• Business

  Φρένο από τη ΡΑΕ στην Italgas: Έκοψε έργα βιομεθανίου, υδρογόνου και μετρητές σε ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣ

  Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ

  Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ


  Φρένο στα έργα για ψηφιακούς μετρητές και για ανανεώσιμα αέρια έβαλε η ΡΑΕ περιορίζοντας τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣ, εγκρίνοντας όμως το μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος Ανάπτυξης 2022‐2026  που είχαν υποβάλει.

  Τα αρχικά επενδυτικά προγράμματα πενταετίας ήταν 142,7 εκ. ευρώ για την πρώτη και 135,6 εκ. ευρώ για τη δεύτερη και από αυτά κόπηκαν έργα περίπου 20 εκ. στην πρώτη και 15 εκ. ευρώ στη δεύτερη.

  Ειδικότερα, η απόφαση της ΡΑΕ εξαίρεσε της έγκρισης για την ΕΔΑ Αττικής τα έργα αντικατάστασης συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές και τα πιλοτικά έργα για έγχυση υδρογόνου και βιομεθανίου.

  Αντίστοιχα για την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης έκοψε τα έργα ανάπτυξης απομακρυσμένων δικτύων διανομής και τα έργα έξυπνων μετρητών και ανανεώσιμων αερίων (για την έγχυση στο δίκτυο βιομεθανίου και υδρογόνου).

  Ειδικότερα, για τα απομακρυσμένα έργα, η ΡΑΕ σημειώνει ότι χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης και εξειδίκευσης, καθώς δεν επιτρέπουν την αξιολόγηση της επίτευξης της στοχοθεσίας από τον Διαχειριστή.

  Ποια έργα κόπηκαν

  Τα έργα που κόπηκαν από το επενδυτικό της ΕΔΑ ΘΕΣ αφορούν στην ανάπτυξη των ακόλουθων νέων απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής:

  ‐ Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης: των περιοχών Σόχου και Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά

  ‐ Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας: των περιοχών της Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας, του Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, του Μαυροματίου του Δήμου Μουζακίου, των Άνω Λεχωνίων και της Άλλης Μεριάς του Δήμου Βόλου, της Χλόης του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας, της Πεζούλας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς‐Μουρεσίου, της Αργαλαστής του Δήμου Νότιου Πηλίου, της Ελάτης του Δήμου Πύλης, του Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων και της Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

  Όσον αφορά στις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ευρείας κλίμακας αντικατάσταση συμβατικών μετρητών με ευφυή συστήματα μέτρησης) και των επενδύσεων για τη χρήση ανανεώσιμων αερίων, της εταιρείας, η ΡΑΕ σημειώνει ότι  θα εξεταστούν σε επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 59 του ν. 4001/2011 Υπουργική Απόφαση και εφόσον επικαιροποιηθεί το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αντίστοιχα.

  Αντίστοιχα και στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνεται η υλοποίηση Πιλοτικού Ερευνητικού Προγράμματος εποπτείας του δικτύου διανομής κατά την έγχυση και διανομή μείγματος φυσικού αερίου υδρογόνου (Η2) και βιομεθανίου.  Όπως αναφέρει όμως η ΡΑΕ, επί του παρόντος, η Αρχή δεν έχει την εξουσιοδότηση να εγκρίνει έργα ανάπτυξης που σχετίζονται με τη διείσδυση εναλλακτικών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της χώρας δεδομένου ότι ο ν. 4001/2001 δεν προβλέπει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων πέραν του φυσικού αερίου.

  Για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης φυσικού αερίου με αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης, το πρόγραμμα της ΕΔΑ Αττικής προβλέπει  επενδυτικά κόστη συνολικού ύψους 18,1 εκατομμυρίων ευρώ.

  Όπως αναφέρει η ΡΑΕ ήδη από το 2021 έχει δώσει κατευθυντήριες οδηγίες στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής για την τελική υποβολή των Μελετών Κόστους – Οφέλους προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές Μελέτες μέχρι την ημερομηνία υποβολής του Προγράμματος Ανάπτυξης 2022‐2026 της ΕΔΑ Αττικής.

  Ως εκ τούτου, τα έργα που εισηγείται η ΕΔΑ Αττικής για την ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης δεν δύναται να εγκριθούν επί του παρόντος, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο νόμο.

  Χρηματοδότηση

  Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του Προγράμματος Ανάπτυξης προβλέπεται να γίνει με συνδυασμό ιδίων και δανειακών κεφαλαίων με το κόστος αυτών να ανακτάται κατά κύριο λόγο από τα Τιμολόγια Διανομής, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, ενώ από την εφαρμογή του δεν προκύπτει επιβάρυνση του μεσοσταθμικού τιμολογίου διανομής.

  Σημειώνεται ωστόσο ότι οι επενδύσεις σε παροχές και μετρητές ανακτώνται από τα Τέλη Σύνδεσης (όπου και όποτε αυτά εφαρμόζονται) και από τα Τιμολόγια Διανομής.

  Τονίζεται, ότι ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής οφείλει να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής.

  Προς τούτο, δύο μήνες πριν τη λήξη εκάστου έτους του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής υποβάλλει ετησίως στη ΡΑΕ προς έγκριση πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής, και αιτιολογεί ειδικώς οποιαδήποτε απόκλιση από το προηγούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

  Στο εν λόγω Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνεται και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.

  Με το πρόγραμμα ανάπτυξης καθορίζονται ιδίως τα έργα και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, τεχνικών προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης Δικτύου καθορίζονται για χρονικό ορίζοντα πέντε ετών.

  Διαβάστε επίσης:

  Αποθήκευση Ενέργειας: Κάτω από €100.000/MWh ανά έτος οι προσφορές – 89 αιτούντες κατέθεσαν εγγυητικές

  Carrefour: Εξαγοράζει σούπερ-μάρκετ των Cora και Match αξίας €1,05 δισ.

  ΑΒΑΞ: Μεταβίβαση του 1,54% από Χρ. Ιωάννου σε Κ. Κουβαρά και Κ. Μιτζάλη  ΣΧΟΛΙΑ