• Ναυτιλία

  Globus Maritime (Γιώργος Φειδάκης): Από 23.643 δολάρια μέσο ναύλο την ημέρα, έπεσε στα 8.780 δολάρια!

  Φειδάκης Globus

  Θάνος (αριστερά) και Γιώργος (δεξιά) Φειδάκης, εφοπλιστές Globus Maritime Ltd.


  Η Globus Maritime Limited του Γιώργου Φειδάκη γνωστοποίησε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα λειτουργικά και οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023.

  Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο στα 8,6 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 18,4 εκατομμύρια δολάρια, που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022.

  Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,6 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023, έναντι 12,1 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,3 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με 13,8 εκατομμύρια δολάρια που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022.

  Τα μειωμένα οικονομικά αποτελέσματα προέκυψαν από το γεγονός ότι ο μέσος ημερήσιος ναύλος ανά πλοίο στο πρώτο τρίμηνο ήταν 8.780 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ ήταν 23.643 δολάρια ανά ημέρα το πρώτο τρίμηνο του 2022.

  Επισημαίνεται ότι οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Globus κατέχουν και εκμεταλλεύονται εννέα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην, αποτελούμενα από τέσσερα Supramax, ένα Panamax και τέσσερα Kamsarmax.

  Εκπρόσωπος της εταιρείας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, είπε:

  «Η αγορά ήταν γενικά αδύναμη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 με κάποια βελτίωση στις αρχές του δεύτερου τριμήνου. Πρόσφατα η αγορά αποδυναμώθηκε ξανά, αλλά η άποψή μας για τις προοπτικές ξηρού χύδην παραμένει θετική μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πιστεύουμε ότι οι θέσεις στον κλάδο πρέπει να λαμβάνονται με μακροπρόθεσμη οπτική. Η αισιοδοξία μας προέρχεται κυρίως από την πλευρά της προσφοράς πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, με το βιβλίο παραγγελιών να βρίσκεται ιστορικά σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που σε συνδυασμό με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω την προσφορά. Η χαμηλότερη προσφορά πλοίων που θα μπορούσε που προκύπτει από το χαμηλότερο βιβλίο παραγγελιών μαζί με την απαιτούμενη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να έχει θετική επίδραση στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν απρόβλεπτες κρίσεις ζήτησης. Επί του παρόντος, εργαζόμαστε με διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διερεύνηση συναλλαγών χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να επεκτείνουμε και να εκσυγχρονίσουμε τον στόλο μας.»

  Διαβάστε επίσης

  Βίκτωρ Ρέστης: «Ο ουρανός δεν είναι το όριο για εμάς», αλλά συγκεντρώνει συνεχώς με τις δράσεις του τα φώτα της δημοσιότητας

  Στοιχήματα 5 εκατ. ευρώ έπαιξαν οι Έλληνες στις εκλογές του Μαΐου – Οι περισσότεροι… στον «κουβά»

  ──────────────────

     ΣΧΟΛΙΑ