Business

Κωνσταντίνος Μασσέλος (ΕΕΤΤ): Η παραγωγική αξιοποίηση του 5G το «στοίχημα» μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Κωνσταντίνος Μασσέλος, πρόεδρος της ΕΕΤΤ


Η δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για το 5G ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) ανοίγοντας νέο κεφάλαιο για τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας.

«Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών. Η τεχνολογία 5G απαιτεί μια αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών» τόνισε σχετικά στο πλαίσιο του συνεδρίου digital economy forum 2020 με τίτλο «Χτίζοντας την Ψηφιακή Ελλάδα» που οργάνωσε ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ Κωνσταντίνος Μασσέλος και πρόσθεσε:

«Το στοίχημα δεν είναι ποτέ η δημοπρασία. Η δημοπρασία φάσματος είναι μια αναγκαία πρώτη φάση. Το ζητούμενο είναι η γρήγορη ανάπτυξη ενός ποιοτικού 5G δικτύου που θα καλύπτει το δύσκολο ανάγλυφο της ελληνικής επικράτειας με ίσους όρους, τόσο για τα αστικά κέντρα όσο και για τις ορεινές περιοχές και τα νησιά. Ακόμα καλύτερα αν θέλετε το ζητούμενο δεν είναι καν να αναπτύξουμε ένα ποιοτικό 5G δίκτυο στη χώρα. Είναι να το αξιοποιήσουμε. Να το αξιοποιήσουμε παραγωγικά και όχι μόνο καταναλωτικά. Αυτό είναι το στοίχημα.»

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ προχώρησε όμως και ένα βήμα παραπέρα λέγοντας πως «το 2021 είναι ένα έτος ευκαιρία για να κάνουμε ένα πρώτο, αποφασιστικό βήμα στην μετά τον χαλκό εποχή, στα δίκτυα οπτικών ινών και στο 5G. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κλείσιμο του χαλκού (Copper Switch Off) αποτελεί κεντρική στρατηγική. Το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, προκρίνει δράσεις στα πεδία των τηλεπικοινωνιών και των πράσινων τεχνολογιών. Τα δίκτυα οπτικών ινών είναι 40 – 60% πιο αποδοτικά ενεργειακά, 40 – 60% πιο οικονομικά στη συντήρησή τους και έχουν ήδη σήμερα αποδεδειγμένο στο πεδίο roadmap (field – proven roadmap) για τις ταχύτητες του ενός και των δέκα gigabit.»

Πλέον προτεραιότητα για την ΕΕΤΤ από ρυθμιστικής άποψης αποκτούν τα θέματα των αδειοδοτήσεων των υποδομών και των θεμάτων διέλευσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΤΤ οι στόχοι κάλυψης που έχουν τεθεί είναι φιλόδοξοι: ενδεικτικά για τα 700 MHz επιδιώκεται ταχύτητα 100 Mbps downlink ως εξής:

Εντός 3 ετών για την κάλυψη των γεωγραφικών περιοχών όπου κατοικεί τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού της χώρας και για την κάλυψη του 60% των εθνικών οδών και των αυτοκινητόδρομων.

Εντός 6 ετών για την κάλυψη των γεωγραφικών περιοχών όπου κατοικεί τουλάχιστον το 90% του πληθυσμού της χώρας και για την κάλυψη του 90% των εθνικών οδών και των αυτοκινητόδρομων.

Το τίμημα που θα καταβάλουν οι Cosmote, Vodafone και Wind στο ελληνικό δημόσιο, ανέρχεται συνολικά σε 372.261.153 ευρώ, πολύ κοντά, όπως αναμενόταν, σε αυτό που είχε οριστεί ως εκκίνηση της διαδικασίας για το σύνολο του φάσματος.

Στις τρείς συμμετέχουσες εταιρίες κατακυρώθηκαν αναλυτικότερα, τα εξής τμήματα ραδιοσυχνοτήτων:

Cosmote: Δεκαπέντε τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.705.000 ευρώ, 2 τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.578.000 ευρώ, 4 στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.270.000 ευρώ και 2 στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.481.000 ευρώ. Το συνολικό τίμημα για τον όμιλο του ΟΤΕ είναι 123.034.000 ευρώ και όπως ανακοίνωσε θα το καταβάλει ολόκληρο εντός του 2020. Το κόστος αυτό είναι επιπλέον των επενδύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ που υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα την τρέχουσα τετραετία, κυρίως για δίκτυα Νέας Γενιάς, σταθερής και κινητής.

Vodafone: Δεκατέσσερα τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 37.516.000 ευρώ, 2 στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 51.060.000 ευρώ, 4 στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.120.000 ευρώ και 2 στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.480.000 ευρώ με το συνολικό τίμημα στα 130.176.000 ευρώ. Η Vodafone έχει ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα για τα δίκτυα νέας γενιάς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τα έτη 2020 – 2024 με το τίμημα για το φάσμα είναι πλέον αυτού.

Wind: Δέκα τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.306.051 ευρώ, 2 τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.080.051 ευρώ, 4 στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.420.000 ευρώ και 1 τμήμα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 3.245.051 ευρώ με το συνολικό τίμημα στα 119.051.153 ευρώ. Η Wind έχει ανακοινώσει πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά το 5G.

Διαβάστε επίσης:

Εν αναμονή της υπογραφής της σύμβασης για το Ελληνικό «τρέχουν» οι μελέτες υλοποίησης των έργων

Μιχάλης Τσαμάζ: Η Ελλάδα μπορεί να απελευθερώσει τις τεράστιες δυνατότητές της αναπτύσσοντας τις ΤΠΕ

Γ. Γεωργακόπουλος (Intrum): Ο νόμος της Δεύτερης Ευκαιρίας απαλλάσσει το σύστημα από τις εταιρείες ζόμπι που νοθεύουν τον ανταγωνισμόΣΧΟΛΙΑ