Business

Τα μέλη των Δ.Σ. των εισηγμένων στο στόχαστρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για inside information

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου


Νέα παρέμβαση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία με επιστολή της ζητεί από τρις εισηγμένες να δώσουν λεπτομερή στοιχεία για τα μέλη του Δ.Σ. Κι αυτό για να αποφευχθούν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων αν ένα μέλος μίας εισηγμένης συμμετέχει και άλλη με ομοειδές ή παρόμοιο αντικείμενο.

Ο στόχος είναι προφανής, να αποφευχθούν οι πιθανότητες inside information, εσωτερικής πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα, εφιστά την προσοχή στις εισηγμένες εταιρείες να διερευνούν ιδιαιτέρως, την ιδιότητα ή τη θέση που τυχόν κατέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ταυτόχρονα και σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών. Ειδικότερα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις απορρέουσες εξ αυτής της ιδιότητας, επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες, ιδίως δε τυχόν ζητημάτων ανεξαρτησίας και σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και τις Εγκυκλίους, περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και Οργάνωσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Μέχρι τις 31/3/2023 θα πρέπει να έχει γίνει η πρώτη αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων από ανεξάρτητο αξιολογητή με ημερομηνία αναφοράς την 31.12/2022. Δηλαδή η πρώτη αναφορά στην Έκθεση Αξιολόγησης αναμένεται να περιλαμβάνεται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 21/12/2022.

Σύμφωνα με τη νέα επιστολή π[ου έστειλε η Κεφαλαιαγορά στις εισηγμένες είναι αναγκαίο η Έκθεση Αξιολόγησης να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της εταιρείας και να έχει τεθεί υπόψη των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, οι Εταιρείες οφείλουν να περιλαμβάνουν στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης:

  • Τον χρόνο διενέργειας της αξιολόγησης, καθώς και τα στοιχεία του αξιολογητή.
  • Τα αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης, με σύντομη αναφορά στα σημαντικά ευρήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή.
  • Την απόκριση της Διοίκησης της Εταιρείας για τα ανωτέρω σημαντικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένης μίας σύντομης αναφοράς στα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τους και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.
  • Σύντομη αναφορά απολογιστικά στις τυχόν ενέργειες που προέβη η Εταιρεία μέσα στο έτος αναφοράς για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ευρημάτων, με βάση και το προαναφερόμενο σχέδιο δράσης.

Επιπρόσθετα, οι Εταιρείες οφείλουν να διαβιβάσουν έως τις 31.03.2023 στην Ε.Κ., τη σύνοψη της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει το συμπέρασμα του Αξιολογητή, τα σημαντικότερα ευρήματα της αξιολόγησης, τους κινδύνους και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτά, καθώς και την απόκριση της Διοίκησης της Εταιρείας σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών σχεδίων δράσης με σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

Σημειώνεται ότι, στη σύνοψη περιλαμβάνεται ο χρόνος που διενεργήθηκε η αξιολόγηση, τα στοιχεία του αξιολογητή, καθώς και ρητή δήλωση του, σχετικά με την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Επίσης περιλαμβάνεται το εύρος των εργασιών ως προς τα αντικείμενα της αξιολόγησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο ii.β. της Απόφασης 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Ειδικά ως προς το εύρος των εργασιών, αναφορικά με το αντικείμενο της αξιολόγησης διευκρινίζεται ότι, το εύρος των εργασιών αποφασίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον χρόνο ανάθεσης, ή και κατά τη διάρκεια του έργου, προσδιορίζει, με βάση ιδίως το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας της εταιρείας και του τυχόν ομίλου, την έκταση και τον βαθμό εξειδίκευσης του αντικειμένου του ελέγχου, ανά κεφάλαιο, όπως αυτό περιγράφεται στην Απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κεφάλαια ελέγχου.

Η Ε.Κ. εφιστά την προσοχή στις Εταιρείες και στους Αξιολογητές να συμπεριλαμβάνουν στη σύνοψη μόνο τα ευρήματα που κρίνονται σημαντικά ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη διαχείριση κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση, καθώς

και της εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ν. 4706/2020. Συστήνεται όπως η σύνοψη να είναι περιεκτική και ολιγοσέλιδη.

Διαβάστε επίσης

Νικόλας Λυκιαρδόπουλος: Αύξησε τη συμμετοχή του στη ναυτιλιακή BW Epic Kosan

Η Optima bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών

MYTILINEOS: Αναλαμβάνει την κατασκευή μίας νέας μονάδας OCGT στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη VitolΣΧΟΛΙΑ