Οικονομία & Επιχειρήσεις

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Τα 10 σημεία – προτεραιότητες για τη νέα κυβέρνηση

επιχειρησεις


Με επιστολή, που απέστειλε σήμερα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προς τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, ορίζει τις προτεραιότητες, στις οποίες πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, η επιστολή απεστάλη προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, που λαμβάνουν μέρος στις εκλογές και ζητά τη λήψη αποφάσεων από τη νέα κυβέρνηση, που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και, εν τέλει, την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο εξορθολογισμός της φορολογικής πολιτικής και του ασφαλιστικού καθεστώτος που ισχύει τώρα πρέπει να θεωρηθεί άμεση προτεραιότητα, καθώς, εξ’ αιτίας του ύψους τους, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Για να ενισχυθεί στην πράξη η ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, και ειδικά όσων είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια, ο ΣΒΕ προτείνει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατόν χρονίζοντα προβλήματα της εγχώριας βιομηχανίας.

Δέκα από αυτά, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση, είναι:

1. Μείωση μη μισθολογικού κόστους, και εξορθολογισμός στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.

2. Ριζική αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου και εφαρμογή του μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων επενδύσεων, με έμφαση στη στήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.

3. Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε 2 έτη, και περαιτέρω αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 200%, με στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.

4. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μέση και υψηλή τάση για βιομηχανική χρήση στο 50% της σημερινής τιμής, σε βάθος διετίας.

5. Κατάργηση τελών, χαρτοσήμων και επιβαρύνσεων σε βάθος πενταετίας. (εισφορά του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων που παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, κλπ..

6. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.

7. Τροποποίηση των διατάξεων για τη δήλωση της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης. Εξορθολογισμός της χρήσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

8. Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών των επιχειρήσεων από 5 σε 15 έτη, και, απλοποίηση της διαδικασίας διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων.

9. Αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια, για την εξυγίανση των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου.

10. Νομοθετικός προσδιορισμός του ανωτέρου ορίου πληρωμής τιμολογίων, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60 μέρες.


ΣΧΟΛΙΑ