• ΑΓΟΡΕΣ

  Φ. Νάκας: Η μελωδία των μερισμάτων…

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  Φίλιππος Νάκας

  Φίλιππος Νάκας


  Πέρσι 24 λεπτά μέρισμα, φέτος 18 λεπτά, ο λόγος για την χαμηλών τόνων εισηγμένη Φίλιππος Νάκας, που, παρά την αθόρυβη παρουσία της στο χρηματιστηριακό ταμπλό, εδώ και 22 χρόνια που είναι εισηγμένη, καταφέρνει να διανέμει σοβαρό μέρος των κερδών της στους μετόχους της.

  Κι αν το 76% το κρατούν οι βασικοί μέτοχοι Γεώργιος και Κωνσταντίνος Νάκας, όντες στο τιμόνι της εταιρείας από την δεκαετία του ’80, συνεχίζει να γράφει αξιοσημείωτα κέρδη σε ένα… ρεπερτόριο οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας, κορωνοϊού την προηγούμενη διετία και πληθωρισμού με αύξηση των επιτοκίων φέτος και ποιος ξέρει μέχρι πότε…

  Για τις 7 Δεκεμβρίου λοιπόν, είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία εκτός από τη διανομή μερίσματος, θα επιστρέψει και κεφάλαιο στους μετόχους της.

  Κατά τη χρήση 2020-2021 τα καθαρά κέρδη του Μουσικού Οίκου Νάκα είχαν διαμορφωθεί στο 1,11 εκατ. ευρώ, με την εισηγμένη κατά τα τελευταία χρόνια να διανέμει ποσά στους μετόχους της (πέρυσι 0,22 ευρώ ανά τίτλο) που υπερβαίνουν το ύψος των ετήσιων κερδών της, γεγονός που αποδίδεται στην ισχυρή της ρευστότητα (θετικό καθαρό ταμείο) και στο περιορισμένο ύψος κεφαλαίων που χρειάζεται για την υλοποίηση επενδύσεων.

  Φέτος το συνολικό μέρισμα μαζί με την επιστροφή κεφαλαίου διαμορφώνεται στα 18 λεπτά. Στην εξεταζόμενη χρήση 2021 – 2022 τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία παρουσίασαν καθαρά κέρδη μετά φόρων, τα οποία σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €779.438,11 και της Εταιρείας στο ποσό των €814.148,44.

  Η μείωση όπως εξηγεί η εταιρεία, παρά τη διατήρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται στη σταδιακή μείωση των κρατικών ενισχύσεων που έλαβε η μητρική εταιρεία κατά την προηγούμενη χρήση, με συνέπεια τη αύξηση των λειτουργικών της εξόδων σε σχέση με μισθώματα, μισθοδοσία, κόστος ενέργειας και γενικών εξόδων λειτουργίας καταστημάτων. Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα) του Ομίλου σημείωσε αύξηση και ανέρχεται σε 1.898 χιλ ευρώ περίπου κατά την παρούσα χρήση έναντι του ποσού του ιστορικού χαμηλού των 82 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, όπου τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ήταν μεγαλύτερα του δανεισμού.

  Η αύξηση του δείκτη οφείλεται στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, λόγω της στρατηγικής επιλογής της εταιρείας για αύξηση των αποθεμάτων. Τονίζεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 2 εκατ. ευρώ και από 4,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ στην φετινή.

  Διαβάστε επίσης

  Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,65%, στα 1,0328 δολάρια

  Goldman Sachs: Όλες οι νέες εκτιμήσεις για το 2023 για οικονομία, επιτόκια και αγορές  ΣΧΟΛΙΑ