• ΑΓΟΡΕΣ

  Αναλυτές: Πόση «αξία» δίνει σε Mytilineos και ΔΕΗ η συμφωνία-σταθμός

  Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και CEO της Mytilineos - Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ

  Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και CEO της Mytilineos – Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ


  Οι εγχώριες χρηματιστηριακές αλλά και οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι «βλέπουν» υψηλή προστιθέμενη αξία για τους μετόχους της Mytilineos και της ΔΕΗ από τη συμφωνία και ήδη ξεκίνησαν να ανεβάζουν τις τιμές στόχους για τις μετοχές που εμπλέκονται στη συμφωνία.

  Με αυξημένα αντανακλαστικά, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, η οποία παρακολουθεί τη Mytilineos, προχώρησε σε αύξηση στην τιμή στόχο για τη μετοχή από τα €43 στα €46 με τη σύσταση υπεραπόδοσης να διατηρείται.

  «Η σημαντική προσαύξηση αξίας στη συμφωνία της Mytilineos επικυρώνει τη στρατηγική της για ανάπτυξη και αυξάνει τη συνεισφορά της Μ Ανανεώσιμες σε EBITDA σε σχεδόν στο 40% του ομίλου έως το 2025. Αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας, αναβαθμίζουμε την τιμή στόχο στα €46 (από €43) και επαναλαμβάνουμε την αξιολόγηση overweight.

  O όμιλος Mytilineos και η ΔΕΗ (δεν καλύπτεται) ανακοίνωσαν συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας για ένα χαρτοφυλάκιο ηλιακών έργων έως 2 GW. Η αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε έως και €2 δισ. (δηλαδή €1 εκατ./MW) και αναμένεται να υλοποιηθεί τα επόμενα τρία χρόνια.

  Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 90 ηλιακά έργα που ανήκουν στη Mytilineos στην Ιταλία (503 MW), στη Ρουμανία (516 MW), στη Βουλγαρία (500 MW) και στην Κροατία (445 MW), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης.

  Η Mytilineos θα αναλάβει την ανάπτυξη και την κατασκευή αυτών των έργων, τα οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστούν από τον όμιλο ΔΕΗ με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους. Από την προοπτική της ΔΕΗ, η συμφωνία συνάδει με τον στόχο της να φτάσει τα 8,9 GW εγκατεστημένης δυναμικότητας ΑΠΕ έως το 2026.

  H επενδυτική τράπεζα AXIA εξηγεί ότι η ΔΕΗ έχει ως στόχο να λειτουργήσει 5,5GW ΑΠΕ μέχρι το 2026 και διαθέτει ήδη εγκατεστημένη ισχύ 1,5GW, ενώ 2,8GW βρίσκονται υπό κατασκευή και είναι έτοιμα προς κατασκευή.

  Η πλειονότητα της δυναμικότητας ΑΠΕ που πρόκειται να αναπτυχθεί αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα. Το σχετικό capex για την ανάπτυξη 4GW ΑΠΕ κατά την τριετία ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει επίσης κάποιες εξαγορές στα Βαλκάνια (η διοίκηση είχε αναφερθεί στη Βουλγαρία). Η επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση αγοράς για τη ΔΕΗ με τιμή στόχο τα €22,60.

  Η συμφωνία για τη Mytilineos είναι σημαντική, καθώς υπερβαίνει τα έργα που ήδη αναπτύσσει. Ως εκ τούτου, η συμφωνία προσθέτει στην ορατότητα της κερδοφορίας του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών του ομίλου, καθώς εξασφαλίζει σημαντικά κέρδη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Επιπλέον, να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση αναφέρει ότι “το συνολικό χαρτοφυλάκιο, μετά τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τη ΔΕΗ και την επένδυση στον Καναδά, ανέρχεται σε 10.500 MW”, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αναμένεται μια παρόμοια συμφωνία με τη συμφωνία με τη ΔΕΗ και για την ισχύ των περίπου 1,4GW στον Καναδά.

  Η Optima Bank εξηγεί ότι σύμφωνα με τους αριθμούς της, η συμφωνηθείσα τιμολόγηση ύψους 1 εκατ. ευρώ/MW προσφέρει γερά περιθώρια κέρδους πάνω από 25%, δημιουργώντας σημαντική αξία ~500 εκατ. ευρώ σε όρους EBITDA κατά την επόμενη τριετία για τον όμιλο της Mytilineos. Η τιμή στόχος για τη ΔΕΗ είναι τα €17,40 και για τη Mytilineos τα €45,90 και οι συστάσεις είναι «buy».

  Η άποψη της Optima Bank είναι ότι η συμφωνία είναι τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Κατά την άποψή τους, η συμφωνία δημιουργεί σημαντική άμεση οικονομική αξία για τη Μυτιληναίος, καθώς επισπεύδει την εκτέλεση των έργων, ενώ από την άλλη πλευρά ευθυγραμμίζεται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΔΕΗ για την επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη ΝΑ Ευρώπη πέραν του στόχου των 8,9GW έως το 2026 (ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει εξασφαλιστεί), σε 17GW έως το 2030.

  Επιπλέον, η ΔΕΗ επεκτείνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία, όπου έχει πλεόνασμα προσφοράς.

  Τέλος, η ΔΕΗ όχι μόνο εξασφαλίζει τη δηλωμένη εγκατεστημένη ισχύ 8,9GW ΑΠΕ έως το 2026, αλλά και τεκμηριώνει τον μακροπρόθεσμο στόχο των 17GW έως το 2030. Όσον αφορά τη Μυτιληναίος, η συμφωνία αυτή, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης της Μ Ανανεώσιμες για την υλοποίηση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της ισχύος περίπου 14GW.

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η συμφωνηθείσα τιμολόγηση ύψους 1 εκατ. ευρώ/MW προσφέρει γερά περιθώρια κέρδους πάνω από 25%, δημιουργώντας σημαντική αξία €500 εκατ. περίπου σε όρους EBITDA για τα επόμενα τρία χρόνια και η χρηματιστηριακή θα επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της για την εταιρεία.

  Η Euroxx Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η συμφωνία θα πρέπει να ικανοποιήσει τους επενδυτές, με τη Mytilineos να εξασφαλίζει σημαντική και προβλέψιμη παραγωγή ταμειακών ροών στον τομέα των Μ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο του μοντέλου εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών.

  Τον Δεκέμβριο του ’23, το χαρτοφυλάκιο της Global RES ανερχόταν σε 13,8GW, με τις επενδύσεις της ΔΕΗ και του Καναδά να αντιπροσωπεύουν συνολικά 3,3GW έργων που έχουν ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες.

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για τη ΔΕΗ έχει οριστεί για 3 χρόνια, το οποίο θεωρείται εύλογο σενάριο, δεδομένου του μακροχρόνιου ιστορικού της Mytilineos στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε όλο τον κόσμο.

  Όσον αφορά τη συμφωνία με τη ΔΕΗ, το κόστος κατασκευής για την ηλιακή ενέργεια έχει αποκλιμακωθεί με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την αιολική, παρέχοντας σημαντικά περιθώρια για επέκταση του περιθωρίου κέρδους στα περιθώρια των Μ ΑΠΕ ενόψει ενός περιβάλλοντος χαμηλότερων επιτοκίων.

  Στο πίσω μέρος του φακέλου, τα 2,0 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη δυναμικότητας 2,0GW υποδηλώνουν αξία 1 εκατ. ευρώ/MW, όταν το κόστος κατασκευής ηλιακής ενέργειας είναι σήμερα περίπου 0,6-0,65 εκατ. ευρώ/MW. Η συμφωνία παρέχει σημαντικό προβάδισμα στη ΔΕΗ για την επίτευξη των στόχων της για την παραγωγική ικανότητα του 2026.

  Η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 4 βασικών χωρών είναι πλήρως σύμφωνη με τη στρατηγική της ΔΕΗ, ενώ η έγκαιρη και επιτυχής εκτέλεση από τον κατασκευαστή φέρνει τον Όμιλο ακόμη πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του για δυναμικότητα ΑΠΕ έως το 2026 ύψους 8,9GW, ενώ παράλληλα καταργεί σταδιακά πλήρως τη λιγνιτική δυναμικότητα και καθίσταται απαλλαγμένη από τον άνθρακα έως το 2026.

  H Alpha Finance για τη συμφωνία ΔΕΗ- Mytilineos στο χώρο των ΑΠΕ εκτιμά ότι μέσω αυτής της συμφωνίας, η ΔΕΗ προωθεί τη στρατηγική της για τις ΑΠΕ προς την κατεύθυνση της επέκτασης του χαρτοφυλακίου της στις γειτονικές χώρες μέσω ενός καθιερωμένου εταίρου, ελαχιστοποιώντας τυχόν κινδύνους εκτέλεσης.

  Ειδικότερα για τη Μυτιληναίος, πρόκειται για μια πρωτοποριακή συμφωνία, καθώς ενισχύει την ορατότητα και την κερδοφορία του τομέα Μ Ανανεώσιμες μέχρι το 2030. Ειδικότερα, μέσω αυτού του μεγάλου έργου με το κλειδί στο χέρι, διευρύνει το διεθνές χαρτοφυλάκιο ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων της, καθώς θα προστεθούν και θα παραδοθούν στη ΔΕΗ νέα ενεργειακά έργα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, ολοκληρώνοντας στην ουσία το πρόγραμμα εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων.

  Επιπλέον, υποθέτοντας περιθώρια εκτέλεσης της τάξης του 20-25% επί της κερδοφορίας (EBITDA), αυτό το νέο ανεκτέλεστο μεταφράζεται σε 3 ευρώ ανά έτος. Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο εταιρείες συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιλογές της AF για το τρέχον έτος και ότι επί του παρόντος γίνεται επικαιροποίηση του μοντέλου, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σύσταση αγοράς για τις μετοχές τους.

  Η Eurobank Equities εκτιμά ότι με τη συμφωνία, η Mytilineos θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την κατασκευή των έργων και η ΔΕΗ θα αποκτήσει τα έργα μετά την ολοκλήρωσή τους. Το συνολικό αντίτιμο της συμφωνίας ορίζεται σε 2 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθεί τα επόμενα τρία χρόνια. Συνολικά, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι επωφελής για όλους, αλλά ιδιαίτερα θετική για τη Mytilineos, ιδίως με βάση την υποτιθέμενη τιμολόγηση, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ορατότητα στην κερδοφορία του μοντέλου Asset Rotation, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιο.

  Τέλος, το σχόλιο της NBG Securities είναι ότι συνολικά αυτή η τεράστια από κάθε άποψη συμφωνία είναι πολύ θετική για τη Mytilineos, καθώς βελτιώνει σημαντικά την ορατότητα της “πράσινης” κερδοφορίας του ομίλου, ενώ ταυτόχρονα βοηθά την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Επιπλέον, η συμφωνία ξεκλειδώνει πολλαπλούς παράγοντες δημιουργίας αξίας:

  1) Με βάση τους υπολογισμούς της, η συμφωνία συνεπάγεται αξία πώλησης περίπου 1 εκατ. ευρώ για τα ηλιακά έργα των 2.000MW και αν το κόστος ανάπτυξης και κατασκευής ηλιακών πάρκων στις χώρες αυτές ανέρχεται σήμερα κατά μέσο όρο σε περίπου 0,7 εκατ. ευρώ (με το σχετικό κόστος να βρίσκεται σε πτωτική πορεία επί του παρόντος), η συμφωνία συνεπάγεται περιθώριο EBITDA άνω του 25%, το οποίο είναι πάνω από το 20% που χρησιμοποιεί στις εκτιμήσεις της.

  2) Η πλειονότητα αυτών των 2GW που θα πωληθούν δεν αποτελούν μέρος του υπό κατασκευή (1,4GW) ή του πολύ ώριμου σταδίου ανάπτυξης (2,6MW, 0-12 μήνες) αγωγού της MYTILINEOS, τα οποία περιλαμβάνονται εγγενώς στους υπολογισμούς για τα EBITDA του 2024-26 Asset Rotation. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία από μόνη της θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα EBITDA στην περιοχή των 0,5 δισ. ευρώ για την M RES τα επόμενα 3 χρόνια, υποδηλώνοντας ένα δυναμικό ανόδου >3 ευρώ/μετοχή στην τιμή-στόχο μας των 50 ευρώ/μετοχή.

  3) Επιπλέον, η συμφωνία αυτή σε συνδυασμό με την προσδοκία της ότι και τα ηλιακά πάρκα του Καναδά θα πωληθούν σε καλές τιμές (καθώς η Mytilineos έχει ήδη αποκλείσει αυτά τα 1.500MW από το pipeline της, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 10,5GW από 13,8GW προηγουμένως) υποδηλώνει έντονα ότι η κερδοφορία του τομέα της M RES κινείται σε νέα τροχιά κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, πολύ πάνω από το μέσο όρο των €350 εκατ. EBITDA που έχει στις τρέχουσες εκτιμήσεις μας. Προφανώς, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω επαναξιολόγηση της μετοχής, δεδομένης της ταχύτερης από την προηγουμένως αναμενόμενη αύξηση της “πράσινης” κερδοφορίας.

  Διαβάστε επίσης:

  Χρηματιστήριο: Με +2% ο ΜΥΤΙΛ, προς στα €12,10 η ΔΕΗ

  Κωτσόβολος: Μπόνους 2,4 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενους

  Mytilineos-ΔΕΗ: Υπεραξίες και προοπτικές από τη συμφωνία ορόσημο των 2 δισ.  ΣΧΟΛΙΑ