Business

ΔΕΗ: Η έξοδος από το τούνελ, οι αναταράξεις και το σχέδιο για μια νέα εποχή

Γιώργος Στάσσης. Επικεφαλής ΔΕΗ


Με σταθερά βήματα, παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, προχωρά το πρόγραμμα για την ανάκαμψη της ΔΕΗ ΔΕΗ -0,22% 9,16 και όπως έδειξαν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται η έξοδος από το τούνελ αφού επέστρεψε στα κέρδη.
Έτσι η ΔΕΗ κέρδισε τις εντυπώσεις αν και η κρίση του κορονοϊού και το γενικευμένο lockdown επηρέασαν αρνητικά τη ρευστότητά της (όπως εξάλλου και τους υπόλοιπους «παίκτες» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) αφού προκάλεσε επιβράδυνση των εισπράξεων και μείωση της κατανάλωσης.
Την ίδια στιγμή όμως η συγκυρία αυτή έφερε και μείωση κόστους με τη «βουτιά» της Οριακής Τιμής Συστήματος στη χονδρεμπορική αγορά, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών φυσικού αερίου με αποτέλεσμα, βελτίωση στα περιθώρια κέρδους και αύξηση του EBITDA.
Από την άλλη η μείωση εσόδων  επηρέασε τα  διαθέσιμα κεφάλαια κίνησης και στην περίπτωση της ΔΕΗ, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά, η συνέπεια είναι η επιχείρηση να χρειάζεται μία ενίσχυση της ρευστότητάς της για το 2020 ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Η επιλογή της τιτλοποίησης που εξετάζεται τον τελευταίο χρόνο, φαίνεται να συναντά δυσκολίες, καθώς δεν είναι ευνοϊκή συγκυρία για να πετύχει η διοίκηση της ΔΕΗ το επιτόκιο που θα ήθελε και έτσι η άμεση λύση δόθηκε από το δανεισμό από την EBRD.
Το δάνειο τω 160 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε από το χθεσινό ΔΣ ήταν μια σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης, σε μια εποχή που τη χρειάζεται λόγω των αρρυθμιών που δημιούργησε η πανδημία.

Η εικόνα όμως των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου δείχνει πως το πρώτο στοίχημα για την εταιρεία που ήταν τα θετικά EBITDA κερδήθηκε. Η ΔΕΗ παρουσίασε επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €182 εκατ. στο α΄ τρίμηνο του 2020 ,  και αύξηση 248,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, όταν και είχε καταγράψει ζημίες € 66,3 εκατ..

Η βελτίωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το α΄ τρίμηνο του 2020 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και στην χαμηλότερη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 36,7 εκατ. έναντι ζημιών € 248,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, ενώ χωρίς την προσαρμογή καταγράφονται κέρδη προ φόρων ύψους € 3,5 εκατ.

Παράλληλα η ΔΕΗ κατέγραψε στο α’ τρίμηνο οριακή κερδοφορία με κέρδη προ φόρων € 3,5 εκατ., από ζημίες € 248,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του α΄ τριμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 44,8 εκατ. (ή κατά € 48,7 εκατ. συνυπολογίζοντας και τους σχετικούς πιστωτικούςτόκους) λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.

Το χθεσινό ΔΣ αποφάσισε

Τώρα το κρίσιμο ζήτημα για την εταιρεία είναι να διαμορφώσει τις συνθήκες που θα την οδηγήσουν και μεσοπρόθεσμα σε μια θετική πορεία. Στο πλαίσιο αυτό της μείωσης κόστους αλλά και για την προετοιμασία της εταιρείας για την απολιγνιτοποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε χθες την εθελούσια των 700-1000 εργαζομένων της στις λιγνιτικές μονάδες.

Επίσης εγκρίθηκε ο δανεισμός των 160 εκατ. ευρώ από την EBRD. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε στα τέλη Απριλίου με τη θετική ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης, το εν λόγω δάνειο παρέχεται για τη χρηματοδότηση της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης, λόγω της κρίσης που προκάλεσε στην Ελλάδα ο κορονοϊός.

COVID-19

Η πανδημία επηρέασε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους την πορεία της επιχείρησης, που φαίνεται πως έχει καταφέρει να ελέγξει τις συνέπειες αυτές.

Αναφορικά με την επίπτωση της πανδημίας η διοίκηση  ανέφερε ότι μελετούσε διαρκώς τυχόν αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις, που ενδέχεται να προέκυπταν, προβαίνοντας σε εκτιμήσεις για τα παρακάτω :

– Την πορεία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
– Τη διαθεσιμότητα των Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
– Tην πορεία των δαπανών (ενεργειακό ισοζύγιο, μισθοδοσία, άλλες δαπάνες κ.λ.π.)
– Την πορεία των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων λοιπών εσόδων (έσοδα από τη χρήση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
– Tην πορεία των αναμενόμενων χρηματικών ροών
– Tην πιθανότητα αθέτησης συμβάσεων εκ μέρους των προμηθευτών (λόγω έκτακτων γεγονότων)
– Την πιθανότητα μείωσης της εισπραξιμότητας των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
– Tην πιθανότητα αλλαγής του επενδυτικού σχεδίου

Ήδη όμως, η ελληνική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια σταδιακή προσέγγιση για την άρση των μέτρων περιορισμού από τις αρχές Μαΐου 2020, αυξάνοντας τις ελπίδες για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εν αναμονή της θερινής περιόδου.

Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά, έχουν επιτραπεί οι μετακινήσεις τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, ενώ την 1.6.2020 ολοκληρώθηκε και το άνοιγμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Λόγω του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των επιπτώσεων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα μέτρα που ελήφθησαν τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα από τα μέσα Μαρτίου 2020, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, έχει επηρεασθεί η λειτουργία του Ομίλου προκαλώντας κατ’ αρχήν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομική του θέση, τα λειτουργικά του αποτελέσματα και τις χρηματικές ροές του, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν σε μεσο – μακροπρόθεσμο ορίζοντα την υλοποίηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών του σχεδίων.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις και παραμένει διαρκώς σε ετοιμότητα να αναπροσαρμόσει τις δράσεις της όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ  κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε:

«Η θετική τάση στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε € 182 εκατ.

Αποτελεί θετική εξέλιξη η μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης, μεταξύ άλλων, των δαπανών για αγορές ενέργειας και καύσιμα λόγω της πτώσης της Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα, καταγράφηκε μείωση του καθαρού χρέους κατά € 52 εκατ.

Οι νέες έκτακτες συνθήκες με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι λόγω του Covid-19, μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας προκειμένου να προσαρμοσθούμε στην νέα πραγματικότητα και να εξασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια.

Κληθήκαμε άμεσα να εργαστούμε από το σπίτι, να υιοθετήσουμε νέες μορφές επικοινωνίας, να εξυπηρετήσουμε με διαφορετικό τρόπο τους πελάτες μας, να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αλλάξουμε διαδικασίες ετών.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, η ανταπόκριση όλων στον Όμιλο της ΔΕΗ ήταν άμεση και αποτελεσματική. Επιπλέον, σε συνέχεια της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, ακολουθώντας πλήρως τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας προχωρήσαμε στην επαναλειτουργία των καταστημάτων μας από τις 11 Μαΐου.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα κανάλια επικοινωνίας και εξυπηρέτησης κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για την εξυπηρέτηση των πελατών μας με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Σε επίπεδο εισπράξεων, από τα μέσα Απριλίου παρατηρούμε σταδιακή διόρθωση στην υστέρηση η οποία σημειώθηκε το μήνα Μάρτιο λόγω του Covid-19.

Συνεχίζουμε την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας με την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας διενεργήσαμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, με υψηλή απαρτία, εκλέγοντας με ευρύτατη πλειοψηφία δύο επιπλέον μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποκτά πλέον, βάσει νόμου, αναβαθμισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τη σύγχρονη Εταιρική Διακυβέρνηση με διαφάνεια και με πρακτικές αντίστοιχες μεγάλων Ευρωπαϊκών εταιρειών».

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου της ΔΕΗ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της ΔΕΗ που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι η επιβράβευση της προσπάθειας που έχει γίνει από την κυβέρνηση και τη διοίκηση της εταιρείας τους τελευταίους 10 μήνες.

Η ΔΕΗ έχει ακολουθήσει μια ανοδική πορεία που αποτυπώνεται τόσο στην αξία της μετοχής της –σε πείσμα των αναταράξεων που προκλήθηκαν λόγω του κορωνοϊού- όσο και στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η προσπάθεια βέβαια συνεχίζεται. Για πιο σύγχρονες διοικητικές  δομές με βάση το νέο νόμο 4643/2019, για τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, για μια δυναμική διείσδυση στις ΑΠΕ.


ΣΧΟΛΙΑ