Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου

  • Έλλη Πατέρα
ναυλαγορά ναυτιλία


Θετική εικόνα συνέχισε να παρουσιάζει στην πλειονότητα της η ναυλαγορά ξηρού φορτίου την εβδομάδα 1-5 Ιουλίου 2019. 

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, σημαντική άνοδο παρουσίασε η ναυλαγορά των πλοίων τύπου CAPESIZE, πλησιάζοντας σε επίπεδα που είχε να δει από τον Αύγουστο 2018.

Ως συνήθως, η απότομη ενίσχυση της ναυλαγοράς προήλθε κυρίως από την αγορά του Ατλαντικού αφού τα φορτία σιδηρομεταλλεύματος από την Μαύρη Θάλασσα προς την Άπω Ανατολή αυξήθηκαν ενώ παράλληλα στην διαδρομή C3 από την Βραζιλία προς την Κίνα ο αριθμός των φορτίων ήταν επαρκής έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με την προσφορά της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Ως εκ τούτου, ο δείκτης μέχρι το τέλος της εβδομάδας διαμορφώθηκε με θετικό πρόσημο στα $22.195 ανά τόνο. Παράλληλα, θετική εικόνα παρουσίασε και η ναυλαγορά του Ειρηνικού αφού η κινητικότητα αυξήθηκε σημαντικά οδηγώντας και τις ναυλώσεις σε υψηλότερα επίπεδα. Ο δείκτης C5 στην διαδρομή από την Δυτική Αυστραλία προς την Κίνα από $7.205 ανά τόνο που είχε διαμορφωθεί στον ξεκίνημα της εβδομάδας, έκλεισε την Παρασκευή στα $9.159 ανά τόνο.

Επίσης, λόγω της ενισχυμένης δυναμικής των παραγώγων (FFAs) κάποιοι πλοιοκτήτες έδειξαν ενδιαφέρον και σε χρονοναυλώσεις μακράς περιόδου ενώ άλλοι προτίμησαν να περιμένουν εκτιμώντας ότι η αγορά θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο.

Τέλος, ο δείκτης BCI την Παρασκευή διαμορφώθηκε  στις 3.346 μονάδες με εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως των 858 μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας και με τον μέσο όρο στις πέντε βασικές διαδρομές χρονοναύλωσης να παρουσιάζει εβδομαδιαία κέρδη της τάξεως των $ 7,084 και να διαμορφώνεται στα $ 26,444 ημερησίως.

PANAMAXES/KAMSARMAXES 

Ανοδικά κινήθηκε η ναυλαγορά του Ατλαντικού αφού η κινητικότητα αυξήθηκε και σε συνδυασμό με την έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας σε σύντομο χρονικό ορίζοντα,  οι ναύλοι σε υπερατλαντικά αλλά και σε ταξίδια προς την Άπω Ανατολή οδηγήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση ενός kamsarmax από τον Κόλπο της Αμερικής σε ταξίδι προς την Άπω Ανατολή στα $17k +$700k (ballast bonus). Επίσης, σημαντική στήριξη στη ναυλαγορά προσέφερε η ενισχυμένη αγορά της Μαύρης Θάλασσας αφού η διαθέσιμη χωρητικότητας της Ανατολικής Μεσογείου ήταν περιορισμένη με αποτέλεσμα οι ναυλωτές να συνεχίσουν να αναζητούν πλοία διαθέσιμα ακόμη και στις περιοχές του Περσικού Κόλπου-Ανατολικής Ινδίας.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση ενός panamax με παράδοση στον Περσικό κόλπο σε ταξίδι μέσω της Μαύρης Θάλασσας προς την Άπω Ανατολή στα $15,250 ημερησίως.

Στην αγορά της Νοτίου Αμερικής οι πλοιοκτήτες συνέχισαν να αναθεωρούν τους στόχους των προτεινόμενων ναύλων και έτσι κατά την διάρκεια της εβδομάδας οι ναυλώσεις συνέχισαν να ολοκληρώνονται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πηγές, αναφέρθηκε η ναύλωση ενός kamsarmax σε ταξίδι προς την Άπω Ανατολή στα $16.5k +$650k (ballast bonus) ενώ παράλληλα άλλο διαθέσιμο πλοίο στην Ανατολική Ινδία σε ταξίδι μέσω της Νοτίου Αμερικής προς την Άπω Ανατολή ναυλώθηκε στα $15k ημερησίως.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η ναυλαγορά του Ειρηνικού αφού επηρεασμένη από την έντονη δυναμική του Ατλαντικού, σταδιακά ενισχύθηκε. Ενδεικτικά, παρά την υψηλή διαθέσιμη χωρητικότητα οι ναύλοι στα kamsarmaxes σε κυκλικά ταξίδια Βόρειου Ειρηνικού βελτιώθηκαν σε επίπεδα μεταξύ $12-13k ημερησίως αφού τα φορτία σε σιτηρά καθώς και οι αντίστοιχες ναυλώσεις αυξήθηκαν.

Επίσης, δραστήρια ήταν η αγορά και νοτιότερα καθώς ο όγκος των νέων φορτίων ήταν ικανοποιητικός με αποτέλεσμα οι ναύλοι να ενισχυθούν. Ενδεικτικά, μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε panamaxes διαθέσιμα στη Νότιο Κίνα σε ταξίδια μέσω της Ινδονησίας προς τη Νότιο Κίνα, ενισχύθηκαν από $10k κοντά στα $11k ημερησίως και στα kamsarmaxes από $11k κοντά στα $12k ημερησίως.

Επίσης, λόγω της ανόδου των παραγώγων (FFAs) αναφορές έγιναν και σε μερικές χρονοναυλώσεις μακράς περιόδου. Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την χρονοναύλωση ενός πλοίου χωρητικότητας 82k διαθέσιμο στη Βόρεια Κίνα για χρονική περίοδο 6-8 μηνών στα $12,350 ημερησίως, ενώ άλλο 83k dwt διαθέσιμο στην Ιαπωνία σε παρόμοια χρονική  διάρκεια ναυλώθηκε στα $13,250 ημερησίως. Ο δείκτης BPI την Παρασκευή 5/7/2019 έκλεισε με θετικό πρόσημο στις 1.665 μονάδες.

SUPRAMAXES/ULTRAMAXES 

Θετική εικόνα παρουσίασε η αγορά του Ατλαντικού την εβδομάδα που πέρασε. Ειδικότερα, στον Κόλπο της Αμερικής η διαθέσιμη χωρητικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα ήταν περιορισμένη με αποτέλεσμα οι ναυλωτές με απαιτήσεις σε αντίστοιχες θέσεις να αναγκαστούν να ενισχύσουν τις προσφορές τους.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η αγορά της Νοτίου Αμερικής αφού ο αριθμός των φορτίων σε supramaxes παρέμεινε μεγάλος με αποτέλεσμα και τα επίπεδα των ναύλων να ενισχυθούν περίπου $500-1000 ημερησίως ανάλογα με την θέση και τις ημερομηνίες του κάθε πλοίου.

Παρόλα αυτά, η κινητικότητα ήταν πιο ήπια παρά το θετικό κλίμα της αγοράς. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκε και η αγορά της Μαύρης Θάλασσας λόγω της νέας περιόδου σιτηρών και σε συνδυασμό με την έλλειψη  διαθέσιμου τονάζ οδήγησε τους ναύλους σε υψηλότερα επίπεδα ενώ σε μερικές ναυλώσεις τα πλοία ήταν παραδοτέα ακόμη και από την περιοχή της Δυτικής Ινδίας.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση ενός ultramax παραδοτέο στη Δυτική Ινδία σε ταξίδι μέσω της Μαύρης Θάλασσας με επαναπαράδοση στη Νοτιοανατολική Ασία στα $13,000k ημερησίως, ενώ σε ταξίδια προς την Άπω Ανατολή οι ναυλώσεις στα εν λόγω πλοία με παράδοση στο Τσανακαλέ κυμάνθηκαν περίπου στα $22.5k ημερησίως και σε ταξίδια προς τον Κόλπο της Αμερικής οι πλοιοκτήτες ζητούσαν κοντά στα $10k ημερησίως.

Αντίθετα, στον Ειρηνικό η εικόνα ήταν διαφορετική καθώς βόρεια παρατηρήθηκε έλλειψη νέων απαιτήσεων αν και οι ναύλοι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα παρέμειναν αμετάβλητοι. Επίσης, δεν παρουσίασαν μεταβολές τα backhaul ταξίδια με φορτία χάλυβα αφού οι ναυλώσεις σε ταξίδια προς την Μεσόγειο ολοκληρώθηκαν στα χαμηλά επίπεδα των $3k ημερησίως με περαιτέρω αναπροσαρμογή του ναύλου. Από την άλλη, στη Νοτιοανατολική Ασία η ναυλαγορά ήταν πιο δραστήρια όμως επειδή μερικά πλοία αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν με έρμα από την Κίνα δημιουργήθηκε απόσταση μεταξύ των συμφωνηθέντων ναύλων. Ο δείκτης BSI την Παρασκευή 5/7/2019 έκλεισε με θετικό πρόσημο στις 820  μονάδες.

HANDYSIZE 

Ανοδικά κινήθηκε η ναυλαγορά και την εβδομάδα που πέρασε στις περισσότερες διαδρομές του Ατλαντικού και ειδικά με την διαθέσιμη χωρητικότητα της Βόρειας Βραζιλίας να έχει περιοριστεί αρκετά. Επίσης, αναφέρθηκαν περισσότερες χρονοναυλώσεις  περιόδου με επαναπαράδοση όμως στον Ατλαντικό και με τους ναύλους για παράδειγμα σε πλοία χωρητικότητας 33k dwt για διάστημα 3-5 μηνών να κυμαίνονται μεταξύ $10.5-10.8k ημερησίως.

Επίσης, ενεργή ήταν και η αγορά της Νοτίου Αμερικής με την ζήτηση όμως να επικεντρώνεται κυρίως σε ταξίδια προς τις δυτικές ακτές της Νοτίου Αμερικής. Αντίθετα, η αγορά του Ειρηνικού δεν βελτιώθηκε καθώς ο όγκος των απαιτήσεων ήταν χαμηλός με αποτέλεσμα μερικοί πλοιοκτήτες να μειώσουν τις προσφορές τους προκειμένου να ναυλώσουν τα πλοία τους για μικρό διάστημα.

Ενδεικτικά, σε μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία της κατηγορίας διαθέσιμα στην Ιαπωνία οι ναυλώσεις σε ταξίδια προς τη Νοτιοανατολική Ασία κυμάνθηκαν μεταξύ $6.5-7k ημερησίως. Επίσης, στη Νοτιοανατολική Ασία οι ναυλώσεις συγκριτικά δεν ολοκληρώθηκαν σε πιο υγιή επίπεδα αφού σε μικρότερης χωρητικότητας πλοία οι διαπραγματεύσεις -για παράδειγμα σε κυκλικά ταξίδια Νοτιοανατολικής Ασίας- κινήθηκαν σε επίπεδα μεταξύ $5-6k ημερησίως.

Τέλος, οι αγορές του Περσικού Κόλπου και της Δυτικής Ινδίας εξαιτίας της εμπόλεμης ζώνης κινήθηκαν με πολλές μεταβολές αφού οι ναυλωτές ήταν αναγκασμένοι να πληρώσουν υψηλά επασφάλιστρα προκειμένου να συνεχίσουν την δραστηριοποίηση τους στις περιοχές αυτές.

Ο δείκτης BΗSI  την Παρασκευή 5/7/2019 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο στις 448 μονάδες.

Bulker ναυτιλία ναυλαγορά


ΣΧΟΛΙΑ