Big Story

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Χείρα βοηθείας για όσους είναι στην λίστες Lagarde & UBS


Μια περίεργη διάταξη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση δημιουργεί πλήθος ερωτηματικών για τη σκοπιμότητά της και αφορά τις λίστες Lagarde και UBS και όσους είχαν χρήματα σε αυτές τις τράπεζες προ ετών. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζεται να βοηθήσει  όσους έχουν εντοπισθεί και ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή και τα ονόματα τους περιέχονται μεταξύ άλλων στις λίστες Lagarde, UBS (Borjans) κλπ. Για την ακρίβεια η διάταξη αυτή αφορά όσους έχουν προσφύγει εναντίον των αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου, δεν έχουν όμως δικαιωθεί σε πρώτο βαθμό και θέλουν να προσφύγουν και στο εφετείο.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της πρότασης νόμου με τίτλο «Παράβολα και τέλη ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων – Δικαστικά έξοδα» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μειώνεται από το 50% στο 20% το ποσό του κύριου φόρου πρέπει να καταβληθεί μέχρι και μια ημέρα πριν την εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο. Η καταβολή αποδεικνύεται με ειδική βεβαίωση του υπουργείου Οικονομικών και αν δεν προσκομιστεί, η έφεση θεωρείται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

7 χρόνια κρίσης 

Βέβαια κάποιοι εκτιμούν ότι μετά από 7 χρόνια κρίσης ο ίδιος φορολογούμενος σήμερα μπορεί να έχει πάθει ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά. Δηλαδή για παράδειγμα εάν σε κάποιον έχουν επιβληθεί πρόστιμα από την εφορία 1.000.000 ευρώ για εισοδήματα που απέκρυψε πριν από 15 χρόνια σήμερα πράγματι να μην έχει χρήματα να καταβάλει το 50% του ποσού που αντιστοιχεί σε προκαταβολή προκειμένου να προσφύγει στο Εφετείο. Δηλαδή κάτι τέτοιο δεν είναι παράλογο.

Ας δούμε πρακτικά τι σημαίνει αυτή η αλλαγή που προτίθεται να κάνει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που βρίσκεται στη λίστα Lagarde έγινε αντικείμενο εκτεταμένου ελέγχου. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχει αποκρύψει σημαντικά εισοδήματα και προέκυψαν συνολικοί πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει εναντίον των αποτελεσμάτων του ελέγχου υποβάλλοντας ενδικοφανή προσφυγή σε ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών. Με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, τού βεβαιώνεται το 50% του ποσού ενώ το υπόλοιπο αναστέλλεται.

Εντός τεσσάρων μηνών η επιτροπή που εξετάζει τις ενδικοφανείς προσφυγές δέχεται ή απορρίπτει την προσφυγή ενώ αν δεν απαντήσει εντός των τεσσάρων μηνών τότε θεωρείται ότι έχει αυτόματα απορριφθεί η προσφυγή. Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι να ζητείται από τον φορολογούμενο αναστολή της πληρωμής όλου του ποσού με το επιχείρημα ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη εάν πληρώσει.

Ακόμη και αν απορριφθεί το αίτημα για αναστολή, πολλοί από τους ελεγχόμενους –σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών- δεν πληρώνουν και αφήνουν το ποσό να καταστεί ληξιπρόθεσμο και προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.

Στις περιπτώσεις που το ποσό της διαφοράς που εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ξεπερνά τις 150.000 ευρώ (όπως είναι οι περισσότερες υποθέσεις των λιστών της φοροδιαφυγής), τότε ο ελεγχόμενος προσφεύγει υποχρεωτικά απευθείας στο εφετείο.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η διάταξη που επιθυμεί να αλλάξει προς όφελος των ελεγχόμενων το υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να προσφύγει στο εφετείο ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο δικαστήριο έως και μια ημέρα πριν την εκδίκαση, βεβαίωση της εφορίας ότι κατέβαλε (όχι απλώς ότι βεβαιώθηκε και έγινε ληξιπρόθεσμο) το 50% του ποσού στο οποίο κατέληξε ο φορολογικός έλεγχος.

Στο παράδειγμα που αναφέρεται θα πρέπει να καταβληθεί στο δημόσιο ταμείο το ποσό των 1.000.000. Και σε αυτό το στάδιο μπορεί ο ελεγχόμενος να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής από το δικαστήριο επικαλούμενος κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης του, οικονομικής και κοινωνικής. Με την προτεινόμενη διάταξη όμως και τη μείωση του ποσοστού καταβαλλόμενου φόρου στο 20% ο ελεγχόμενος του παραδείγματος θα καταβάλλει 400.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

http://www.mononews.gr/sklavenitis-marinopoulos-thema-imeron-simfonia-schedia-polemou-gia-pos-tha-gemisoun-ta-rafia-amesa/61457

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

http://www.mononews.gr/michalis-zolotas-afti-ine-epomeni-stochi-tis-newlead/61608


ΣΧΟΛΙΑ