Γιώργος Στάσσης

«Μεταλλάσσεται το παραγωγικό μοντέλο του ηλεκτρισμού. Κατακερματίζεται και από την παραγωγή ηλεκτρισμού  σε μεγάλες μονάδες πλέον ο ηλεκτρισμός παράγεται...

  • 1
  • 2