Τράπεζες

Διπλή αναβάθμιση για τις ελληνικές τράπεζες από Fitch και Moody’s

  • NewsRoom
Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) – Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) – Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) – Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) – Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) – Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) – Φωκίων Καραβίας (Eurobank)


Στην αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών προχωρούν οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης ακολουθώντας τις πρόσφατες θετικές ειδήσεις για την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα με βάση την αξιολόγηση της καναδικής DBRS και τη διπλή αναβάθμιση από τη Moody’s.

Την αρχή έκανε το απόγευμα της Τρίτης ο οίκος Fich, o οποίος προχώρησε στην αναβάθμιση του αξιόχρεου των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών: Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και Alpha Bank.

Μετά τον οίκο Fitch, ήρθε η σειρά της Moody’s να ανακοινώσει πως αναβαθμίζει κι αυτή τις συνολικά έξι ελληνικές τράπεζες που καλύπτει με θετικές προοπτικές.

Ο οίκος Moody’s Investors Service (Moody’s) αναβάθμισε σήμερα τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των έξι ελληνικών τραπεζών που βαθμολογεί (Alpha Bank, Attica Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) κατά μία ή δύο βαθμίδες, καθώς και την αυτόνομη Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) των τραπεζών αυτών.

Οι προοπτικές (outlook) για την αξιολόγηση και των έξι τραπεζών είναι θετικές μετά την αναβάθμισή τους.

Το σκεπτικό της αναβάθμισης από την Μoody’s

Η αναβάθμιση, σύμφωνα με τη Moody’s, οφείλεται στις δομικές βελτιώσεις που έχουν γίνει στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές βελτιώσεις στα θεμελιώδη χρηματοοικονομικά μεγέθη των τραπεζών. Αποτυπώνει επίσης την άποψη του οίκου ότι οι προοπτικές διατήρησης των σχετικά ισχυρών οικονομικών αποδόσεων των ελληνικών τραπεζών τα επόμενα δύο χρόνια είναι καλές, γεγονός που θα ενισχύσει επίσης την κεφαλαιακή βάση τους και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Ο κύριος λόγος για την αναβάθμιση, σημειώνει ο οίκος, είναι η βελτίωση των λειτουργικών και των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα, γεγονός που διαμορφώνει ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας για τις τράπεζες της χώρας. Οι διαρθρωτικές βελτιώσεις και οι μεταρρυθμίσεις έχουν βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας στους κραδασμούς, οδηγώντας στην πρόσφατη αναβάθμιση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας σε Ba1 (με σταθερό outlook) από Ba3. Ως αποτέλεσμα, η Moody’s αναθεώρησε προς το καλύτερο το μακροοικονομικό προφίλ που αντιστοιχεί στην Ελλάδα, εξέλιξη που με τη σειρά της επηρεάζει τις  αξιολογήσεις των τραπεζών.

Alpha Bank

Η βασική αξιολόγηση της Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε «ba3» από «b1», με τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της καταθετικής βάσης (long-term deposit rating) να αναβαθμίζεται σε «Ba1» από «Ba2» και το senior unsecured χρέος της σε «Ba2» από «Ba3».

Τράπεζα Αττικής

Η βασική αξιολόγηση της Attica Bank αναβαθμίστηκε σε «caa2» από «caa3» και η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της σε «B3» από «Caa1».

Eurobank

Η βασική αξιολόγηση της Eurobank αναβαθμίστηκε στο «ba2» από «b1», με τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της καταθετικής βάσης να «σκαρφαλώνει» στο «Baa3» από «Ba2» και το senior unsecured χρέος της σε «Ba1» από «Ba3».

Εθνική Τράπεζα

Η βασική αξιολόγηση της ΕΤΕ ανέβηκε στο «ba2» από «b1», με τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της καταθετικής βάσης να «σκαρφαλώνει» στο «Baa3» από «Ba2» και το senior unsecured χρέος σε «Ba1» από «Ba3».

Παγκρήτια Τράπεζα

Η βασική αξιολόγηση της Παγκρήτιας διαμορφώνεται με την αναβάθμιση στο «caa1» από «caa2» και η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της σε «B2» από «B3».

Τράπεζα Πειραιώς

Η βασική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε σε «ba3» από «b2», η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της σε «Ba1» από «Ba3» και το senior unsecured χρέος σε «Ba2» από «B1».

Οι αναβαθμίσεις από τη Fitch

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank προχώρησε ο οίκος Fitch, με τις προοπτικές (outlook) σταθερές και για τις τρεις τράπεζες, γεγονός που μπορεί να εκληφθεί ως προάγγελος για την αναβάθμιση και της ελληνικής οικονομίας.

Εθνική Τράπεζα

Η Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας σε «ΒΒ» από «ΒΒ-» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «bb» από «bb-».

To outlook είναι σταθερό.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση στην κερδοφορία από τα υψηλότερα επιτόκια της ΕΚΤ και τα χαμηλά επιτόκια των καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των δαπανών απομείωσης μετά την επιτυχή στρατηγική μείωσης του ρίσκου στον ισολογισμό της.

Αυτό έχει επιτρέψει στην Eθνική Τράπεζα να συσσωρεύσει κεφάλαια αρκετά πάνω από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών και έχει προσφέρει ευελιξία για την πραγματοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες αναμένεται, σύμφωνα με τη Fitch, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας.

Τράπεζα Πειραιώς

O οίκος Fitch προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς σε «BB-» από «B» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «bb-» από «b».

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την επιτάχυνση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της, η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σε επίπεδα πιο κοντά σε εκείνα που παρουσιάζουν ομοειδείς τράπεζες με υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση.

Αντικατοπτρίζει επίσης την ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας και τη συνακόλουθη μείωση των κεφαλαιακών βαρών από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (τα οποία περιλαμβάνουν NPEs και κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία).

Η αναβάθμιση λαμβάνει περαιτέρω υπόψη τη διαρθρωτικά βελτιωμένη κερδοφορία της Πειραιώς, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω συσσώρευση κεφαλαίου, τη σταθερή χρηματοδότηση, τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά χρέους για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Eurobank

O οίκος Fitch προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Eurobank σε «BB» από «BB-».

Οι αναβαθμίσεις αντανακλούν τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Eurobank από τα υψηλότερα επιτόκια δανείων και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των χρεώσεων απομείωσης δανείων (LICs) μετά την επιτυχή στρατηγική μείωσης των κινδύνων για τον ισολογισμό της τράπεζας.

Αυτό επέτρεψε στην τράπεζα να συσσωρεύσει κεφάλαια, ενισχύοντας τα αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία για την επιδίωξη επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Alpha Bank

Η Fitch Ratings αναβάθμισε επίσης τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση IDR της Alpha Bank και της Alpha Services and Holdings σε «BB-» από «B+» και τις αξιολογήσεις βιωσιμότητας (VRs) της τράπεζας σε «bb-» από το «b+».

Οι προοπτικές που δίνει είναι σταθερές. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Alpha, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω παραγωγή οργανικών κεφαλαίων και σε ισχυρότερους κεφαλαιακούς δείκτες.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τη συνεχιζόμενη πτωτική τροχιά του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της τράπεζας, τη σταθερή χρηματοδότηση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά χρέους για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Διαβάστε επίσης

DZ Bank για Ελλάδα: Tι σημαίνει η αναβάθμιση από τη Moody’s – Γιατί «τσιμπάνε» τα spreads με τη Γερμανία

Ήπιες πιέσεις στην αγορά ομολόγων παρά τη διπλή αναβάθμιση

Διπλή αναβάθμιση για τις ελληνικές τράπεζες από Fitch και Moody’sΣΧΟΛΙΑ