Ναυτιλία

Diana Shipping: Η ναύλωση του «Μυρσίνη» εξασφαλίζει έσοδα 8,29 εκατ. δολάρια

Η Diana Shipping εξασφάλισε έσοδα 21,13 εκατ. δολάρια από τη ναύλωση τριών πλοίων της

Σεμίραμις Παληού


Η Diana Shipping Inc., συμφερόντων της οικογένειας Παληού ανακοίνωσε ότι μέσω μιας θυγατρικής της υπέγραψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Cargill International SA, που έχει έδρα την Γενεύη, για ένα από τα Kamsarmax φορτηγά πλοία της μεταφοράς ξηρού φορτίου, το «Μυρσίνη».

Τα ημερήσια έσοδα από την ναύλωση ανέρχονται σε 22.000 δολάρια, μείον μιας προμήθειας 4,75% που θα καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Δεκεμβρίου 2022 και με ενδεχόμενο παράτασης έως στις 31 Ιανουαρίου 2023. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου 2021.

Το «Myrsini» είναι ένα πλοίο ξηρού χύδην φορτίου Kamsarmax 82.117 dwt που ναυπηγήθηκε το 2010. Η ναύλωση του πλοίου «Μυρσίνη» αναμένεται να αποφέρει περίπου 8,29 εκατομμύρια δολάρια έσοδα για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόλος της Diana Shipping Inc. αποτελείται σήμερα από 36 πλοία ξηρού χύδην φορτίου (4 Newcastlemax, 12 Capesize, 5 Post-Panamax, 5 Kamsarmax και 10 Panamax). Η εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει ένα πλοίο ξηρού χύδην φορτίου Kamsarmax μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2022.

Η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας είναι 4,6 εκατομμύρια dwt με μέσο όρο ηλικίας 10,65 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Diana Shipping: Πράσινο φως για την εισαγωγή της Ocean Pal στην αγορά Nasdaq – MononewsTV

Πάνω από 510 πλοία διαχειρίζονται οι γυναίκες της ελληνικής ναυτιλίας

Richard Fain: O CEO της Royal Caribbean παραδίδει τη σκυτάλη της εταιρείας μετά από 33 χρόνιαΣΧΟΛΙΑ