλείμματος εμπορευμάτων και σε συρρίκνωση του εξωτερικού πλεονάσματος υπηρεσιών.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση της Eurobank εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: «Πράσινο φως» στο σχέδιο συγχώνευσης Eurobank-Grivalia: Τι προβλέπει η συμφωνία

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ικτίνος Ελλάς: Έναρξη ειδικής διαπραγμάτευσης από την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: «Προϊόν της Χρονιάς» το v-Banking της Eurobank και η υπηρεσία bleep της Alpha Bank


ΣΧΟΛΙΑ