• Σχόλιο Αγοράς

  Τεχνική ανάλυση: Τι συμβαίνει με ΑΔΜΗΕ, Cenergy, Intracom, Motor Oil και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 01-03-24

  ΓΔ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται στις 1385 μονάδες.

  Ο ΓΔ συνέχισε ήπια καθοδικά χωρίς κάποια σηματοδότηση. Η γενική εκτίμηση της τεχνικής εικόνας* δεν παρουσιάζει αλλαγή και η μεσοπρόθεσμη τάση διατηρείται ανοδική.

  *Το κύμα Α από ένα διορθωτικό ΑΒC έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό της 9 Οκτ 23 και βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα Β. Η μορφή του διορθωτικού ABC αναμένεται να είναι irregular – running flat. Η έναρξη του κύματος C που αναμένεται να ακολουθήσει θα σηματοδοτηθεί με την αλλαγή της τάσης σε καθοδική, όμως το πέρας του κύματος C αναμένεται σημαντικά ψηλότερα από αυτό του Α. Ο καθοδικός στόχος είναι δυνατό να προσδιοριστεί αφού επιβεβαιωθεί το σημείο έναρξης του κύματος C. Ανοικτό παραμένει, κάθε μέρα όλο και με περισσότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης και το ενδεχόμενο ο ΓΔ να βρίσκεται σε ανοδικό κύμα έχοντας ολοκληρώσει όλη τη διόρθωση στο χαμηλό της 9 Οκτ 23.

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται στις 3370 μονάδες.

  Ο FTSE25 συνέχισε ήπια διορθωτικά χωρίς κάποια αρνητική σηματοδότηση. Η γενική εκτίμηση της τεχνικής εικόνας* δεν παρουσιάζει αλλαγή και η μεσοπρόθεσμη τάση διατηρείται ανοδική.

  *Το κύμα Α από ένα διορθωτικό ΑΒC έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό της 9 Οκτ 23 και βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα Β. Η μορφή του διορθωτικού ABC αναμένεται να είναι irregular – running flat. Η έναρξη του κύματος C που αναμένεται να ακολουθήσει θα σηματοδοτηθεί με την αλλαγή της τάσης σε καθοδική, όμως το πέρας του κύματος C αναμένεται σημαντικά ψηλότερα από αυτό του Α. Ο καθοδικός στόχος είναι δυνατό να προσδιοριστεί αφού επιβεβαιωθεί το σημείο έναρξης του κύματος C. Ανοικτό παραμένει, κάθε μέρα όλο και με περισσότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης και το ενδεχόμενο ο δείκτης να βρίσκεται σε ανοδικό κύμα έχοντας ολοκληρώσει όλη τη διόρθωση στο χαμηλό της 9 Οκτ 23.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται  στις 1213 μονάδες

  Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε διορθωτικά χωρίς κάποια αρνητική σηματοδότηση. Διατηρεί τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

  ΑΔΜΙΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ – όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική ανέβηκε στα 2,28€

  Η μετοχή αντέδρασε ανοδικά και ανέκτησε τη στήριξη του ΕΜΑ30. Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

  CENER

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 6,73€.

  Η μετοχή αφού έφτασε πολύ κοντά (6,71€) στην επίτευξη του καθοδικού στόχου του τριγωνικού σχηματισμού κορυφής 6,66€ αντέδρασε έντονα ανοδικά και πέτυχε αρχικά την υπέρβαση του ΕΜΑ30 και στη συνέχεια  την υπέρβαση του άνω ορίου του σχηματισμού και ταυτόχρονα την επίτευξη νέου υψηλού κλεισίματος 20 ημερών με αποτέλεσμα την μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική και ουσιαστικά και την απενεργοποίηση του τριγωνικού σχηματισμού

  ΙΝΤΚΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στα 3,86€ (κλείσιμο).

  Η μετοχή αφού πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών στα 4,34€ πέρασε σε μια διορθωτική κίνηση που φαίνεται να ολοκληρώθηκε στη στήριξη στον ΕΜΑ30 με τη βοήθεια του οποίου αντέδρασε στη συνέχεια ανοδικά.

  ΜΟΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στα  26,06€ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής αντέδρασε έντονα ανοδικά και πέτυχε την εκ νέου υπέρβαση του ΕΜΑ30. Παραμένει ενεργός ο ιδιότυπος σχηματισμός διπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στα 25,05€. Η μετοχή διατηρεί την ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση.

  ΤΕΝΕΡΓ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική ανέβηκε στα 15,23€ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής μετά την επαφή με τον ΕΜΑ200 και τελικά την υπέρβασή του με δεύτερη προσπάθεια, συνέχισε ανοδικά. Στην τελευταία συνεδρίαση πέρασε σε μια διόρθωση χωρίς κάποια αρνητική σηματοδότηση και έτσι διατηρεί την ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση.

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο στοπ (όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται στις 16926 μονάδες

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο γερμανικός δείκτης συνέχισε έντονα ανοδικά και πέτυχε ξανά  νέο υψηλό έτους στις 17817 μονάδες. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.

  DJI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο στοπ (όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται  στις 38210 μονάδες

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο αμερικανικός δείκτης DJI συνέχισε ήπια διορθωτικά. Δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια σηματοδότηση για την εμφάνιση κάποιας  διόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση λόγος ανησυχίας για ανατροπή της εδραιωμένης ανοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων.

  EURUSD

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Τρέχουσα  τάση: Ουδέτερη

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 1,084$.

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 1,077$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του € έναντι του $ συνέχισε ανοδικά επιτυγχάνοντας οριακά νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων μεταβάλλοντας την μεσοπρόθεσμη τάση σε ουδέτερη.

  NIKE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Τρέχουσα  τάση: Ουδέτερη

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 105,6$.

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 101,9$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή της μετοχής γύρισε έντονα καθοδικά ξανά κάτω από την πίεση του ΕΜΑ10 με αποτέλεσμα τη μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ουδέτερη.  Αυξήθηκαν και πάλι οι πιθανότητες η τιμή της μετοχής να φτάσει μέχρι το κάτω όριο του τριγωνικού σχηματισμού που φαίνεται στο διάγραμμα.

  PFIZER

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Τρέχουσα  τάση: Καθοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 27,83$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε έντονα καθοδικά και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων με αποτέλεσμα τη σηματοδότηση για μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική. Διατηρεί την τιμή της υπό την πίεση του ΕΜΑ30

  UNITEDHEALTH

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 01/03/24

  Τρέχουσα  τάση: Καθοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 527,3$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή γύρισε έντονα καθοδικά επιτυγχάνοντας την διάσπαση του ΕΜΑ10 και νέο χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων με αποτέλεσμα τη μεταβολή μεσοπρόθεσμης  τάσης σε καθοδική.

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας

  Διαβάστε επίσης:

  Citi vs Eurobank Equities για ΟΤΕ: Τιμή στόχος €23 και σύσταση «αγοράς» vs τιμή στόχος €15,10 και σύσταση «ουδέτερη»

  Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις κορυφές της παγκόσμιας κατάταξης των αγορών το πρώτο 2μηνο του 2024

  Πειραιώς: Καυτό παρασκήνιο λίγα 24ωρα πριν ανοίξει το βιβλίο για το placement  ΣΧΟΛΙΑ