ΑΓΟΡΕΣ

Moody’s: Προ των πυλών αναβάθμιση και για την Alpha Bank Romania

  • NewsRoom
Βασίλης Ψάλτης, Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank


Σε αναβάθμιση των προοπτικών για την Alpha Bank Romania προχώρησε ο οίκος Moody’s Investors Service (Moody’s).

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις Ba1/NP για τις μακροπρόθεσμες και τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις της Alpha Bank Romania και άλλαξε τις προοπτικές για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων σε θετικές από σταθερές.

Ταυτόχρονα, η Moody’s επιβεβαίωσε τη βασική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (BCA) και την προσαρμοσμένη BCA στο ba3, τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CR) σε Baa3(cr)/P-3(cr) και τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες διαβαθμίσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR) σε Baa3/P-3.

Όπως σημειώνει ο οίκος, η αναβάθμιση του outlook έρχεται μετά την αναβάθμιση της μητρικής, Alpha Bank, η οποία βασίστηκε κατά κύριο λόγο στις διαρθρωτικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί στην ελληνική οικονομία, καθώς και στις σημαντικές βελτιώσεις στα θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας.

Επισημαίνεται ακόμη πως το «ba3» της βασικής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (BCA) της Alpha Bank Romania αντικατοπτρίζει την ισχυρή κεφαλαιοποίησή της, με λόγο ενσώματων κοινών μετοχών προς σταθμισμένο ως προς τους κινδύνους ενεργητικό (προσαρμοσμένο από τον οίκο Moody’s) 20,1% στο τέλος του 2022, τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των δανείων, καθώς τα προβληματικά δάνεια μειώθηκαν στο 2,6% του συνόλου των δανείων, την υγιή ρευστότητα και την περιορισμένη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα αυτά αντισταθμίζουν τους κινδύνους για το ενεργητικό που εξακολουθούν να παραμένουν υψηλοί λόγω του σημαντικού δανεισμού σε ξένο νόμισμα και τη σημαντική έκθεση στον κυκλικό τομέα των εμπορικών ακινήτων, τις χαμηλότερες από τις ομοειδείς επιδόσεις σε επίπεδα κερδοφορίας και αποδοτικότητας, καθώς και με υψηλό (50%) μερίδιο καταθέσεων σε ξένο νόμισμα και τη σημαντική εξάρτηση από πιο ευαίσθητες στην εμπιστοσύνη εταιρικές καταθέσεις.

Η θετική προοπτική για τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Alpha Bank Romania οφείλεται στην ενίσχυση της ικανότητας της Alpha Bank να παρέχει υποστήριξη στη ρουμανική θυγατρική της σε περίπτωση ανάγκης, όπως αυτό αντανακλάται και στη θετική προοπτική για τις αξιολογήσεις της ελληνικής τράπεζας.

Σημειώνεται, τέλος, πως σε περίπτωση που αναβαθμιστεί η βασική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Alpha Bank, η προσαρμοσμένη βασική αξιολόγηση για την Alpha Bank Romania ενδέχεται να βελτιωθεί.

Διαβάστε επίσης

Η επενδυτική βαθμίδα «οχυρώνει» τις ελληνικές τράπεζες

Διπλή αναβάθμιση για τις ελληνικές τράπεζες από Fitch και Moody’sΣΧΟΛΙΑ