Business

MLS: Παραδόθηκε η τελική έκθεση της Deloitte, αποστάλθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  • NewsRoom

Ιωάννης Καματάκης. Πρόεδρος και πρώην Διευθ. Σύμβουλος MLS Πληροφορική


Την τελική έκθεση ελέγχου της Deloitte, παρέλαβε η εταιρεία MLS όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

«Η εταιρεία «MLS” παρέχει την ακόλουθη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

α) Η Τελική Έκθεση Ελέγχου της Deloitte παραλήφθηκε σήμερα, 23/10/2020, το συμφωνηθέν τίμημα έχει καταβληθεί πλήρως και η Τελική Έκθεση Ελέγχου έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

β) Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση τους με βάση και τα στοιχεία του Τελικού Σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί σε 3-4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η δημοσιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά.

γ) Σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20.10.2020, έχει συγκαλέσει και καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.

2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτημένων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις. Η σχετική Πρόσκληση έχει αναρτηθεί όπως προβλέπεται.

δ) Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να δημοσιοποιήσει και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 6.11.2020.

ε) Παρότι η επιθυμία της Εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν συντομότερα επαναφορά των μετοχών της σε καθεστώς διαπραγμάτευσης, εκτιμούμε ότι δεν είναι εφικτό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 13.11.2020. Πάραυτα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται και των υποδείξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου η Εταιρεία προσπαθεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανέλθουν οι μετοχές σε καθεστώς διαπραγμάτευσης το συντομότερο δυνατόν.»

Χωρίς απαρτία η συνέλευση των ομολογιούχων της MLS

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει η παραμικρή απόφαση η επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων της MLS, καθώς δεν κατάφερε να επιτευχθεί  απαρτία.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το  mononoews, η συμμετοχή των ομολογιούχων οι οποίοι κατέχουν τη μια από τις τρεις εκδόσεις που έχει κάνει η MLS, ονομαστικής αξίας 4 εκατ. ευρώ ήταν μόλις στο 10%. Ως εκ τούτου έμεινε στον αέρα η λήψη αποφάσεων για την καταγγελία ή όχι της μονομερούς κίνησης που έχει κάνει η θεσσαλονικιώτικη τεχνολογική εταιρεία  MLS συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Καματάκη, καθώς δεν πλήρωσε το κουπόνι των 53.000 ευρώ που ήταν να καταβληθεί στις 12 Οκτωβρίου ζητώντας πλέον να γίνεται η καταβολή των τοκομεριδίων όχι ανά τρίμηνο αλλά ανά εξάμηνο.

Για τις αποφάσεις των ομολογιούχων απαιτείται ισχυρή απαρτία της τάξεως του 66,67% πράγμα το οποίο θεωρείται επί του παρόντος ανέφικτο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες  και από την πλευρά των ομολογιούχων αναμένεται να υπάρξουν νομικές ενέργειες προς την κατεύθυνση της προστασίας των συμφερόντων τους.

Η MLS έχει κοινοποιήσει ότι δεν έχει πρόθεση να πληρώσει τα τοκομερίδια των 72.800 ευρώ που αφορούν τη δεύτερη ομολογιακή έκδοση των 6,7 εκατ. ευρώ και τα οποία πρέπει να καταβληθούν στις 26 Οκτωβρίου. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και στην τρίτη κατά σειρά ομολογιακή έκδοση των 6 εκατ. ευρώ, το κουπόνι της οποίας (83.000 ευρώ) πρέπει να πληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου.
Όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η MLS έχει στην κυριολεξία στεγνώσει από ρευστότητα αδυνατώντας μάλιστα να πληρώσει στη Deloitte τα 53.000 ευρώ που της οφείλονται προκειμένου να παραλάβει το πόρισμα που εκείνη έχει συντάξει. Φαίνεται όμως ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα η Deliotte θα πληρωθεί και το τελικό της πόρισμα θα φτάσει στην MLS η οποία προχωρά σε σύγκλιση γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις 11 Νοεμβρίου.


ΣΧΟΛΙΑ