Οικονομία

Σε επαγγελματίες του real estate η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων – Τα 7 βήματα που θα ακολουθηθούν

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων από επαγγελματίες του real estate – Τα 7 βήματα που θα ακολουθηθούν

Κωστής Χατζηδάκης, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Με επτά παρεμβάσεις από την εταιρεία ειδικού σκοπού που θα συσταθεί με την ψήφιση του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τον Ιανουάριο του 2022, θα αξιοποιηθεί τελικά η ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, με την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα προχωρήσει στη σύσταση εξειδικευμένης εταιρείας ειδικού σκοπού που θα απαρτίζεται από έμπειρους συμβούλους του real estate, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή και ο διαχωρισμός των υπαρχόντων ακινήτων.

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή που πραγματοποιήθηκε το 2017, ο e-ΕΦΚΑ έχει στη διάθεσή του 400 ακίνητα η αντικειμενική αξία των οποίων ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ με το 1/5 της περιουσίας αυτής να παραμένει αναξιοποίητο επί σειρά ετών.

Η εταιρεία που θα συσταθεί θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των ορθών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει. Με την σύσταση της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού θα ξεκινήσει ο διαχωρισμός των ακινήτων μεταξύ αυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την στέγαση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και αυτών που θα δοθούν προς αξιοποίηση με την εκμίσθωση τους σε τρίτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας ειδικού σκοπού θα προχωρήσει στις εξής ενέργειες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ:

  1. Θα επιφορτιστεί με την κατάρτιση στεγαστικού προγράμματος εντός των πρώτων μηνών λειτουργίας της. Θα πρέπει να γίνει εκ νέου πλήρης καταγραφή των κτιρίων και στη συνέχεια διαχωρισμός τους σε αυτά που θα παραμείνουν ή θα αξιοποιηθούν προς ιδιόχρηση και σε αυτά που θα δοθούν προς εκμετάλλευση σε τρίτους. Στόχος της διοίκηση του e-ΕΦΚΑ είναι να ολοκληρωθούν οι συγχωνεύσεις των παλαιών ταμείων και να μεταφερθεί η πλειοψηφία των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ σε ιδιόκτητα κτίρια. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κτίρια που είτε απασχολούνται ελάχιστοι υπάλληλοι, είτε παραμένουν κλειστά και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς υπάρχουν αρχεία, τα οποία πρέπει να εκκαθαριστούν και να ψηφιοποιηθούν.
  2. Θα προχωρήσει στην καταγραφή και στην εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση των ακινήτων που έχουν κατασχεθεί από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο ακριβής αριθμός τους.
  3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των κτιρίων, θα πρέπει να εκπονήσει με την συμβολή ιδιωτών μελέτη για την συντήρηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων του e-ΕΦΚΑ, ώστε να εξασφαλιστούν αξιοπρεπής συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζομένους.  Αναμένεται να προκηρυχθούν δημόσιοι διαγωνισμοί και η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα ελέγχεται από την εταιρεία ειδικού σκοπού.
  4. Θα ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη νομιμοποίηση των ακινήτων και την τακτοποίηση νομικών εκκρεμοτήτων που τυχόν υπάρχουν.
  5. Θα προχωράει, ανάλογα με την ωρίμανση κάθε φακέλου, στην αξιοποίηση των ακινήτων που παραμένουν ανεκμετάλλευτα σε εκμίσθωσή τους προς τρίτους. Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση θα προσληφθούν ιδιώτες με εξειδίκευση στο real estate και θα εφαρμοστεί σύγχρονο management. Η αξιοποίηση των ακινήτων και η ενοικίαση τους σε εταιρείες θα μπορούσε να φέρει νέα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να μην εξαρτώνται μόνο από την κρατική χρηματοδότηση και από τις εισφορές των ασφαλισμένων.
  6. Σε κάποιες περιπτώσεις θα ανεγερθούν και νέα ακίνητα σε οικόπεδα του e-ΕΦΚΑ.
  7. Θα επανεξετάσει όλα τα μισθώματα που καταβάλλει σήμερα ο e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΕΦΚΑ δαπανά περίπου 1 εκατ. ευρώ για την στέγαση των υπηρεσιών του, ενώ την ίδια στιγμή έχει στη διάθεσή του κενά κτίρια.

Υπενθυμίζεται ότι και το 2016 η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είχε θεσμοθετήσει τη δημιουργία εταιρείας, η οποία όμως δεν προχώρησε με αποτέλεσμα η περιουσία των ταμείων επί σειρά ετών να παραμένει ανεκμετάλλευτη και τα ταμεία να χάνουν σημαντικά έσοδα. Απαραίτητη  προϋπόθεση για την έναρξη του σχεδιασμού για την αξιοποίησης κτιρίων, γραφείων και οικοπέδων που ανήκουν στον e-ΕΦΚΑ, είναι η ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος με τις απαιτούμενες συγχωνεύσεις μονάδων και μετεγκαταστάσεις προσωπικού.  Το νέο οργανόγραμμα θα ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2022 και αντί των 388 μονάδων τ. ΦΚΑ που υπήρχαν αρχικά ,θα λειτουργούν πανελλαδικά, 12 Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ), 119 Τοπικές Διευθύνσεις και 27 Αποκεντρωμένα Τμήματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι Τοπικές Διευθύνσεις της κάθε Περιφέρειας θα υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) που έχει την έδρα της στην Περιφέρεια αυτή.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους στον ΕΦΚΑ, το νέο οργανόγραμμα θα είναι πιο λειτουργικό μειώνοντας ουσιαστικά τους πολλούς διευθυντές που υπάρχουν στις γενικές διευθύνσεις με στόχο να μην υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και να διευκολύνεται η γρήγορη λήψη αποφάσεων. Σε ιδιαίτερα σημαντικές διευθύνσεις, όπως αυτή της πληροφορικής, των εισφορών θα τοποθετηθούν στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα με τεχνογνωσία αλλά και γνώση της αγοράς.  Τα στελέχη αυτά θα έχουν τριετής συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ και θα έχουν υψηλότερες αμοιβές από τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα λόγω του ειδικού συστήματος πρόσθετων ανταμοιβών με βάση στόχους που θα υλοποιούνται.

Στοιχεία για τα ακίνητα του e- ΕΦΚΑ

Η τελευταία καταγραφή των ακινήτων του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκε το 2017. Ο Φορέας έχει στην κατοχή του συνολικά 230 πλήρη κτίρια, από 55 έως και 26.062 τ.μ., ενώ παράλληλα διαθέτει οριζόντιες ιδιοκτησίες σε 169 κτίρια από 30 έως 18.416 τ.μ. καθώς και συνολικά 69 οικόπεδα (45-35.600 τ.μ.) και 49 αγροτεμάχια (13-107.210 τ.μ.). Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του εκτιμάται σε 1,4 δισ. ευρώ, με το 14% αυτής να παραμένει πλήρως αναξιοποίητο. Υπάρχουν συνολικά 35 διατηρητέα ακίνητα, συνολικού εμβαδού 79.679 τ.μ., εκ των οποίων τα 24 είναι κενά. Στόχος του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ είναι η εξασφάλιση επιπλέον εσόδων για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και η αναβάθμιση των περιοχών που βρίσκονται τα ακίνητα του Φορέα, κυρίως στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και παρουσιάζει το mononews.gr, από το σύνολο των ακινήτων το 68,9% ανήκει στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το 8,6% στο π. ΟΑΕΕ, το 10,6% στο π. ΕΤΑΑ, το 2,1% στο π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το 9,8% στο π. ΝΑΤ. Η μέση παλαιότητα των κτιρίων που έχει στην κατοχή του ο e-ΕΦΚΑ προσεγγίζει κατά μέσο όρο τα 47 έτη. Με το 40% να έχουν ανεγερθεί μετά την δεκαετία του 80.

Από τα υπάρχοντα κτίρια του ΕΦΚΑ:

-Στο 30,2% στεγάζονται υπηρεσίες του ταμείου

-Στο 28,2% στεγάζονται δωρεάν φορείς υπηρεσιών υγείας

-Το 18,9% είναι εκμισθωμένα

-Το 18,8% παραμένουν αναξιοποίητα

-Το 3,9% είναι κτίρια που προορίζονται για τη στέγαση των υπηρεσιών του ταμείου.

Από τα κτίρια που παραμένουν αναξιοποίητα, η πλειοψηφία ανήκουν στο π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 75,8%, το 55,2% στο π. ΝΑΤ, το 52,1% στο π. ΕΤΑΑ, το 17,0% στο π. ΟΑΕΕ και το 6.9% στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με τους αρμόδιους στον e-ΕΦΚΑ, η μεγάλη διαφορά στην αξιοποίηση των ιδιόκτητων ακινήτων ανάμεσα στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα υπόλοιπα ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ οφείλεται:

– στην ύπαρξη συγκροτημένης Τεχνικής Υπηρεσίας στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και

– στο δύσκαμπτο θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι το 2016 για τους π. ΦΚΑ (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), οπότε και καταργήθηκε με το Ν. 4430/2016. Η μεγαλύτερη δυσκολία στην αξιοποίηση παρουσιάζεται στα διατηρητέα κτίρια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία 24 κτίρια παραμένουν κενά, 4 κτίρια είναι εν μέρει χρησιμοποιούμενα και μόλις 7 κτίρια χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε επίσης

Το μπόνους και οι κυρώσεις για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ – Τι αλλάζει με το σχέδιο νόμου

Έκδοση σύνταξης ηλεκτρονικά από τον ΕΦΚΑ

Πότε καταβάλλονται κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2022ΣΧΟΛΙΑ