F

Business

Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε υπερ-υψηλές ταχύτητες στο Internet – Ποιοι δικαιούνται τα σχετικά voucher


Μια ενδιαφέρουσα δράση για την τόνωση της ζήτησης για υπερ-υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία έχει και ως στόχο να συμβάλει ώστε οι ΟΤΕ, Vodafone και Wind, που σήμερα υλοποιούν κυρίως δίκτυα Vectoring (οπτική ίνα μέχρι τις υπαίθριες καμπίνες – ταχύτητες έως 200 Mbps) να πάνε την οπτική ίνα στα σπίτια σε περισσότερες περιοχές, ξεκινά την εβδομάδα που μόλις αρχίζει. Η δράση Superfast Broadband (SFBB) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) θα υλοποιηθεί μέσω κουπονιού (SFBB voucher) και δικαιούχους όλα τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Το κάθε SFBB voucher αντιστοιχεί σε 360 ευρώ που αφορά στην επιδότηση της SFBB υπηρεσίας για δύο χρόνια. Δυνητικά θα ωφεληθούν περίπου 139 χιλ. πολίτες, ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι συνδέσεις που θα επιδοτηθούν θα είναι κατά βάση νοικοκυριά οι ωφελημένοι συνολικά θα είναι περί τις 400 χιλιάδες.

Η επιδότηση υπηρεσίας σύνδεσης στο διαδίκτυο, όπως αποφάσισε η ΓΓΤΤ υπό τον γενικό γραμματέα Βασίλη Μαγκλάρα, αφορά πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps. Αυτό σημαίνει πως για να είναι δυνατόν να δοθεί η υπηρεσία τα δίκτυα οπτικών ινών θα πρέπει να φθάνουν έως τα σπίτια (FTTH). Ως εκ τούτου οι περιοχές στις οποίες οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση της επιδότησης, αρχικά, θα είναι περιορισμένες.

Τα στελέχη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς αναμένουν με ενδιαφέρον την τύχη του SFBB voucher θεωρώντας ότι δύναται να συμβάλει στην ταχύτερη διάδοση υπερ-υψηλών ταχυτήτων, τονίζοντας όμως ότι η χρησιμότητά του θα φανεί έπειτα από ένα χρόνο, όταν δηλαδή θα υπάρχει ένα ικανό τμήμα της χώρας (αν και πάλι μικρό) με FTTH.

Στη σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται ότι η ενεργοποίηση του κουπονιού μπορεί να γίνει έως και την 31η Μαρτίου 2019, η δε λήξη της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης δύναται να παραταθεί με απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κάτι που σημαίνει ότι η ΓΓΤΤ έχει λάβει υπόψη της τα παραπάνω, ενώ πρόβλεψη υπάρχει και για την εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων στην περίπτωση κατά την οποία διαφανεί πιθανότητα εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης χωρίς την κάλυψη του συνόλου των ωφελούμενων πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Αναλυτικότερα, η επιδότηση αφορά SFBB υπηρεσία και συγκεκριμένα τη λιανική υπηρεσία οποιασδήποτε μορφής (2, 3 ή 4 – play σταθερή και ίντερνετ σε συνδυασμό με συνδρομητική τηλεόραση ή και κινητή) που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/router) για τη λειτουργία της. Πρόσβαση προς το Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps με τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με τις σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα κουπόνι. Η αξία του SFBB voucher αφορά ειδικότερα τη διαδικτυακή σύνδεση υπερ υψηλής ταχύτητας, 13 ευρώ το μήνα για διάστημα δύο ετών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης, 48 ευρώ. Ειδικά ως προς τα φυσικά πρόσωπα που τυγχάνουν και επιτηδευματίες, πριν την έγκριση της ενίσχυσης, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεσμεύονται ότι δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια (τα οποία καθορίζονται στον  κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ενισχύσεις που ήδη έχουν πάρει ή που έχουν αιτηθεί και τους έχουν εγκριθεί.

Επίσης, ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρήσει την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που προμηθεύτηκε μέσω της δράσης για δύο έτη από την ενεργοποίηση της καθώς και να συνεργαστεί με τα ελεγκτικά όργανα σε περίπτωση που επιλεγεί στο προς εξέταση δείγμα για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης.

Τα βήματα που ακολουθούνται μετά τη δημοσίευση της ΥΑ, για την προετοιμασία, την εφαρμογή και την ολοκλήρωση της δράσης είναι:

 • Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΔ) και πιστοποίηση (από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης – ΕΔ) των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
 • Υποβολή στο ΠΣ περιοχών κάλυψης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπου παρέχονται οι προσφορές τους.
 • Υποβολή στο ΠΣ προσφορών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που εντάχθηκαν στον κατάλογο και έγκριση τους από την ΕΔ. Οι προσφορές SFBB υπηρεσιών των παρόχων θα πρέπει να έχουν 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας και έκδοση του SFBB voucher από τον ωφελούμενο, με τα διαπιστευτήρια του ΠΣ TAXISNET.
 • Αναζήτηση και επιλογή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου και των παρεχόμενων προσφορών από τους ωφελούμενους μέσω της ιστοσελίδας της δράσης και των συνδέσμων (links) αυτής με τις ιστοσελίδες των παρόχων.
 • Υπογραφή  του σχετικού τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
 • Ενεργοποίηση εξαργύρωσης του SFBB voucher με την υπογραφή του Δελτίου Παραλαβής από τον ωφελούμενο, αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίησή της σύνδεσης και του διατεθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.
 • Υποβολή στην ΕΔ αιτημάτων και απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής από τους παρόχους.
 • Πιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχούν στα αιτήματα πληρωμής.
 • Καταβολή αξίας κουπονιού στους παρόχους.
 • Δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ορθής υλοποίησης της δράσης.

Όλη η διαδικασία τόσο για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όσο και τους πολίτες που θα ενδιαφερθούν θα διεκπεραιώνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.sfbb.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ο υπουργός, η Forthnet και η ώρα του χρήματος 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρόκληση για τους παρόχους η προώθηση «πακέτων» με υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Διαγράφονται τα χρέη 150.000 ασφαλισμένων-Ποιους αφορά


ΣΧΟΛΙΑ