Business

ΑΒΑΞ: Στο 2021 μεταφέρονται οι ελπίδες για ανάκαμψη, σημαντική μείωση των μεγεθών φέτος

Χρήστος Ιωάννου, πρόεδρος ΑΒΑΞ

Χρήστος Ιωάννου, πρόεδρος ΑΒΑΞ


Μειωμένη είναι η δραστηριότητα της ΑΒΑΞ και το β’ εξάμηνο του 2020 σύμφωνα με τη διοίκησή της, γεγονός που αποδίδεται στη δυσχέρεια που παρατηρείται στην εκτέλεση των έργων εξαιτίας της πανδημίας και στην πτώση των εσόδων των παραχωρήσεων του εθνικού οδικού δικτύου στις οποίες συμμετέχει ο κατασκευαστικός Όμιλος.

Όπως σημειώνει, με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, «παρά την ύπαρξη σημαντικού υπολοίπου έργων, το επίπεδο δραστηριότητας το 2020 εκτιμάται ότι τελικά θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα από τα αρχικώς αναμενόμενα επίπεδα, αλλά πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε απώλεια του κύκλου εργασιών στο 2020 θα αναπληρωθεί κατά το 2021. Ουσιαστικά δεν θα υπάρξει οριστική απώλεια δραστηριότητας, αλλά χρονική μεταφορά στην επόμενη χρήση».

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ΑΒΑΞ (υπογεγραμμένες συμβάσεις) ήταν 1,2 δις. ευρώ ενώ η συμμετοχή του διεθνούς σκέλους των κατασκευών στο συνολικό μείγμα εσόδων παρέμεινε υψηλή, περίπου στο 57% στο πρώτο εξάμηνο του 2020, αμετάβλητη έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2019.

Η διοίκηση της ΑΒΑΞ ευελπιστεί ότι από το 2021 και έπειτα θα σημειωθεί σημαντική αναθέρμανση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Την εκτίμησή της αυτή τη στηρίζει στις δηλώσεις της κυβέρνησης για άμεση και κατά προτεραιότητα υλοποίηση μεγάλου πακέτου κατασκευαστικών έργων, αξίας 13 δις ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η δυναμική επανεκκίνησης της οικονομίας.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο κύκλος εργασιών της ΑΒΑΞ μειώθηκε 17,5% και διαμορφώθηκε σε 260 εκατ. έναντι 315,1 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ήταν 10,5 εκατ. έναντι κέρδους 8,9 εκατ. ευρώ πέρσι το αντίστοιχο διάστημα.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 37,4 εκατ. στη διάρκεια του του α’ εξαμήνου του 2020, στα 488,4 εκατ. κυρίως λόγω της αρνητικής λειτουργικής ταμειακής ροής κατά 35,2 εκατ. ευρώ.

Τα σε εξέλιξη ενεργειακά έργα είναι η μελέτη και κατασκευή σταθμού ενέργειας ισχύος 1.500MW στο Ιράκ και η μελέτη και κατασκευή συστήματος αποθείωσης καυσαερίων στη λιγνιτική μονάδα V ισχύος 375ΜWe του σταθμού παραγωγής ενέργειας του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Το έργο της αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων του τερματικού σταθμού φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στο Umm Qasr του Ιράκ διακόπηκε τον Μάρτιο με πρωτοβουλία του πελάτη και η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

Στον τομέα της Παραγωγής Ενέργειας, η 100% θυγατρική Volterra διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περίπου 280MW (10 έργα), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (σε λειτουργία, έτοιμα προς κατασκευή ή υπό κατασκευή, έτοιμα για συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες και σε ανάπτυξη). Όλα τα έργα αναπτύσσονται από την ομάδα των μηχανικών της Volterra από μηδενική βάση (green‐field) και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, ενώ είναι στην πλειοψηφία τους Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα.

Εντός του A’ εξαμήνου 2020, η εταιρεία συνέχισε την κατασκευή Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 54MW στη Βοιωτία το οποίο έχει εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης και ηλέκτρισης τον Οκτώβριο του 2020 ενώ ξεκίνησε και την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 2,65MW στη Βοιωτία το οποίο επίσης θα ολοκληρωθεί και θα ηλεκτριστεί στα τέλη του 2020.ΣΧΟΛΙΑ