Business

Στ. Χαρίτος (Union Eurobank)-Β. Νάκος (σύλλογος εργαζομένων Τρ. Πειραιώς): Η τηλεργασία θα επηρεάσει το σύνολο της οικονομίας

Στάθης Χαρίτος

Ο πρόεδρος της «Union Eurobank», Στάθης Χαρίτος


Η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα θέματα τηλεργασίας, το δικαίωμα αποσύνδεσης του εργαζομένου, ο ξεκάθαρος έλεγχος του ωραρίου απασχόλησης είναι σήμερα κυρίαρχα θέματα για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και όχι μόνο, καθώς η πανδημία επιτάχυνε τις εξελίξεις και ποσοστό άνω του 30% των εργαζομένων σε τράπεζες και οργανισμούς εργάζεται από το σπίτι του.

Αυτό υπογραμμιζει μιλώντας στο mononews.gr ο κ. Στάθης Χαρίτος, πρόεδρος του Union Eurobank, του σωματείου εργαζομένων στην τράπεζα και σημειώνει πως: Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα του εργαζόμενου και θα ορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του.

Και ακόμα κάνει λόγο για «συνδικαλιστική άπνοια» και «αφωνία» των μεγάλων συνδικαλιστικών φορέων όπως είναι η ΟΤΟΕ και η ΓΣΕΕ.

«Νομοθετικό πλαίσιο, κλαδική σύμβαση που θα αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και επιχειρησιακή σύμβαση σε επίπεδο οργανισμού» είναι οι τρεις βασικοί άξονες για να ρυθμιστεί το νέο πεδίο της τηλεργασίας σύμφωνα με τον κ. Βάιο Νάκο, πρόεδρο του αντιπροσωπευτικού σωματείου εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς, του ΣΕΠΤ.

Για τον κ. Νάκο η ψηφιοποίηση θα κυριαρχήσει, ωστόσο όπως λέει ο ρόλος του εργαζόμενου θα συνεχίσει να είναι σημαντικός και στο νέο μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών. Μέσα από εξειδίκευση και εκπαίδευση θα έχει ένα σύγχρονο ρόλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής για την εξυπηρέτηση της πελατείας.

Τόσο ο κ. Στάθης Χαρίτος, όσο και ο κ. Βάιος Νάκος παραδέχονται πως «η πανδημία αποτέλεσε τον καταλύτη για πιο γρήγορες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές». Και καθώς η τηλεργασία θα επηρεάσει το σύνολο της οικονομίας, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν με συγκροτημένο σχέδιο και σεβασμό στους εργαζόμενους.

Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε διάφορους τομείς της οικονομίας και κυρίως στην αγορά ακινήτων, καθώς οι εταιρείες –που μπορούν να λειτουργήσουν με το νέο καθεστώς της εξ αποστάσεως εργασίας- θα χρειαστούν μικρότερου εμβαδού χώρους για να στεγαστούν. Ταυτόχρονα όμως θα δημιουργηθεί ανάγκη για μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους.

Το νομοθετικό πλαίσιο του 2006 ορίζει τις βασικές αρχές της τηλεργασίας, όμως είναι γενικόλογο και χωρίς εξειδίκευση. Το σημαντικό είναι ότι δεν διαφοροποιεί τους τηλεργαζόμενους από τους εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Εχουν τα ίδια δικαιώματα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και γενικά καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συνθήκες λοιπόν αλλάζουν και η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι όρος επιβίωσης για τις τράπεζες και την οικονομία γενικά. Μάλιστα οι τραπεζίτες υπογραμμίζουν πως το «μέλλον είναι digital». Ομως οι συνδικαλιστές εκτιμούν πως η κοινωνική επαφή είναι παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας και σημειώνουν πως θα κριθεί στο μέλλον κατά πόσο η τηλεργασία είναι περισσότερο ή λιγότερο παραγωγική σε σχέση με την εργασία με φυσική παρουσία.

Όπως λέει ο κ. Χαρίτος η τηλεργασία είναι μορφής εξαρτημένης εργασίας, αρκεί η εργασία να παρέχεται αυτοπροσώπως ή αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο τον εργοδότη για 9 συνεχείς μήνες.

Στο κρίσιμο τώρα ερώτημα αν μπορεί μονομερώς ο εργοδότης να επιβάλει την εφαρμογή της τηλεργασίας, ο κ. Χαρίτος σημειώνει ότι προϋπόθεση για την τηλεργασία αποτελεί ο οικειοθελής χαρακτήρας. Και αν επιβληθεί μονομερώς θεωρείται βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας. Ωστόσο αν συμφωνηθεί η επιβολή της τηλεργασίας θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα να επανέλθουν οι τηλεργαζόμενοι στο κανονικό καθεστώς της απασχόλησης.

Μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3846/2010, ορίζεται ότι αν η κανονική εργασία μετατραπεί σε τηλεργασία θα πρέπει στην σχετική συμφωνία να καθοριστεί μία περίοδος προσαρμογής 3 μηνών κατά την οποία οποιαδήποτε από τα μέρη μπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία μετά 15 ημέρες μετά την τήρηση της προθεσμίας και ο εργαζόμενος να επιστρέψει στην εργασία του.

Και ακόμα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο εργοδότης πρέπει να παρέχει στον τηλεργαζόμενο τεχνική υποστήριξη και να αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της τηλεργασίας ή να τις αντικαταστήσει. Στην σχετική συμφωνία θα πρέπει να ορίζεται ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη για την χρησιμοποίηση του οικιακού χώρου του εργαζόμενου, ο οποίος υποχρεούται να φροντίζει τον εξοπλισμό που του διατίθεται.

Ωστόσο οι κ.κ. Χαρίτος και Νάκος σημειώνουν πως δύσκολα μπορούν να ρυθμιστούν θεσμικά δύο σημαντικά προβλήματα για τους τηλεργαζόμενους.

Και αυτά είναι:

-Η δυσκολία στον διαχωρισμό της προσωπικής από την επαγγελματική ζωή.

-Η θετική αλληλεπίδραση, υποστήριξη και ανταλλαγή απόψεων-πληροφοριών στο περιβάλλον της φυσικής εργασίας.ΣΧΟΛΙΑ