• Ναυτιλία

  Γ. Καλογηράτος (CPLP): «Έχουμε εξασφαλισμένα έσοδα 1,9 δισ. δολάρια» – Μέρισμα 0,15 δολ. ανά μετοχή

  Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της Capital Product Partners

  Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της Capital Product Partners


  Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική ανανέωσης του στόλου μας, παραλαμβάνοντας δύο νεότευκτα πλοία: ένα μοντέρνο, πράσινης τεχνολογίας πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.312  TEU με δεκαετή ναύλωση και ένα LNG/C τελευταίας γενιάς με επταετή ναύλωση” υπογράμμισε ο Γεράσιμος Καλογηράτος, της Capital Product Partners L.P. (CPLP), για την επιχειρηματική Δραστηριότητα πρώτου Τριμήνου 2023 της εταιρείας και πρόσθεσε: “Επιπλέον, παραμείναμε προσηλωμένοι στη στρατηγική βελτιστοποίησης του χρέους, αποπληρώνοντας πρόωρα μέρος του χρέους μας, και εισάγοντας νέες φθηνότερες δομές χρηματοδότησης. Τέλος, εξασφαλίσαμε επιτυχώς μεσοπρόθεσμη ναύλωση για το M/V Akadimos με υψηλό ημερήσιο ναύλο. Ως αποτέλεσμα της ναύλωσης του M/V Akadimos , η πρώτη λήξη ναύλωσης πλοίου του στόλου δεν αναμένεται πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2025. Με βάση τα παραπάνω, αυτή τη στιγμή έχουμε δέκα πλοία ελεύθερα βαρών και έναν στόλο με σταθμισμένη μέση ηλικία 6,8 ετών, ενώ η εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης είναι επίσης 6,8 χρόνια που αντιστοιχούν σε συμβασιοποιημένα  έσοδα περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

  Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα:

  • Αύξηση των εσόδων σε ποσοστό 10% με έσοδα $81 εκατ. έναντι $73,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022
  • Η εταιρεία προχωρά σε διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολ. ανά μετοχή για το 1οΤρίμηνο 2023.
  • Μέσα στο 1οτρίμηνο του 2023, παραδόθηκε το M/V Itajai Express, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG/C) Asterix I, και τα δύο με μακροχρόνια ναύλωση.
  • Η εταιρεία εξασφάλισε νέα ναύλωση για το M/VAkadimos για περίπου 24 μήνες.
  • Αποπλήρωσε πρόωρα χρέος συνολικού ποσού $23,4 εκατ.
  • Επαναγοράστηκανκατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, 129.258 ίδιες μετοχές με μέσο κόστος $13,57 ανά μετοχή

  Διαβάστε επίσης  ΣΧΟΛΙΑ