• Business

  Jumbo: Placement από τον Απόστολο Βακάκη για το 1,5% της εταιρείας – Στα 27,2 ευρώ η τιμή ανά μετοχή

  • NewsRoom
  Απόστολος Βακάκης, επικεφαλής Jumbo

  Απόστολος Βακάκης, επικεφαλής Jumbo


  Δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι ο Απόστολος Βακάκης αποφάσισε μέσω της εταιρείας Jumbo Tanocerian Maritime, στην οποία είναι ιδιοκτήτης, να διαθέσει περίπου 2 εκατ. μετοχές, περίπου το 1.5% της εταιρείας στην τιμή των 27,2 ευρώ ανά μετοχή.

  Το placement έγινε μέσω της Citi για διαπραγμάτευση από αύριο 9 Μαίου. Η προσφορά αφορά το 1,5% του συνόλου των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία, ενώ η τιμή αντιπροσωπεύει έκπτωση 9,33%, με βάση την τιμή κλεισίματος σήμερα 8 Μαίου.

  Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι η ζήτηση ήταν τεράστια καθώς οι προσφορές αφορούσαν πάνω από 4 εκατ. μετοχές, δηλαδή περί τα 110 εκατ. ευρώ

  Στη σημερινή συνεδρίαση η μετοχή της εταιρείας έφτασε τα 30 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση έχει ξεπεράσει τα 4 δισ ευρώ.

  Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Citi, αυξάνεται η τιμή στόχος στα 32,5 ευρώ από 31,5 ευρώ προγενέστερα, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του 2023.

  Η Jumbo πέτυχε κέρδη ανά μετοχή για το 2023 5% πάνω από τις εκτιμήσεις του Nekrasov και σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ανάπτυξης τον Μάρτιο φέτος κατά 17% σε ετήσια βάση έναντι -3% τον Φεβρουάριο, ανεβάζουν την τιμή στόχο.

  Το περιθώριο ανόδου της μετοχής από τα τρέχοντα επίπεδα είναι της τάξεως του 16% και μαζί με την προσδοκώμενη μερισματική απόδοση του 9% περίπου, το περιθώριο ανόδου φτάνει το 25% περίπου. Στο bullish σενάριο της Citi για τη μετοχή η τιμή στόχος πηγαίνει στα 32 ευρώ και στο bearish σενάριο μειώνεται στα 25 ευρώ ανά μετοχή.

  «Έχουμε αξιολόγηση αγοράς (Buy) για τις μετοχές της Jumbo. Θεωρούμε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Jumbo είναι αμυντικό, με εξαιρετικά βιώσιμο περιθώριο κέρδους και ανάπτυξη που αποδείχθηκε ανθεκτική κατά τη διάρκεια προηγούμενων οικονομικών σοκ στην Ελλάδα.

  Βλέπουμε άφθονο περιθώριο για την ανάπτυξη καταστημάτων, π.χ. στη Ρουμανία, το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων / EBITDA με υψηλά μονοψήφια επίπεδα, μεσοπρόθεσμα. Καθώς η Jumbo διαθέτει βαθιά καθαρή ταμειακή θέση, θεωρούμε ότι η διανομή μετρητών θα παραμείνει γενναιόδωρη μεσοπρόθεσμα», εξηγεί ο Nekrasov.

  «Καταλήγουμε στην τιμή-στόχο των 32,5 ευρώ με βάση τον μέσο όρο της αποτίμησής μας με βάση τον πολλαπλασιαστή EV/EBITDA, αναμένοντας ότι η μετοχή θα διαπραγματεύεται στις 9 φορές το 2025 τον EV/EBITDA με ελαφρύ premium σε σχέση με τον μέσο όρο της 5ετίας.

  Η τιμή στόχος μας υποδηλώνει αποτίμηση περίπου 14 φορές τον δείκτη P/E για το 2024.

  Αποτελέσματα

  Το 2023, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν σε 303,00 εκατ.€ καταγράφοντας αύξηση +21,88% σε σχέση με το 2022.
  Η Διοίκηση θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος € 1,00 (μικτό) ανά μετοχή όπου αντιπροσωπεύει το περίπου το 45% των καθαρών κερδών του Ομίλου.

  Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισ ευρώ. Το 2023, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά +13,90% σε σύγκριση με το 2022, στα 1.081,39 εκατ. Ευρώ.

  Το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε 55,77% από 55,92% την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης του κόστους μεταφοράς.

  Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 398,10 εκατ.€ από 336,75 εκατ.€ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά +18,21%.

  Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 303,00 εκατ.€ καταγράφοντας αύξηση +21,88% συγκρινόμενα με τα 248,60 εκατ.€ του 2022.

  Την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μαζί με τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου, ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 370,41εκατ.€ έναντι 522,48 εκατ.€ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

  Αυτό συνέβη επειδή η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή και υγιή οικονομική της διάρθρωση προχώρησε, τον Μάιο του 2023, στην προεξόφληση του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ €, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος.

  Διαβάστε επίσης:

  Πάρτι σε Εθνική, Cenergy, Mytilineos και νέα υψηλά 13 ετών για Γενικό Δείκτη – Στα 30 ευρώ η Jumbo, στα 4 δισ. η αξία της
  Τιτάν: Στα 109,8 εκ. ευρώ τα EBITDA στο πρώτο τρίμηνο
  Εφορία: Πώς να «σβήσετε» τεκμήρια με εισοδήματα προηγούμενων ετών – Ο «μαγικός» κωδικός
     ΣΧΟΛΙΑ