Business

Άρθρο παρέμβαση: Η γυναίκα του Καίσαρα, η εταιρία Sarantis και η ψυχολόγος (και μέτοχος) που ελέγχει μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες

Κυριάκος Σαράντης. Μέτοχος Sarantis

Κυριάκος Σαράντης. Μέτοχος Sarantis


Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι , θα πρέπει και να φαίνεται τίμια. (Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η φράση είχε ειπωθεί από τον Ιούλιο Καίσαρα, όταν χώρισε με τη δεύτερη σύζυγό του, Πομπηία Σύλλα.)  Προφανώς την φράση αυτή δεν την γνωρίζουν οι δυο απόφοιτοι του Κολεγίου Αθηνών κ. Γρηγόρης και Κυριάκος Σαράντης δηλαδή τα αφεντικά και βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης εταιρίας  Sarantis. Μια εταιρία με κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ και κέρδη τα τελευταία χρόνια που αγγίζουν σωρευτικά τα 147,229 εκατ.  ευρώ. 

Τα δύο αδέλφια ειδικά μετά τα όσα έχουμε δει και ακούσει τους τελευταίους μήνες οφείλουν ως μέτοχοι μιας πολυεθνικής εταιρίας να είναι περισσότερο προσεκτικοί όσον αφορά στα εσωτερικά της εταιρίας τους. 

Στην εταιρία Sarantis μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η αδελφή των βασικών μετόχων κ. Κατερίνα Σαράντη. Οι σπουδές της κ. Σαράντη είναι τελείως άσχετες με τα οικονομικά, την λογιστική κλπ. Η ίδια κατέχει Μaster από το Lesly College (Η.Π.Α.) στην Ειδική Αγωγή, καθώς και Batchelor στην Ψυχολογία από το Deree College.  Δηλαδή σε μια εταιρία η οποία τα τελευταία 8 χρόνια έκανε τρομακτικούς τζίρους και συνολικά κέρδη ύψους 147.229 εκατ. ευρώ στην ουσία την ελέγχει (μεταξύ άλλων) η αδελφή των βασικών μετόχων η οποία έχει σπουδάσει ψυχολογία. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει αυξημένο ρόλο σε μια επιχείρηση και ειδικά εισηγμένη: Διαβάστε παρακάτω τον ρόλο της ΕΕ όπως τον περιγράφει η ίδια η εταιρία: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (AUDIT COMMITTEE)

Η Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ έχει συστήσει τριμελή Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου και το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου συνιστούν ανεξάρτητη αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθούν τον οργανισμό να πετύχει τους στόχους του εισάγοντας μια συστηματική και πειθαρχημένη μεθοδολογία με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της επιχειρηματικής διακυβέρνησης εν γένει.

 3.1.1 Ο Ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την εκπλήρωση της ευθύνης εποπτείας που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων.

Η ευθύνη εποπτείας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, την επόπτευση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την επιβεβαίωση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων, την επόπτευση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την επόπτευση της λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, την επόπτευση του ετησίου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές, την συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου, καθώς και το δεοντολογικό κανονιστικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.

Η Επιτροπή εποπτεύει επίσης θέματα σχετικά με τα προσόντα, την ανεξαρτησία και τον διορισμό των ανεξάρτητων ελεγκτών.

Η Επιτροπή και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (DCEO), ως εποπτικά όργανα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, αξιολογούν την απόδοσή του, καθώς επίσης εγκρίνουν τις αρμοδιότητες και τον προϋπολογισμό του τμήματος.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενεργεί ανεξάρτητα και διατηρεί ελεύθερη και ανοιχτή επικοινωνία με τους τακτικούς ελεγκτές, τους εσωτερικούς ελεγκτές και την Διοίκηση της Εταιρείας.

Τα εντυπωσιακά μεγέθη της εταιρίας

Φυσικά η κ. Σαράντη δεν είναι μόνη της στην Επιτροπή Ελέγχου  (ΕΕ) . Η ΕΕ απαρτίζεται από άλλα δυο μέλη τα οποία γνωρίζουν οικονομικά. 

Η εταιρία Σαράντης όλα τα χρόνια της κρίσης πέτυχε το εξής εντυπωσιακό. Να έχει συνεχώς κέρδη. Δηλαδή το 2009 είχε κέρδη 16,3 εκατ.  ευρώ , το 2010 υποχώρησαν στα 11,8 εκατ.  ευρω , το 2011 έπεσαν στα 9,7 εκατ.  ευρω ,  το 2012 ανήλθαν στα 12,1 εκατ.  ευρω , το 2013 στα 8,3 εκατ ευρω. Τα επόμενα χρόνια όμως η κερδοφορία σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2013. Το 2014 έφτασαν στα 17,1 εκατ. ευρώ, το 2015 στα 18,5 , το 2016 στα 22,7 και το 2017 άγγιξαν το εκπληκτικό νούμερο των 28,6 εκατ. ευρω.

Θεωρητικά είναι σχεδόν απίθανο μια τελειόφοιτος ψυχολογίας να έχει γνώσεις για να ελέγξει μια θηριώδη εταιρία που κάθε χρόνο πραγματοποιεί τζίρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ με πάνω από 10 θυγατρικές. 

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία Σαράντης θα πρέπει να αποδεικνύει στους μετόχους της ότι “η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι , θα πρέπει και να φαίνεται τίμια.”

Γρηγόρης Σαράντης, πρόεδρος ομίλου Σαράντη (στο μέσο)ΣΧΟΛΙΑ