• Business

  Το κοινωνικό ομόλογο EU SURE ύψους 17 δισ. εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου

  • NewsRoom
  Πάνω από 3,2 δις. ευρώ έχουν σηκώσει οι εισηγμένες από την αγορά σε 9 μήνες


  Παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ. Γιοχάνες Χαν, και του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, κ. Ξάβιε Μπέτελ, εισήχθη σήμερα στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LuxSE) το πρώτο κοινωνικό ομόλογο που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE.

  Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η ΕΕ θέσπισε το μέσο SURE (στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Το κοινωνικό ομόλογο θα εμφανίζεται στο πράσινο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LGX).

  «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που γιορτάζουμε την εισαγωγή του κοινωνικού ομολόγου SURE στο χρηματιστήριό μας και την εμφάνισή του στο LGX, την πλατφόρμα μας που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε βιώσιμους τίτλους. Το ομόλογο αυτό συγκεντρώνει κεφάλαια για να εξασφαλίσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε πολλά κράτη μέλη. Η συμβολή στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής του LGX, και η σημερινή εισαγωγή του ομολόγου αποτελεί σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για τη βιώσιμη χρηματοδότηση», παρατήρησε ο κ. Ρόμπερτ Σάρφε, διευθύνων σύμβουλος του LuxSE.

  Πρωτοφανής ανταπόκριση των επενδυτών

  Η έκδοση του κοινωνικού ομολόγου ύψους 17 δισ. EUR είναι η πρώτη έκδοση κοινωνικού ομολόγου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελείται από δύο τμήματα: ένα τμήμα ύψους 10 δισ. EUR 10ετούς διάρκειας και ένα τμήμα ύψους 7 δισ. EUR 20ετούς διάρκειας. Το ομόλογο υπερκαλύφθηκε 13 φορές, καθώς οι απαιτήσεις υπερέβησαν τα 233 δισ. EUR, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τεράστια στήριξη από την επενδυτική κοινότητα για ένα κοινωνικό ομόλογο το οποίο θα διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας και θα καταπολεμήσει την αυξανόμενη ανεργία στις ευρωπαϊκές χώρες λόγω της πανδημίας COVID-19 και της επακόλουθης οικονομικής κρίσης.

  «Η σημερινή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου αποτελεί μία ακόμη σημαντική στιγμή μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από μήνες με τις ειδικές εργασίες μας για τη θέσπιση του SURE. Το μέσο αυτό καθιστά δυνατή την παροχή ταχείας χρηματοδοτικής στήριξης για κοινωνικά ζητήματα, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης που πλήττεται σοβαρά από την κρίση. Η έκδοση κοινωνικών ομολόγων καταδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει τη βιώσιμη χρηματοδότηση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιτυχής εισαγωγή της περασμένης εβδομάδας αποδεικνύει ότι οι επενδυτές εκτιμούν όχι μόνο την ασφάλεια που εγγυάται η ΕΕ, αλλά και την ποιότητα των επενδύσεων, σύμφωνα με τις στρατηγικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η βιωσιμότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η φιλική προς το περιβάλλον οικονομία», δήλωσε ο κ. Γιοχάνες Χαν, Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης.

  Καταπολέμηση της ανεργίας

  Στις αρχές του τρέχοντος μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε ένα πλαίσιο για τα κοινωνικά ομόλογα ευθυγραμμισμένο με τις αρχές των κοινωνικών ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Το πλαίσιο για τα κοινωνικά ομόλογα έλαβε θετική γνωμοδότηση από δεύτερο μέρος από τη Sustainalytics. Η έκδοση του κοινωνικού ομολόγου, στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης τίτλων χρέους της ΕΕ, διέπεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου.

  Το πρόγραμμα EU SURE έχει εντολή να δανειστεί έως και 100 δισ. EUR από τις κεφαλαιαγορές για τη στήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην προστασία των θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, 17 κράτη μέλη θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 87,9 δισ. EUR στο πλαίσιο του προγράμματος για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων στις αντίστοιχες χώρες τους. Βάσει του πλαισίου για τα κοινωνικά ομόλογα, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κατανομή των κεφαλαίων και τον συγκεκριμένο αντίκτυπο όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων εργασίας που λαμβάνουν στήριξη.

  Η κοινωνική διάσταση στο προσκήνιο

  Το κοινωνικό ομόλογο EU SURE είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και εμφανίζεται στο πράσινο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, την κορυφαία πλατφόρμα παγκοσμίως η οποία αφορά αποκλειστικά βιώσιμους τίτλους. Το LuxSE δημιούργησε το LGX το 2016 ως άμεση συνεισφορά στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το LGX διευκολύνει τις βιώσιμες επενδύσεις και συμβάλλει στον αναπροσανατολισμό των ροών κεφαλαίων προς την πράσινη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα, το LGX περιλαμβάνει περίπου 830 τίτλους που αντιπροσωπεύουν ποσό άνω των 320 δισ. EUR.

  Το πλαίσιο για τα κοινωνικά ομόλογα EU SURE θα συμβάλει στην προώθηση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 των Ηνωμένων Εθνών για την καλή υγεία και ευημερία, καθώς και του Στόχου 8 για την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτόν, το πρόγραμμα κοινωνικών ομολόγων SURE συμβάλλει στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που έχει χαράξει η ΕΕ.

  Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση  ΣΧΟΛΙΑ