Business

ΔΕΣΦΑ-ΔΕΠΑ Εμπορίας: Πισωγύρισμα και αύξηση στο κόστος φυσικού αερίου φέρνει ο νέος νόμος

Θεόδωρος Σκυλακάκης, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Θεόδωρος Σκυλακάκης, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος


Τον κίνδυνο να αυξηθεί το κόστος φυσικού αερίου για τους υπάρχοντες χρήστες αν δεν είναι πια υποχρεωτική η εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο, τόνισε χθες μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής ο εκπρόσωπος της ΔΕΠΑ Εμπορίας ενώ για πισωγύρισμα στο πετρέλαιο έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του ΔΕΣΦΑ.

Πρόκειται για το άρθρο 27 του νέου νόμου που αφορά την κατάργηση στις τις νεόδμητες οικοδομές της υποχρεωτικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, ενώ έντονα επικρίθηκαν και οι διατάξεις που πλέον απαιτούν απόλυτη συμφωνία και όχι του 51% των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας, για να μετατραπεί μια εγκατάσταση πολυκατοικίας από πετρελαίου σε φυσικού αερίου

Τι είπε ο υπουργός

Σύμφωνα με τον Υπουργό, Θεόδωρο Σκυλακάκη, με βάση την πράσινη μετάβαση, δεν είναι ρεαλιστική μια τέτοια πρόβλεψη, αφού όπως ανέφερε ένα κτίριο αναμένεται να καλύψει ανάγκες για 50 έως και 80 χρόνια, ενώ το φυσικό αέριο προβλέπεται να παίξει καθαρά μεταβατικό ρόλο.

Στον αντίποδα τόνισε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η καλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες, όπως τη γεωθερμία, τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και τις αντλίες θερμότητας.

Όπως τόνισε ο υπουργός μιλώντας σχετικά με το νομοσχέδιο στη Βουλή υπάρχουν πάρα πολλές νέες τεχνολογίες, που θα αναπτυχθούν στα επόμενα πέντε, δέκα, είκοσι χρόνια, άλλες είναι από τώρα ανταγωνιστικές, όπως οι αντλίες θερμότητας, άλλες εξελίσσονται.

«Είναι λάθος λοιπόν να παίρνουμε και να διατηρούμε μία τεχνολογική απόφαση και να υποκαθιστούμε την αγορά με μία δική μας μονομερή τεχνολογική απόφαση, όπως είναι ότι θα βάζεις υποχρεωτικά φυσικό αέριο, κατά μείζονα λόγο που είναι ένα αέριο μετάβασης και δεν θα μείνει με τίποτε στη διάρκεια της ζωής αυτών των νέων οικοδομών», σημείωσε.

Γιώργος Πολυχρονίου (ΔΕΠΑ): Το συνολικό κόστος για όλους τους χρήστες θα αυξηθεί

Όπως ανέφερε χθες ο Γιώργος Πολυχρονίου, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής και Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η διάταξη αυτή για άρση της υποχρεωτικότητας στη χρήση φυσικού αερίου στις νεόδμητες κατοικίες, θα έχει πιθανότατα αρνητικές επιπτώσεις στο συνολικό κόστος του φυσικού αερίου σε όλους τους χρήστες λόγω των πιθανών αυξήσεων ή μη μειώσεων των τιμολογίων χρήσης υποδομών φυσικού αερίου αλλά και στη δυνατότητα χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο και μεταγενέστερα συγχετικού μεθανίου που προωθούνται στο εθνικό σχέδιο ενέργειας και κλίματος.

Ειδικότερα είπε: «Συμφωνούμε με τις παρεμβάσεις των διαχειριστών του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου και των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και η ύπαρξη του προεδρικού διατάγματος 420 επέτρεψε, έως σήμερα, τη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο και ειδικότερα στις αστικές περιοχές, κάτι που διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτό με όλες θετικές περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις που αυτό είχε».

Είναι βέβαιο από την υφιστάμενη εμπειρία ότι χωρίς την πρόβλεψη προεγκατάστασης εσωτερικών εγκατάστασης φυσικού αερίου στα νέα κτίρια θα είναι εξαιρετικά δυσχερής η χρήση φυσικού αερίου, κάτι που θα έχει σαφή επίδραση στη διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές όπου υπάρχουν εν εξελίξει σημαντικά προγράμματα ανάπτυξης των δικτύων διανομής και εν γένει στα προγράμματα ανάπτυξης όλων των διαχειριστών. Η εξέλιξη αυτή θα είναι δυσμενής, κατά την άποψή μας τελικά, και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας δεδομένου ότι θα προωθηθεί η χρήση μορφών ενέργειας που συχνότατα είναι περιβαλλοντικά ή και από άποψη ενεργειακής απόδοσης δυσμενέστερες.

Επίσης, θα έχει πιθανότατα αρνητικές επιπτώσεις στο συνολικό κόστος του φυσικού αερίου σε όλους τους χρήστες λόγω των πιθανών αυξήσεων ή μη μειώσεων των τιμολογίων χρήσης υποδομών φυσικού αερίου αλλά και στη δυνατότητα χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο και μεταγενέστερα συγχετικού μεθανίου που προωθούνται στο εθνικό σχέδιο ενέργειας και κλίματος.

Τόνισε ότι θα είναι βλαπτική για τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου η κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 420, που έκανε ευχερέστερη χρήση αερίου σε υφιστάμενες οικοδομές πολυκατοικίες δεδομένου ότι οι περισσότεροι κανονισμοί επιβάλλουν αυξημένη πλειοψηφία ή και ομοφωνία στη λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ή κατασκευή νέων εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Εν κατακλείδι, η ύπαρξη του προεδρικού διατάγματος δεν επιβάλλει τη χρήση φυσικού αερίου αλλά απλά επιτρέπει τη δυνατότητα χρήσης του. Η κατάργηση του προεδρικού διατάγματος αναμένεται να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στη χρήση του φυσικού αερίου που αποτελεί το ευρύτερα αναγνωρισμένο καύσιμο μετάβασης, και τελικά, κατά την άποψή μας, και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Ιωάννης Χωματάς (ΔΕΣΦΑ): Θα επιστρέψουν σε λέβητες πετρελαίου

Από την πλευρά του ΔΕΣΦΑ ο Ιωάννης Χωματάς, Ανώτατος Διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών και Διαχείρισης Έργων του ΔΕΣΦΑ, αναφέρθηκε τόσο στις νέες κατασκευές και την ύπαρξη συστημάτων φυσικού αερίου όσο και στις υφιστάμενες κατασκευές και τη δυνατότητα να τροποποιούνται από το παραδοσιακό πετρέλαιο να καίνε φυσικό αέριο.

Σημείωσε ότι τη χρονική στιγμή στην οποία καταργείται το Π.Δ. 420/1987 δημιουργεί κάποιο προβληματισμό, δεδομένου ότι είναι μια στιγμή που τουλάχιστον ο ΔΕΣΦΑ αλλά και οι εταιρείες διανομής φυσικού αερίου εκτελούν μεγάλα προγράμματα ανάπτυξης.

«Ο ΔΕΣΦΑ εκτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στο να φτάσει το φυσικό αέριο σε νέες περιοχές, όπως η Πάτρα, η Δυτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και ο Έβρος.

Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για διασύνδεση με τις τοπικές καταναλώσεις και με τον τελικό καταναλωτή, ούτως ώστε να υπάρχει φυσικό αέριο και για θέρμανση και για παραγωγή νερού σε τελική κατανάλωση. Με την υιοθέτηση αυτής της διάταξης καταργείται η υποχρέωση εγκατάστασης φυσικού αερίου στις νέες κατασκευές, στις νέες πολυκατοικίες και στις νέες κατοικίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργήσει την υποκατάσταση με φθηνότερες εγκαταστάσεις, όπως είναι οι εγκαταστάσεις των λεβήτων πετρελαίου, το οποίο ένα πισωγύρισμα το οποίο δε θα βοηθήσει στην ενεργειακή μετάβαση», ανέφερε.

Επίσης, τόνισε, «Συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά με το τι έγινε το 2021 και το 2022 σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Ολλανδία και την Ιταλία. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στην Ευρώπη οι καταναλωτές επιλέγουν το φυσικό αέριο, έναντι ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας, κυρίως, λόγω του χαμηλότερου κόστους και φυσικά και λόγω της γνώσης σχετικά με τη χρήση τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έρχεται από την Ιταλία μας λέει, ότι το έτος 2022, από το σύνολο 1,5 εκατομμυρίων νέων συσκευών θέρμανσης, λιγότερο από το 20% ήταν αντλίες θερμότητας παρά το ότι αυτές επιδοτούνταν και από αυτές περίπου το 50% ήταν υβριδικές, δηλαδή, παρείχαν τη δυνατότητα χρήσης και αερίου.

Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας δίνει μια κατεύθυνση ενεργειακά στο επίπεδο της Ευρώπης. Επιπλέον, οι υβριδικές αντλίες θερμότητας, ρεύματος και αερίου, αποτελούν μία αποδοτική λύση θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού στον οικιακό τομέα.

Γι’ αυτόν τον λόγο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμάνια και την Ολλανδία αυτού του είδους οι συσκευές είναι επιδοτούμενες. Αυτού του είδους οι συσκευές, προφανώς, για να λειτουργήσουν απαιτούν και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στις νέες κατοικίες».

Σημείωσε επίσης,  ότι το φυσικό αέριο, είναι αναμφισβήτητα το ενδιάμεσο καύσιμο για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η χρήση εναρμονίζεται με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας των Παρισίων, την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του taxonomy, με σκοπό την ανθρακική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΕΣΕΚ, με την υποκατάσταση πετρελαίου και λιγνίτη.

Ειδικότερα, συμβάλλει στην υποκατάσταση της χρήσης πετρελαίου και λιγνίτη με φυσικό αέριο, ως ένα ενδιάμεσο βήμα πολιτικής προς μια πορεία μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση.

Επίσης, ότι η ενεργειακή κρίση απέδειξε ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην ασφάλεια της σταθερής τροφοδοσίας της χώρας με καύσιμο αέριο καλύπτοντας όλες τις ανάγκες και προφανώς και τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, είπε ότι οδεύει σε δύο φάσεις μέχρι το 2050.

Η πρώτη φάση, είναι υβριδικές μονάδες λέβητα παραγωγής θέρμανσης και ζεστού νερού στις οποίες συμμετέχει σαν τροφοδοσία και το αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια, το ρεύμα, και μια δεύτερη φάση, που είναι από το 2030 και μετά, όπου εκεί μιλάμε, πλέον, για συσκευές φυσικού αερίου οι οποίες είναι μικρές συνδυασμένου κύκλου μονάδες που καταλήγουν σε κυψέλες καυσίμου και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Επίσης, ο ΔΕΣΦΑ αντιτάχθηκε στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 που προβλέπουν ότι για την αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων στις πολυκατοικίες και στις κατοικίες, που μέχρι τώρα απαιτείτο η πλειοψηφία 50 +1 των ιδιοκτητών πλέον να απαιτείται μια απόλυτη συμφωνία.

Όπως εξήγησε αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην αντικατάσταση, ειδικά, παλαιών μονάδων που είναι με βαριά καύσιμα, που έχουν ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο από το φυσικό αέριο και θα παραμείνουν και για λόγους κόστους, αλλά και για λόγους συνήθειας των ιδιοκτητών. Κατ’ επέκταση και του άρθρου που αφορά στην αυτόνομη θέρμανση κάποιων διαμερισμάτων ή κάποιων χώρων της κατοικίας που έχουν δυνατότητα με επιλογή τους οι ιδιοκτήτες να μετατρέψουν και να έχουν μια αυτόνομη θέρμανση με δικές τους μονάδες φυσικού αερίου που θα καλύπτουν την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού.

Γι’ αυτό και ζητά οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8, του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 να διατηρηθούν σε ισχύ ως έχουν, ακόμα και αν καταργηθούν οι υπόλοιπες διατάξεις του.

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Ξενοκώστας (ONEX ): Θα γίνουμε one stop shop στην κατασκευή πλωτών αιολικών-Μηδενικό Αποτύπωμα σε 3-5 χρόνια

Θεόδωρος Σκυλακάκης: Γιατί δεν θα κόβεται το ρεύμα του καταναλωτή που αλλάζει προμηθευτή αφήνοντας οφειλές

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Με 35% στη μονάδα παραγωγής ενέργειας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΑλβανίαΣΧΟΛΙΑ