Ναυτιλία

Seanergy Maritime: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση των Capersize στον δείκτη EEXI

Τσαντάνης Seanergy ναυτιλία

Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp.


Ολοκλήρωσε επιτυχώς την αξιολόγηση του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Πλοίων (“EEXI”) όλων των Capesize πλοίων της, η Seanergy Maritime Holdings.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, στοχεύει έως το έτος 2050 την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου («GHG») από την παγκόσμια ναυτιλία κατά 50%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008. Στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων, η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος («MEPC») 75 του ΙΜΟ τον Νοέμβριο του 2020 ενέκρινε τροποποιήσεις στο Παράρτημα VI της MARPOL, εισάγοντας τον Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης για τα υπάρχοντα πλοία.

Σε συνεργασία με τον διεθνή νηογνώμονα DNV, η Seanergy ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του EEXI στα πλαίσια των προτύπων του MEPC 75. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η Εταιρεία αναμένει ότι ο στόλος της θα πληροί έως το 2030 όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, χωρίς επιπλέον κόστος για την Εταιρεία.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Η Seanergy για άλλη μια φορά πρωτοπορεί στις περιβαλλοντικές εξελίξεις του τομέα μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του στόλου μας, που διενεργήθηκε σε συνεργασία με τον διεθνή νηογνώμονα DNV. Παραμένουμε σταθεροί στην θέση μας, ότι η ναυτιλιακή κοινότητα με τη συμβολή των ναυλωτών θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την μείωση ρύπων του υφιστάμενου παγκόσμιου στόλου.

Επαναλαμβάνουμε την ισχυρή δέσμευσή στην ESG (Περιβαλλοντολογική Συνείδησή – Κοινωνική Συνεισφορά – Εταιρική Διακυβέρνηση) ατζέντα μας και σε μια πιο «πράσινη» ναυτιλία.»ΣΧΟΛΙΑ