ESG News

Climate Action 100+: Οι χαλυβουργίες δεν είναι συνεπείς με τον στόχο των μηδενικών εκπομπών ως το 2050


Δεν φτάνουν οι καλές προθέσεις, χρειάζεται συντονισμένη δράση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας για να καταφέρει ο κλάδος της χαλυβουργίας να πιάσει το στόχο των μηδενικών εκπομπών, συμπεραίνει η έκθεση της πρωτοβουλίας Climate Action 100+ που δημοσίευσε πριν λίγες ημέρες το Institutional Investors Group on Climate Change. Όπως αναφέρει η έκθεση, αν και είναι τεχνικά εφικτό να φτάσουν οι χαλυβουργίες στις μηδενικές εκπομπές το 2050, σήμερα δεν κινούνται σωστά προς αυτό τον στόχο.

Οι παραγωγοί χάλυβα θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν σε όλους τους τομείς και τις αλυσίδες αξίας για να επιταχύνουν τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μειώσεις των εκπομπών. Σε πρώτη φάση, οι επενδυτές ζητούν από τους παραγωγούς χάλυβα να συντονιστούν με τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας για να εξετάσουν πώς μπορεί να αυξηθεί η αποδοτικότητα του υλικού και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της καθαρής μηδενικής μετάβασης για τις πρώτες ύλες και την ενέργεια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι επενδυτές ζητούν συνεργασία σε ολόκληρο τον τομέα του χάλυβα και όχι μόνο.

Στην πρωτοβουλία Climate Action 100+, συμμετέχουν 615 επενδυτές με υπό διαχείριση κεφάλαια 55 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η πρώτη έκθεση για τη Διεθνή Κλαδική Στρατηγική ειδικά για τη βιομηχανία χάλυβα,  προέκυψε μετά από 12 μήνες διαβούλευσης μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων πλευρών, συμβούλων, επενδυτών και εταιρειών χάλυβα.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε από το Institutional Investors Group on Climate Change, σκιαγραφεί συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος για να πετύχει τις μηδενικές εκπομπές, και προτείνει ενέργειες που μπορούν να αναλάβουν οι εταιρείες, ο κλάδος συλλογικά και οι επενδυτές για την αντιμετώπισή τους.

Όπως αναφέρει, οι ρύποι της χαλυβουργίας ανέρχονται στο 9% του συνόλου διεθνώς και για να επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών εκπομπών ως το 2050, οι εκπομπές του πεδίου 1, πρέπει να υποχωρήσουν κατά 29% ως το 2030 και κατά 91% ως το 2050. Οι εκπομπές του πεδίου 1 είναι οι άμεσες εκπομπές θερμοκηπίου (GHG) που προέρχονται άμεσα από μια βιομηχανία (π.χ. εκπομπές που σχετίζονται με την καύση καυσίμων σε λέβητες, φούρνους, οχήματα).

Υπάρχει η βούληση, αλλά…

Υπάρχει η πρόθεση, σημειώνεται στην έκθεση, από τη βιομηχανία χάλυβα να ξεκινήσει τη μετάβαση στις μηδενικές εκπομπές και έχουν αναλάβει σταθερές δεσμεύσεις καθαρών μηδενικών εκπομπών 9 εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μεγαλύτερων παραγωγών. Ωστόσο, οι χαλυβουργίες αυτές είναι συγκεντρωμένες  στην Ευρώπη και την Ασία, και αντανακλούν τις εθνικές μηδενικές δεσμεύσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η έκθεση για την Διεθνή Κλαδική Στρατηγική, διαπιστώνει ότι είναι τεχνικά εφικτό να επιτευχθεί το καθαρό μηδέν, χρησιμοποιώντας συνδυασμό μέτρων: ταυτόχρονη, συντονισμένη δράση στην αλυσίδα αξίας σε διαφορετικές περιοχές, και αξιοποίηση τεχνολογιών όπως ο μειωμένος σίδηρος με βάση το υδρογόνο  (DRI-EAF), ή δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα  (CCS/CCUS). Επίσης τονίζεται ότι η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του στόχου, αφού το 58% των συνολικών μελλοντικών μειώσεων των εκπομπών θα απαιτήσει συντονισμένη δράση των ενδιαφερομένων μερών.

Οι σημαντικότερες προσδοκίες

Αυτά που πρέπει να κάνουν οι βιομηχανίες χάλυβα,  σύμφωνα με την έκθεση είναι:

Να θέσουν στόχους απαλλαγής από τον άνθρακα: Πρέπει να θέσει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σύμφωνα με το σενάριο μηδενικοί ρύποι 2050 που να είναι συνεπείς με το δείκτη αναφοράς Climate Action 100+ Net-Zero Company.
Να επιδείξουν τη σκοπιμότητα των αναδυόμενων τεχνολογιών: Να εκπονήσουν εκθέσεις έως το τέλος του 2022, που θέτουν τα περιθώρια για την ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα ή CCS/CCUS και DRI-EAF με βάση το υδρογόνο για να απανθρακοποιήσουν την παραγωγή χάλυβα.
Να ευθυγραμμίσουν το capex με το καθαρό μηδέν: Να δεσμευθούν για ευθυγράμμιση των κεφαλαιουχικών δαπανών τους με μια ευρύτερη στρατηγική καθαρού μηδενός, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχεδίων για επενδύσεις σε τεχνολογίες χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και να μην επενδύουν σε οποιαδήποτε νέα παραγωγική δραστηριότητα της οποίας οι εκπομπές δεν μπορούν να μειωθούν.
Διαφάνεια πολιτικής: Να καθορίσουν την πολιτική που θα υιοθετήσουν για να επιταχύνουν  την υλοποίηση του σχεδίου μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της θέσης για τους μηχανισμούς αποτίμησης ρύπων, του μηχανισμού CBAM (Carbon border adjustment) και τη χρηματοδότηση Ερευνας  & Ανάπτυξης  που θα στηρίξουν τη μετάβαση.

Τι είναι το Climate Action 100+

Το Climate Action 100+ είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία επενδυτών στον κόσμο που έχουν δεσμευτεί για δράσεις για την κλιματική αλλαγή.  Τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν προστεθεί επιπλέον 30 συμμετέχοντες και πλέον περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία περισσότεροι από 615 επενδυτές με 55 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ υπό διαχείριση.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση

 ΣΧΟΛΙΑ