Οικονομία

Ετοιμάζονται 100 υπάλληλοι – «κομάντος» για το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα «μυστικά» της νέας ρύθμισης για τα κορονοχρέη – Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών


Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, με την οποία θα έρθουν αντιμέτωπες οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Με διάταξη που κατέθεσε στη Βουλή, προχωρά στην πρόσληψη 100 υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα κληθούν να «τρέξουν» τα έργα, παρακάμπτοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια με την εμπειρία τους.

Δουλειά των «κομάντος» – όπως τους ονομάζει το Υπουργείο Οικονομικών – θα είναι να μετακινούνται από υπηρεσία σε υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, παρακολουθώντας την έγκαιρη υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
«Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε 12 μήνες και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου», αναφέρει η διάταξη που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων

Για την άμεση αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύναται να αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβούλων του φορέα προέλευσης, με την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο μισθολογικό καθεστώς.

Η διάρκεια των αποστάσεων ορίζεται σε δυο έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλα τρια έτη. Για το χρονικό διάστημα της απόστασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και η μισθοδοσία τους βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται πριν από τη λήξη της για υπηρεσιακούς λόγους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

Διαβάστε επίσης:

Εστίαση, λιανεμπόριο και ξενοδοχεία οι κερδισμένοι των παγίων δαπανών

Επιδότηση παγίων δαπανών: Με κρατικά κουπόνια η πληρωμή φόρων και εισφορών

 ΣΧΟΛΙΑ