Σχόλιο Αγοράς

Σε εννέα συνεδριάσεις ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετράει μόλις δύο ανοδικές, μαζί με την σημερινή. Το θετικό πρόσημο,...

Κλείσιμο στα χαμηλότερα ενδοσυνεδριακά επίπεδα για τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 624,62 μονάδες, με απώλειες 0,90% και...