Ναυτιλία

Γ. Οικονόμου: Μπήκαν τα scrubbers σε επτά πλοία της DryShips

Γιώργος Οικονόμου DryShips ναυτιλία

Γιώργος Οικονόμου, επικεφαλής DryShips


Την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης scrubbers και συστημάτων διαχείρισης έρματος (BWTS) σε επτά πλοία της ανακοίνωσε η DryShips, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου, στα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο 2019.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συνολικό κόστος μέχρι τώρα από τη διαδικασία ανέρχεται σε 26,1 εκατ. δολάρια και 300 χαμένες μέρες απασχόλησης. Για το υπόλοιπο του 2019 και το 2020 η DryShips αναμένει ότι η διαδικασία θα κοστίσει περίπου 65,8 εκατ. δολάρια και 843 μέρες απασχόλησης.

Επιπλέον, η DryShips γνωστοποίησε ότι έχει συμφωνήσει με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για δανεισμό ύψους έως 36,4 εκατ. δολαρίων, για να χρηματοδοτήσει εν μέρει τις εγκαταστάσεις scrubbers σε πλοία της. Τα δάνεια αυτά δεν έχουν ακόμα αντληθεί.

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, στο β’ τρίμηνο 2019 η DryShips παρουσίασε καθαρές ζημίες 12,7 εκατ. δολαρίων (0,15 δολάρια ανά μετοχή), όταν στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 είχε εμφανίσει κέρδη 3,2 εκατ. δολαρίων. Μειωμένος σε ετήσια βάση ήταν και ο τζίρος της εταιρείας, από τα 42,6 εκατ. δολάρια στα 40,5 εκατ. δολάρια.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί για συγχώνευση της DryShips με την SPII Holdings, μίας εταιρείας που ελέγχεται από τον Γιώργο Οικονόμου, βάσει της οποίας η DryShips θα συνεχίσει τη λειτουργία της ως θυγατρική της SPII, ενώ ο Γιώργος Οικονόμου θα αγοράσει τις μετοχές της εταιρείας που δεν κατέχει έναντι 5,25 δολαρίων ανά μετοχή.

Οι μέτοχοι της εταιρείας θα ψηφίσουν επί της συμφωνίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Οκτωβρίου, ενώ η διοίκηση της εταιρείας αναμένει ότι η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μέσα στο δ’ τρίμηνο 2019.

Σημειώνεται ότι ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από συνολικά 32 πλοία, και ειδικότερα 9 πλοία ξηρού φορτίου newcastlemax, 5 πλοία ξηρού φορτίου kamsarmax, 6 πλοία ξηρού φορτίου panamax, ένα τάνκερ VLCC, δύο τάνκερ suezmax, τρία τάνκερ aframax και έξι πλοία πλωτής υποστήριξης.


ΣΧΟΛΙΑ