F

Business

Αποκαλυπτικό: Η αγωγή που πιστοποιεί τα έργα και τις ημέρες του «άφιλου» Δ. Κουτσολιούτσου – Γιατί κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στην Κηφισιά

Δημήτρης Κουτσολιούτσος

Δημήτρης Κουτσολιούτσος


Νέο χτύπημα, αυτήν τη φορά από «φίλια πυρά» προέκυψε για τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και τη σύζυγό του Αικατερίνη (Καίτη) Κουτσολιούτσου, καθώς η ελβετική εταιρεία Petrus AG, διοικητικό στέλεχος της οποίας είναι ο εδώ και χρόνια φίλος του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, Andres Holzer, ζητεί να της επιστραφούν τα 36,45 εκατ. ευρώ που δάνεισε πέρυσι τον Μάιο στον πρώην μέτοχο της Folli Follie. Και αυτό γιατί ο πρώην διοικητικός ηγέτης της Folli Follie, όπως αποκαλύπτει η αγωγή της Petrus, δεν επέστρεψε, ως όφειλε, στην ώρα τους τα χρήματα που πήρε από τον άνθρωπο που έσπευσε να τον συνδράμει στην πιο δύσκολη φάση της επιχειρηματικής, αλλά και προσωπικής, του ζωής, «αμελώντας», και σε αυτήν την περίπτωση, να τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Παρά το γεγονός ότι λόγω ακριβώς των σχέσεών του με την οικογένεια Κουτσολιούτσου, ο κ. Holzer «έχασε» την θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε παράλληλα στην Dufry.

Το δάνειο, όπως αναφέρεται στην αγωγή, χορηγήθηκε λόγω της στενής φιλίας που –όπως έχει γράψει και στο παρελθόν το mononews– συνδέει τον Δ. Κουτσολιούτσο με τον Andres Holzer. Μάλιστα, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και η σύζυγός του, Καίτη, παρείχαν, ως εγγύηση, στην Petrus το δικαίωμα εγγραφής πρώτης προσημείωσης υποθήκης για τα ακίνητα της οικογενείας στην Κηφισιά, στις Σπέτσες, στην Αστυπάλαια και στο Πήλιο. Κάτι που σημαίνει ότι η προσωπική περιουσία του κ. Κουτσολιούτσου θα περάσει στην ελβετική Petrus AG αν δεν αποπληρωθεί το δάνειο.

Όμως επειδή όπως αναφέρεται «το ζεύγος Κουτσολιούτσου αποφεύγει συστηματικά και παρά τις οχλήσεις την καταβολή της οφειλής», η εταιρεία κατέθεσε αγωγή σε βάρος του, αποκαλύπτοντας όλο το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας, η οποία προέβλεπε την πληρωμή του δανείου σε συγκεκριμένες δόσεις και ημερομηνίες οι οποίες όμως δεν τηρήθηκαν. Έτσι η εταιρεία έρχεται τώρα να ζητήσει το σύνολο της οφειλής συν τους τόκους, σημειώνοντας ότι έχει ήδη προσημειώσει το σπίτι στην Κηφισιά, καθώς και ένα ακίνητο στο Πήλιο.

Η αγωγή, την οποία έχει στη διάθεσή του το mononews.gr, αποκαλύπτει ότι ο κ. Κουτσολιούτσος δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που προέκυπταν από τη δανειακή σύμβαση, καθώς δεν αποπλήρωσε μέρος του δανείου, οφειλή 14 εκατ. ευρώ, στις 19.6.2018 όπως προβλεπόταν από τους όρους της σύμβασης.

Αναφέρεται, μάλιστα, ότι τα ποσά που δόθηκαν στον κ. Κουτσολιούτσο κατατέθηκαν σε λογαριασμούς του σε Χονγκ Κονγκ, Λουξεμβούργο και Αθήνα, συναλλαγές οι οποίες μπορεί να κινητοποιήσουν τόσο τις ελληνικές φορολογικές Αρχές όσο και την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αφού δείχνει ότι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, τα χρήματα βγήκαν κατευθείαν στο εξωτερικό.

Οι όροι της δανειακής σύμβασης

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους του δανείου, η Petrus στις 21.5.2018 συμφώνησε να χορηγήσει δάνειο μέχρι 22.450.000 και 14.000.000 επιπλέον μετά από αίτημα του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, με επιτόκιο 5% συν Libor, ποσό το οποίο έλαβε ο κ. Κουτσολιούτσος στις 25.5.2018.

Εάν ο Οφειλέτης δεν αποπλήρωνε το δάνειο ως ποινή θα επιβαλλόταν 2% ετησίως πάνω από το καθορισμένο συμβατικό επιτόκιο του 5%.

Το αρχικό ποσό του δανείου, ύψους 27.450.000 είχε προβλεφθεί να επιστραφεί μέχρι τις 21 Μαΐου 2024 το αργότερο, εκτός αν ο Δανειστής αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες και ζητήσει την προπληρωμή του δανείου πριν από τις 21 Μαΐου 2024. Επίσης είχε προβλεφθεί ότι το επιπλέον ποσό του δανείου των 14.000.000, εάν ζητηθεί από τον Οφειλέτη, θα δινόταν το αργότερο έως τις 19 Ιουνίου 2018.

Οι υποθήκες

Η σύμβαση προέβλεπε δικαίωμα εγγραφή πρώτης προσημείωσης υποθήκης ύψους 36.450.000 ευρώ υπέρ του Δανειστή στα παρακάτω ακίνητα:

  • Οικόπεδο και κατοικία έκταση 48.458 τ.μ. στις Σπέτσες
  • Δύο οικόπεδα με κτήρια στις Σπέτσες με έκταση 15.822 και 1.687 τ.μ.
  • Τρία αγροτεμάχια στις Σπέτσες έκτασης 10.392,17.500 και 17.500 τ.μ.
  • Ένα οικόπεδο με κτήρια στην Αστυπάλαια 328 τ.μ. με δύο κατοικίες
  • Ένα οικόπεδο με κτήριο στην Κηφισιά (έκτασης 1.848,31 τ.μ.)
  • Ένα οικόπεδο με κτήριο στο Δήμο Μουρεσίου στο Πήλιο

Με την αγωγή, ωστόσο, άσκησαν το δικαίωμα πρώτης προσημείωσης, δηλαδή υποθήκευσαν τα ακίνητα σε Πήλιο και Κηφισιά.

Τι χάλασε τη συμφωνία

Όπως αναφέρεται στην αγωγή της Petrus AG, το ζεύγος Κουτσολιούτσου δεν υπήρξε συνεπές στις υποχρεώσεις του και κατέστη υπερήμερο στην αποπληρωμή των 14.000.000 που έπρεπε να επιστραφεί εντόκως μέχρι τις 19.6.2018.

Αυτή η εξέλιξη είχε συνέπεια, όπως αναφέρει η αγωγή, «να προκληθεί στην εταιρεία μου οικονομική δυσχέρεια και, ως εκ τούτου, να ενεργοποιηθεί ο σχετικός όρος της σύμβασης και να προχωρήσει σε Καταγγελία της σύμβασης στις 10.8.2018».

Με την Καταγγελία η εταιρεία ζήτησε την επιστροφή των 14.000.000 ευρώ και κηρύχθηκε ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο των 22.450.000 ευρώ.

Όμως «μέχρι σήμερα αρνούνται να μου καταβάλουν (τα 36.450.000) και πρέπει ως εκ τούτου να υποχρεωθούν δικαστικά», σημειώνεται στην αγωγή η οποία καταλήγει: «Επειδή οι εναγόμενοι αποφεύγουν συστηματικά και υπαίτια παρά τις κατ’ επανάληψη προφορικές και γραπτές μου οχλήσεις την καταβολή της ληξιπρόθεσμης ως άνω αναφερόμενης οφειλής ενώ εκ της συμπεριφοράς τους δεν προκύπτει ότι πρόκειται να το πράξουν στο μέλλον», ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας το συνολικό ποσό των 36.450.000 πλέον τόκων.

Σε κίνδυνο και η οικογενειακή κατοικία στην Κηφισιά

Το σπίτι της οικογενείας Κουτσολιούτσου, που βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της μη επιστροφής ποσού 14 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στον Δήμο Κηφισιάς, στη θέση «Στροφύλι». Απαρτίζεται δε από παλαιά οικία, ανεγερθείσα εν μέρει το έτος 1954 και κατ’ επέκταση το έτος 1965. Περιλαμβάνει ισόγειο και πρώτο όροφο, καθώς και βοηθητικό κτίσμα στο βάθος του οικοπέδου. Το οικόπεδο έχει συνολικά εμβαδόν 1.848,31 τ.μ..


ΣΧΟΛΙΑ