• Trader's Book

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Buy με τιμή στόχο τα 20 ευρώ

  • Trader's Book
  traders_book από mononews.gr


  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης Trader’s Book που δημοσιεύεται κάθε Δευτέρα στο mononews.gr, προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση την ανάλυση αυτή.

   

  Ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα δραστηριοποιείται σε μια σειρά επιχειρηματικών τομέων που περιλαμβάνουν την παραχώρηση και εκμετάλλευση διαφόρων αυτοκινητοδρόμων, όπως η Αττική Οδός, η Εγνατία, η Νέα Οδός, η Ιονία Οδός, η Ολυμπία Οδός και ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος.

  Πρακτικά η μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών στη χώρα συναλλάσσονται ή θα συναλλάσσονται με τον όμιλο Περιστέρη.

  Στον τομέα των κατασκευών το ανεκτέλεστο του Ομίλου φτάνει στα €3,3 δισ. ενώ αναμένει την υπογραφή συμβάσεων για έργα στα οποία έχει προκριθεί συνολικού ύψους €2,2 δισ.

  Άλλοι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν τον κλάδο των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την Τέρνα Ενεργειακή στην οποία ο όμιλος κατέχει το 37.93% και η οποία βρίσκεται τα τελευταία 2 χρόνια σε διαδικασία πώλησης, η κατασκευή και η εκμετάλλευση του αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης και ο κλάδος της θερμοηλεκτρικής ενέργειας με την υφιστάμενη μονάδα στη Θήβα και την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο σε συνεργασία με την Motor Oil στην Κομοτηνή.

  Μέσω του Ήρωνα, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ένα ποσοστό που φτάνει το 11%.

  Τέλος η Εταιρεία σε σύμπραξη με τη Hard Rock έχει αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του καζίνου στο Ελληνικό για μια περίοδο 30 χρόνων.

  Η Τέρνα Ενεργειακή διαθέτει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ στη χώρα συνολικής ισχύος άνω των 12GW. Η Εταιρεία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε διαδικασία πώλησης από τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, ο οποίος στρατηγικά αναμένεται να επικεντρωθεί στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τομείς με κύριο αντικείμενο τον τομέα των παραχωρήσεων.

  Η εκτιμώμενη πώληση της Τέρνα Ενεργειακής θα απελευθερώσει σημαντικούς πόρους που θα επιτρέψουν στη ΓΕΚ Τέρνα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των υπόλοιπων έργων.

  Ενδεικτικά με μια τιμή πώλησης €20.00/μετοχή το ποσοστό της ΓΕΚ Τέρνα στην Τέρνα Ενεργειακή (κατέχει το 38% των μετοχών) θα αποτιμούταν περίπου στα €900εκ. ενώ θα μειωνόταν και ο Καθαρός Δανεισμός κατά περίπου άλλα €900 εκ.

  Κατά τη γνώμη μας μια τέτοια εξέλιξη θα ωθούσε και τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς οι μέχρι τώρα καθυστερήσεις είχαν επίπτωση και στην τιμή της μετοχής.

  Αυτό διαπιστώνεται και από την αγορά παραγώγων, όπου από την αρχή του χρόνου υπάρχει αισθητή αύξηση κατά περίπου 90% στα ανοιχτά συμβόλαια της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, καθώς από 6.420 συμβόλαια στην αρχή του 2024 σήμερα βρισκόμαστε στα 11.840. Αυτό αναλογεί σε 540.000 μετοχές ΓΕΚΤΕΡΝΑ όπου οι επενδυτές προσβλέπουν σε υψηλότερες τιμές.

  Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών  κάνουν λόγο για Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των €623εκ. για το 2024, έναντι της εκτίμησης για €520εκ. το 2023, υποδηλώνοντας μια σημαντική αύξηση της τάξεως του 20%.

  Η τιμή στόχος για τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα αυτή τη στιγμή, κατά την γνώμη μας, βρίσκεται σε επίπεδα άνω των €20.00/μετοχή (από 14,34 ευρώ την Παρασκευή) υποδηλώνοντας ένα σημαντικό περιθώριο ανόδου.

  Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών στο Bloomberg o όμιλος ΓΕΚ Τέρνα διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή για το 2024 με ένα EV/EBITDA (πολλαπλασιαστής επιχειρηματικής αξίας/κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων) στις 5,5Χ, ο οποίος  και προσφέρει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για την μετοχή.

  Σημειώνουμε ότι ο δείκτης EV/EBITDA θεωρείται πιο ενδεικτικός για την αποτίμηση τέτοιων εταιρειών σε σχέση με τον παραδοσιακό δείκτη P/E (πολλαπλασιαστής κερδών).

   

  Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης Trader’s Book που θα δημοσιεύεται κάθε Δευτέρα στο mononews.gr, προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση την ανάλυση αυτή.

   

  Διαβάστε επίσης:

  IDEAL Holdings: Άλμα εσόδων +120% και EBITDA +101% το 2023

  Ο όμιλος Σφακιανάκη θα είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της BYD στην Ελλάδα

  Ποια είναι η οικογένεια Χατζηλαζάρου που αγόρασε το «Τιτάνια» – Από μετανάστες στο Κονγκό κορυφαίοι ξενοδόχοι  ΣΧΟΛΙΑ