Οικονομία & Επιχειρήσεις

Προαναγγελία αναστολών Φεβρουαρίου – Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου – Δείτε την ΚΥΑ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Το Σεπτέμβριο η ψήφιση του νέου κεφαλαιοποιητικού επικουρικού ταμείου

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Δυο σημαντικές υποχρεώσεις έχουν μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις- εργοδότες που επιθυμούν να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα τα λογιστήρια των εταιρειών θα πρέπει να προχωρήσουν:

1ον Στην γνωστοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των εργαζομένων που θα τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους από την 1η και έως τις 5 Φεβρουαρίου. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Φεβρουαρίου είτε ολόκληρο τον μήνα.

2ον Στην προαναγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θα τεθούν σε αναστολή έως το τέλος του μήνα.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης προχωράει σε αυτή την αλλαγή, καθώς διαπίστωσε ότι στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου είχαν γίνει καταγγελίες από εργαζόμενους, ότι οι επιχειρήσεις -εργοδότες δήλωναν ψευδώς ότι τους έθεταν σε αναστολή και τους κατέβαλαν το υπόλοιπο του μισθού τους, αφαιρώντας την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να δηλώνουν την αναστολή σύμβασης εργαζομένου μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν την ημέρα ενεργοποίησης της αναστολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αυτό γίνεται σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να ελέγχονται και να επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Όπως επισημαίνουν στο «Mononews» εκπρόσωποι των εργαζομένων, η αρμόδια ειδική γραμματεία του υπουργείου Εργασίας είχε δεσμευτεί ότι η προαναγγελία των αναστολών συμβάσεων θα μπορούσε να εφαρμοστεί το Σεπτέμβριο, κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ.

Μάλιστα δεν υπήρχε διασταύρωση για το προσωπικό και τον αριθμό των εργαζομένων, ούτε και σε επιχειρήσεις που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου υπουργού Εργασίας, τα τεχνικά προβλήματα αποκαταστάθηκαν ταχύτατα και πλέον θα πραγματοποιείται η προαναγγελία των αναστολών, προκειμένου να διεξάγονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Προαναγγελία αναστολών

Κάθε μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων θα πρέπει και αυτή να προαναγγέλλεται με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως. Η προσωρινή ανάκληση είναι απαραίτητο να προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους του. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 28 ημέρες. Η ημερήσια αποζημίωση του εργαζόμενου θα είναι αυξημένη από 18,7 ευρώ σε 19,07 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον μήνα Φεβρουάριο υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας:

  • Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Ειδικά όμως για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου 2021, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων υποβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού.
  • Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Φεβρουαρίου είτε ολόκληρο τον μήνα.
  • Σε κάθε περίπτωση, κάθε μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως.
  • Η προσωρινή ανάκληση επίσης προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής.
  • Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους του.

Πρόσβαση στο μέτρο των αναστολών έχουν κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις, με τις ίδιες λίστες ΚΑΔ όπως και τον Ιανουάριο. Το λιανικό εμπόριο εντάσσεται στους πληττόμενους.

Οι πληττόμενοι μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών.

Οι επιχειρήσεις προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση αναστολής, είτε σε εκ νέου δήλωση, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.

Προσοχή, καθώς οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη».

Διαβάστε τη σχετική ΚΥΑ για τις αναστολές συμβάσεων Φεβρουαρίου

Διαβάστε επίσης

Τι ισχύει για τις απολύσεις – Αναστολές συμβάσεων, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Επιστρεπτέα προκαταβολή

Αλλάζουν όλα στις αναστολές συμβάσεων εργασίας Φεβρουαρίου – Απαραίτητη η προαναγγελία

Πότε απολύεται ο εργαζόμενος μετά την ολοκλήρωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας του – Οδηγίες από το υπουργείο ΕργασίαςΣΧΟΛΙΑ