F

Business

ΔΕΗ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και τι έπεται στα πλωτά έργα ΑΠΕ


Μετά τη ΔΕΗ που πρώτη άνοιξε το χορό των αιτήσεων για πλωτά φωτοβολταϊκά, ακολούθησε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που ανακοίνωσε χθες αιτήσεις για 265 MW πλωτών φωτοβολταϊκών, αποδεικνύοντας ότι οι εταιρειες του χώρου έχουν θερμό ενδιαφέρον για τις καινοτόμες επενδύσεις ΑΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνατότητες για επενδύσεις σε πλωτά φωτοβολταϊκά στη χώρα δεν είναι απεριόριστες και δεν μπορούν να χωρέσουν πολλά MW και τον τελικό λόγο τον έχει η ΡΑΕ που θα εγκρίνει τις αιτήσεις.

Αντίστοιχα στα πλωτά αιολικά πάρκα απαιτούνται πολύ μεγάλες επενδύσεις ενώ οι περιορισμοί στην υλοποίησή τους (πχ η έλλειψη διασυνδέσεων) θα οδηγήσουν σε λιγότερα και μεγαλύτερα πλωτά αιολικά και  κύκλοι της αγοράς θεωρούν ότι τελικά οι επενδύσεις αυτές θα γίνουν με συνεργασίες.

Ωστόσο οι αιτήσεις για πλωτά αιολικά, παρότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, αναμένουν όλοι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης με πολλές εκκρεμότητες ακόμη ενώ ο ορίζοντας για την οριστικοποίησή του είναι η άνοιξη του 2021. Πληροφορίες ωστόσο από το ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι γίνεται μια προσπάθεια το νέο νομοθετικό πλαίσιο να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Τρία αγκάθια: Χωροθέτηση, αδειοδότηση, αποζημίωση

Οι συζητήσεις μεταξύ των φορέων, των επενδυτών και του ΥΠΕΝ συνεχίζονται και ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, ούτε πώς θα γίνει η χωροθέτησή τους ούτε  πώς θα προχωρήσει η διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας ούτε  ο τρόπος αποζημίωσης των σχετικών επενδύσεων. Οι τρεις  αυτοί άξονες  είναι οι κεντρικοί που αφού οριστικοποιηθούν θα  ολοκληρωθεί η συνολική ρύθμιση για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα που επεξεργάζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χωροθέτηση:  Η μια επιλογή είναι να έχουν κριθεί εκ των προτέρων κάποιες περιοχές κατάλληλες για την ανάπτυξη τέτοιων πάρκων, με κριτήρια περιβαλλοντικά, οικονομικά και ενεργειακά,  και σε αυτές  οι υποψήφιοι επενδυτές να μπορούν να επιλέξουν υποπεριοχές ενδιαφέροντός τους. Η άλλη επιλογή είναι να μπορεί ένας ιδιώτης να προτείνει μια κατάλληλη τοποθεσία  και αφού  οι αρχές επιβεβαιώσουν την καταλληλότητά της, να τη διαθέσουν προς εκμετάλλευση.

Διασυνδέσεις: Το ερώτημα αφορά το ρόλο του ΑΔΜΗΕ, στον οποίο  είτε θα ανατεθεί κεντρικά η αρμοδιότητα να πραγματοποιεί τις διασυνδέσεις ή θα επιλέγεται ως στρατηγικός συνεργάτης από τους επενδυτές.

Αποζημιώσεις: Τα πλωτά αιολικά είναι μια νέα τεχνολογία που πρέπει να στηριχθεί σε οικονομικό επίπεδο, ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμη και δανειοδοτικά υποστηρίξιμη, και θα προβλέπει πολυετείς συμβάσεις με τέτοιους όρους ώστε να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τέτοια έργα καθώς εκτιμάται ότι υπάρχει επιχειρηματική λογική στην ανάπτυξη τέτοιων πάρκων. Πρόσφατη προμελέτη που έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από πλωτά αιολικά στην Ελλάδα θα είναι 76 ευρώ/MWh το 2030 και θα υποχωρήσει στα 46 ευρώ/MWh το 2050. Η ίδια μελέτη υπολογίζει το διαθέσιμο θαλάσσιο δυναμικό για πλωτά αιολικά  στη χώρα μας στα 263 GW αφού το δυναμικό των ανέμων στο Αιγαίο κρίνεται  από τα καλύτερα παγκοσμίως ενώ υπάρχουν και πολλές ερημικές περιοχές που θα μπορούσαν  να αξιοποιηθούν.

Σημειώνεται ότι στη Βρετανία ήδη σε λειτουργία 40 πάρκα, ενώ στη Γερμανία 28, στη Δανία 14, στο Βέλγιο 8, στην Ολλανδία   6, τη  Σουηδία 5. Σύμφωνα με την στρατηγική για τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται αύξηση της θαλάσσιας αιολικής ισχύος στην Ευρώπη από 12 GW σήμερα σε 60 GW έως το 2030 και 300 GW έως το 2050.

Η θαλάσσια αιολική ενέργεια αναμένεται να είναι η σημαντικότερη πηγή παραγωγής του ηλεκτρισμού που θα καταναλώνει η Ευρώπη το 2040.

Σε εξέλιξη η διαβούλευση

Η συζήτηση έχει ξεκινήσει και η πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ συνοπτικά σημειώνει, η Βεβαίωση Παραγωγού, η οριστική προσφορά σύνδεσης και το δικαίωμα να ενεργήσει ο επενδυτής για την παραχώρηση της θάλασσας
παραχωρούνται μαζί με το δικαίωμα σύναψης σύμβασης διάθεσης ενέργειας μετά από
μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του ν.4414/2016.
Η προκήρυξη να περιλαμβάνει on/off κριτήρια με βάση τα οποία θα καταρτίζεται λίστα επιλέξιμων φορέων που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οικονομική προσφορά (bid). Τα κριτήρια προτείνεται να αφορούν τη μετοχική διαφάνεια, την οικονομική επάρκεια και την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου, την ωριμότητα της τεχνολογίας και θέματα εθνικής ασφάλειας.

Εντός του Φεβρουαρίου θα οργανωθεί μια αναλυτική διαδικτυακή ημερίδα για το θέμα, ως συνέχεια της παρούσας διαβούλευσης και της ημερίδας που διοργανώθηκε την 7 Οκτωβρίου 2020.

Διαβάστε επίσης


ΣΧΟΛΙΑ