Ναυτιλία

Evercore: Με “δίκαιο” discount η εξαγορά της Dryships από τον Γιώργο Οικονόμου

Οικονόμου ναυτιλία

Γιώργος Οικονόμου, εφοπλιστής DryShips


Χαμηλότερα κατά περίπου 21% σε σχέση με την καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) τους θα επαναγοράσει τις υπόλοιπες μετοχές της εισηγμένης ναυτιλιακής Dryships, ο βασικός της μέτοχος εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου, προκειμένου να αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, αναφέρει σε ανάλυση της η επενδυτική τράπεζα Evercore Partners.

H εταιρεία, με έδρα της Νέα Υόρκη, έχει προσληφθεί από την ειδική επιτροπή στελεχών της Dryships, ως σύμβουλος για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η δίκαιη τιμή

Η Evercore εκτίμησε ότι η τιμή των 5,25 δολαρίων ανά μετοχή που προσφέρει ο πλοιοκτήτης είναι δίκαιη, με βάση ορισμένες παραμέτρους που ξεπερνούν την απλή αξιολόγηση της καθαρής αξίας ενεργητικού.

Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) διαμορφώνεται στα 6,67 δολάρια ανά μετοχή, αν και η Evercore διατυπώνει χαμηλότερο εύρος μεταξύ 5,63 δολαρίων και 6,24 δολαρίων, αν υπολογιστεί και το κόστος των 50 εκατ. δολαρίων που θα στοιχίσει στη ναυτιλιακή η πρόωρη λήξη των συμβολαίων που έχει με εταιρείες συμφερόντων του Γ. Οικονόμου.

Oι αναλυτές της εταιρείας επισημαίνουν ότι το τίμημα εκτιμάται στα ίδια επίπεδα με την δίκαιη αξία των μετοχών, αν λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότερες εισηγμένες ναυτιλιακές διαπραγματεύονται με μεγάλα discounts σε σχέση με την καθαρή αξία του ενεργητικού τους.

Η ανάλυση της Evercore περιλαμβάνεται στην έκθεση που εκπόνησε εν όψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου οι μέτοχοι να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης της Dryships με την SPII Holdings, μία εταιρεία που ανήκει στον ίδιο τον Γιώργο Οικονόμου.

Παράλληλα, στην έκθεση της επενδυτικής τράπεζας περιλαμβάνονται στοιχεία για τις άλλες 14 ναυτιλιακές που είναι εισηγμένες στην αγορά της Νέας Υόρκης, που δείχνουν ότι κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο οι μετοχές των εταιρειών με τάνκερ διαπραγματεύονταν στο 77% της NAV και οι τίτλοι των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ξηρό φορτίο διαπραγματεύονταν στο 73% της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους.

Ο στόλος της DryShips περιλαμβάνει και τους δύο τύπους πλοίων, τάνκερ και bulker, καθώς και πλοία εφοδιασμού ανοιχτής θαλάσσης.

Η βελτιωμένη προσφορά

Ο βασικός της μέτοχος της Dryships, εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου, προχώρησε τον Αύγουστο σε νέα βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά των εν κυκλοφορία μετοχών της εταιρείας, έναντι 5,25 δολαρίων έκαστη, υψηλότερη κατά 31% σε σχέση με την αρχική πρόταση εξαγοράς, τα 4 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία προβλέπει τη συγχώνευση της Dryships με την SPII Holdings, εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά των μετοχών με μετρητά.

Σημειώνεται ότι η τιμή της εξαγοράς είναι υψηλότερη κατά 66% περίπου σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά τις 12 Ιουνίου 2019, την τελευταία ημέρα πριν από την αρχική ανακοίνωση πρόθεσης της SPII για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της ναυτιλιακής.

Κατά τα 14 χρόνια της παρουσίας της στον δείκτη Nasdaq η DryShips στιγματίστηκε από καταγγελίες για την εταιρική της διακυβέρνηση, αγωγές από μετόχους και υπομνήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 ΣΧΟΛΙΑ