Σχόλιο Αγοράς

Γύρισμα και μάλιστα θετικό για τις αγορές και το Χρηματιστήριο Αθηνών, που έκλεισε στις 951,65 μονάδες και με κέρδη...