• Business

  Prodea: Στο 87,01% το ποσοστό της Invel Real Estate μετά τη Δημόσια Πρόταση

  • NewsRoom
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments, Αριστοτέλης Καρυτινός

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments, Αριστοτέλης Καρυτινός


  Η Invel Real Estate μετά τη Δημόσια Πρόταση κατέχει συνολικά μετοχές που υπολείπονται του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οπότε δεν τυγχάνει εφαρμογής η πρόβλεψη του Άρθρου 28 του Νόμου, περί υποχρέωσης του Προτείνοντα να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις άλλες Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών μηνών.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση:

  Η «INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 11.10.2023 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου (στο εξής η «Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης»), ήτοι 33.205.755 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα 7,50 Ευρώ ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»).

  Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») στις 20.11.2023 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

  2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 21.11.2023 και έληξε την 18.12.2023. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 49 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 16.201 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,006% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερθείσες Μετοχές»). Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 222.304.980 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,01% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  3. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει την 21.12.2023. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 18/22.02.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/ Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

  4. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: α. τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Τιμήματος και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και β. ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

  5. Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που υπολείπονται του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το άρθρο 28 του Νόμου, περί υποχρέωσης του Προτείνοντα να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις άλλες Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου) δεν τυγχάνει εφαρμογής. Τέλος, σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

  6. Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

  Διαβάστε επίσης

  Mytilineos: Εγκρίθηκε από τη ΓΓ Εμπορίου η απορρόφηση της Watt + Volt

  Cevian Capital: Γιατί επενδύει 1,2 δισ. ευρώ στην UBS

  R Energy: Ο Γιώργος Ρόκας εξαγόρασε το 20% της εταιρείας από την Lamda Development  ΣΧΟΛΙΑ