Μαρία Θερμού

Γεννήθηκε στη Σμύρνη  στην ανατολή του 20ού αιώνα, από οικογένεια εύπορη,  φιλοπρόοδη και βενιζελική.  Σπούδασε γεωπονική στην Αγγλία, γιατί...