Business

Ελλάκτωρ: Εθελουσία και «ψαλίδι» στις παροχές των εργαζομένων στο σχεδιασμό της διοίκησης

Άρης Ξενόφος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ


Εκτός από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) των 120,5 εκατ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο, και το ομολογιακό των 50 εκατ. για τις επείγουσες ανάγκες της Άκτωρ, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, Άρης Ξενόφος, στη γενική συνέλευση της περασμένης Πέμπτης, μίλησε και για πρόγραμμα μετασχηματισμού του Ομίλου, με στόχο την εξέταση της κοστολογικής δομής από «μηδενική βάση» και με εκτιμώμενο όφελος 38 εκατ. μέχρι το 2023.

Οι τέσσερις άξονες του μετασχηματισμού της Ελλάκτωρ

Με βάση το σχεδιασμό που παρουσίασε, οι βασικοί άξονες είναι τέσσερις:

1. Βελτιστοποίηση Προμηθειών με κεντρικοποίηση των προμηθειών και με σκοπό την αξιοποίηση συνεργιών και τη μείωση του κόστους. Προβλέπονται διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και υπεργολάβους για διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι κρίσιμές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την ελληνική αγορά, οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν σταδιακά, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης των έργων είναι ύψους 55 εκατ. ευρώ και θα καλυφθούν μέσω της ΑΜΚ της Άκτωρ κατά 100 εκατ. ευρώ (από τα 120,5 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ του Όμιλου). Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η θυγατρική για τις κατασκευές δεν της επέτρεπε το τελευταίο διάστημα να καλύψει ακόμα και μικρού ύψους εγγυητικές επιστολές αναγκαίες για τη συμμετοχή της σε έργα, ενώ πολλά από τα εργοτάξιά της υπολειτουργούν.

2. Εξορθολογισμός κόστους μισθοδοσίας και παροχών προσωπικού με τη μείωση των μισθολογικών επιπέδων βάσει της αγοράς (κινητά τηλέφωνα, εταιρικά αυτοκίνητα, καύσιμα) και τη μείωση των υπερωριών μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάκτωρ είναι περίπου 6.000.

3. Οργανωτικό μοντέλο βάσει βέλτιστων πρακτικών με την υλοποίηση προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης και προγράμματος συνταξιοδότησης και νέα οργανωτική δομή που προάγει την αποτελεσματικότητα και τις συνέργειες. Προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό βάσει του ρυθμού ολοκλήρωσης των έργων.

4. Διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων – συμμετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό και είσπραξη παλαιών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Ελλάκτωρ, στις κρίσιμες λειτουργικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει περιλαμβάνεται η διεσπαρμένη διεθνή παρουσία, χωρίς στρατηγική στόχευση και χωρίς να έχει διασφαλιστεί το κατάλληλο μοντέλο διοίκησης και οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου, γεγονός που οδήγησε σε αστοχίες στη διαχείριση των έργων και σε σημαντικές υπερβάσεις στο κόστος.

Ο κ. Ξενόφος μίλησε ακόμα για αναποτελεσματική οργανωτική δομή και απουσία βασικών λειτουργιών, ακριβή κοστολογική δομή, μη προσαρμοσμένη στο τρέχον μέγεθος της δραστηριότητας, μη βέλτιστες πρακτικές προγραμματισμού και ελέγχου των έργων. Διαπίστωσε συχνές περιπτώσεις αναποτελεσματικών πρακτικών σχεδιασμού και σύνταξης προϋπολογισμού έργων, έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης της πορείας των έργων, αναποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης ρίσκου και αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα λόγω περιορισμών στη ρευστότητα.

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις παραπάνω διαπιστώσεις είχαν γίνει και τον Ιούλιο του 2018 όταν τη διοίκηση του Ομίλου ανέλαβαν στο πλαίσιο του Change4Ellaktor οι Αν. και Δ. Καλλιτσάντσης.

Δύσκολο εγχείρημα η επιστροφή στην ομαλότητα

Στελέχη του κλάδου των κατασκευών συμφωνούν ότι δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα η επιστροφή στην ομαλότητα για την Ελλάκτωρ, ειδικά αν συνεχιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η διαμάχη μεταξύ των βασικών μετόχων της.

Ωστόσο, υπάρχει η προοπτική της ανάκαμψης, καθώς η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, εκ των οποίων 19,5 δισ. αφορούν σε επιχορηγήσεις και 12,5 δισ. σε δάνεια. Επιπλέον, η Ελλάδα θα λάβει σχεδόν 40 δισ. από άλλα μεσοπρόθεσμα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι υποδομές είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας για τη διοχέτευση των παραπάνω κεφαλαίων (γίνεται λόγος για 43 δις. τα επόμενα πέντε χρόνια) και αν αυτό επιβεβαιωθεί δύναται να λειτουργήσει ως κίνητρο για την Ελλάκτωρ.

Διαβάστε επίσης:

Αν. Καλλιτσάντσης: Οι απόψεις που εκφράστηκαν από τον Σ. Μπρέγιαννο εκφράζουν αποκλειστικά την Greenhill

Μπάκος – Καϋμενάκης: Οι big losers της ΕλλάκτωρΣΧΟΛΙΑ