Business

Το άλμα κερδοφορίας της Coca Cola 3E και οι περιπέτειες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Aναστάσιος Δαυίδ, Πρόεδρος της Coca-Cola HBC

Aναστάσιος Δαυίδ, Πρόεδρος της Coca-Cola HBC


Αλμα κερδοφορίας έκανε η Coca Cola 3E το 2021 με τον τζίρο της να φτάνει πολύ κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα.

Η  Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ, θυγατρική στην Ελλάδα του ομίλου Coca Cola HBC ενίσχυσε το 2021 τα έσοδα από τις πωλήσεις κατά 17,7%  σε σχέση με το 2020 και τα οποία διαμορφώθηκαν στα  471,8 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας το τζίρο του 2019 που κυμάνθηκε στα 475 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος πωλήσεων το 2021 ενισχύθηκε κατά 16,1% σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα 103 εκατ. κιβώτια, όταν το 2019 είχαν πωληθεί 111,7 εκατ. κιβώτια.

Εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις της σε επίπεδο κερδοφορίας,  καθώς τα κέρδη προ φόρων εμφάνισαν αύξηση κατά 39,4% στα 27,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν  στα 17,1 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 489%!

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. το 2020, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 137,1 εκατ. ευρώ έναντι 100,3 εκατ. ευρώ το 2020, αύξηση η οποία προήλθε κυρίως από τις εμπορικές υποχρεώσεις.

Η 20ετής… περιπέτεια με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Την ίδια ώρα, οι περιπέτειες του market leader στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών με την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχουν λήξει. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται στην οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2021, τον περασμένο μήνα κοινοποιήθηκε στην εταιρεία η έκθεση της Eισηγήτριας για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών μετά από έλεγχο στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε το 2016.

Η ακρόαση ενώπιον της Ολομέλειας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την συγκεκριμένη έρευνα που αφορά το σύνολο της αγοράς ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 2021, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση.

Στις αρχές του 2002, ένας από τους ανταγωνιστές της εταιρείας κατέθεσε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αγωγή ζητώντας αποζημίωση ύψους 7,7 εκατ. ευρώ. Το δικαστήριο εκδίκασε την υπόθεση στις 21 Ιανουαρίου του 2009 και απέρριψε την αγωγή.

Ο ενάγων άσκησε έφεση κατά της απόφασης και στις 9 Δεκεμβρίου 2013 το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του ενάγοντος. Ο ενάγων δεν προχώρησε σε προσβολή της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει πλέον καταστεί αμετάκλητη. Όμως ο ίδιος ενάγων κατέθεσε στις 19 Απριλίου του 2014 νέα αγωγή κατά της Coca-Cola 3Ε Α.Ε. διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 7,5 εκατ. ευρώ εγείροντας ισχυρισμούς περί αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς της Coca- Cola 3Ε Α.Ε. μεταξύ των ετών 1994 και 2013.

Οι δύο αγωγές επικαλύπτουν μερικώς η μία την άλλη ως προς την χρονική περίοδο για την οποία ο ενάγων διεκδικεί αποζημίωση. Η νέα αυτή αγωγή ορίσθηκε να εκδικασθεί στις 17 Ιανουαρίου 2019, όμως στις 21/12/2018 επεδόθη στην εταιρεία δήλωση παραίτησης του ενάγοντος από την εν λόγω αγωγή, και ως εκ τούτου, την ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης (17/01/2019) η συζήτηση ματαιώθηκε.

Ο συγκεκριμένος ενάγων επανήλθε για μια ακόμη φορά, στις 20 Ιουνίου του 2019, και κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Εταιρείας διεκδικώντας αποζημίωση 10.168.853 ευρώ, εγείροντας ισχυρισμούς περί αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε. μεταξύ των ετών 1994 και 2013. Οι προτάσεις των μερών όφειλαν να κατατεθούν στο δικαστήριο έως τις 29 Οκτωβρίου 2019.

Οι προτάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία των μερών κατατέθηκαν στο δικαστήριο και η υπόθεση εκδικάσθηκε κατά τη δικάσιμο της 18ης Νοεμβρίου 2020. Στις 16.07.2021 εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή και αναγνωρίσθηκε ότι η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 859.413,75 ευρώ νομιμοτόκως από 31.12.2003. Η εταιρεία και ο ενάγων έχουν ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης. Και οι δύο αυτές εφέσεις έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν στις 19 Ιανουαρίου του 2023.

Σε κάθε περίπτωση, η  διοίκηση εκτιμά ότι οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει για την εταιρεία, ως αποτέλεσμα των παραπάνω υποθέσεων, δε θα έχει σημαντική δυσμενή επίπτωση στα αποτελέσματα χρήσης, στις ταμειακές ροές ή στη συνολική οικονομική κατάστασή της.

Η χρυσή τομή στην τιμολόγηση

Με την παραδοχή ότι το 2022 το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα θα παραμείνει ευμετάβλητο η Coca Cola 3E στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της.

Η διατήρηση προσιτών τιμών για το καταναλωτικό κοινό αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στρατηγικής διατήρησης και διεύρυνσης μεριδίων αγοράς σε μία περίοδο που οι πληθωριστικές πιέσεις συμπιέζουν τα εισοδήματα.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για την αγορά, προκειμένου να διαθέτουμε στους καταναλωτές και πελάτες μας το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Η στρατηγική αυτή, μας επιτρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στον προσδιορισμό των τιμών μας, τη βελτίωση του μίγματος συσκευασίας, τις συνέργειες εντός του διευρυμένου χαρτοφυλακίου μας και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα μας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η διοίκηση της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση η Coca Cola 3E  δίνει βάρος στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και στην ενίσχυση και επένδυση στις  στρατηγικές κατηγορίες και κανάλια,  βελτιώνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα, με έμφαση στη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών.

Οι κίνδυνοι για τα μερίδια αγοράς

Η οικονομική αβεβαιότητα και ο κίνδυνος μειωμένης ζήτησης είναι αυτό που προβληματίζει τη διοίκηση του ισχυρού εμφιαλωτή.  Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση  ενδεχόμενο που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα και την κερδοφορία της εταιρείας.

Μια άλλη παράμετρος που ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση είναι οι προτιμήσεις των καταναλωτών που μπορεί να μεταβληθούν εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως η γήρανση του πληθυσμού ή άλλων δημογραφικών αλλαγών, ή αλλαγών στις κοινωνικές τάσεις και τις συνήθειες που σχετίζονται με ταξίδια, διακοπές ή δραστηριότητες αναψυχής.

Αύξηση του κόστους ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, η οποία διαβλέπει τον κίνδυνο αύξησης των εξόδων διάθεσης των προϊόντων από την αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο και στον κλάδου του χονδρεμπορίου.

Από ΑΠΕ το 62,3% της συνολικής ενέργειας

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη αρχή της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας. H Coca-Cola HBC ανακοίνωσε το 2021 τη δέσμευση για επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. Στην κατεύθυνση εντάσσονται η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων η οποία  προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 62,3% της συνολικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες καθαρές πηγές ενέργειας. Το 2021 η εταιρεία πέτυχε τον στόχο προς μια κυκλική προσέγγιση συσκευασίας με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα καταργώντας τα πλαστικά στην δευτερογενή συσκευασία με επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου πολυσυσκευασίας KeelClip.

Διαβάστε επίσης

Κέρδη από ζημιές για την ΕΖΑ – Καμπανάκι για τη ρευστότητα στην αγοράΣΧΟΛΙΑ