Γυναίκες που μας εμπνέουν

Ράνια Μπιλαλάκη (R Energy 1): Η ικανότητα, η συνέπεια και η σκληρή δουλειά τελικά πάντα αναγνωρίζονται

Ράνια Μπιλαλάκη, Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων R-Energy1 Holdings


«Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν πραγματική δέσμευση στη διαφορετικότητα και διαθέτουν μια εταιρική κουλτούρα που καλλιεργεί τη θετικότητα, την καινοτομία και το drive στην κορυφή» αναφέρει η Ράνια Μπιλαλάκη, Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων στην R Energy 1 Holdings. Η διαφορετικότητα, όπως εξηγεί, δεν συνδέεται μόνο με υψηλότερες επιδόσεις, αλλά αντιμετωπίζει μία ευρεία γκάμα επιχειρηματικών κινδύνων πολύ πιο αποτελεσματικά.

Επίσης, η κυρία Μπιλαλάκη συνδέει την προώθηση των γυναικών σε υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία με το να εκλείψουν αντιλήψεις και προκαταλήψεις του παρελθόντος. Και τονίζει ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που κρατάνε πίσω τις γυναίκες, έχουν αρχίσει να παρέρχονται, μέσα από την οικογένεια, την εκπαίδευση, τη γενικότερη αλλαγή τρόπου σκέψης και κουλτούρας, αλλά και την περαιτέρω αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας.

Έχετε πολυετή και διαφοροποιημένη εμπειρία στους κλάδους της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης 10ετούς έκθεσης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των γυναικών στους κλάδους αυτούς;

Η ικανότητα, η συνέπεια και η σκληρή δουλειά τελικά πάντα αναγνωρίζονται, ιδίως σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως αυτά της τεχνολογίας και των διεθνών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα οποία είχα την ευκαιρία να λειτουργώ καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, συνεργαζόμενη αποτελεσματικά με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες, ιδιότητες και θέσεις, και κτίζοντας ισχυρές σχέσεις μαζί τους.

Άλλωστε η εμπειρία μου έχει δείξει ότι, ανεξαρτήτως κλάδου, οι επιτυχημένες και δυναμικές ομάδες χρειάζεται να αποτελούνται από άτομα που να αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τις δεξιότητες του άλλου, και οι διαφορετικές προοπτικές καλλιεργούν την υψηλότερη παραγωγικότητα, εμπνέουν τη δημιουργικότητα και προωθούν την καινοτομία.

Είναι γεγονός βέβαια ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα χάσμα στον επαγγελματικό στίβο, σε επίπεδο φύλων και όχι μόνο. Η κατάσταση ωστόσο σταδιακά αλλάζει, και αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνο θεσμικών παρεμβάσεων αλλά και της προσπάθειας αξιόλογων γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ποσόστωση; Έχει σημασία για την αξία μιας εταιρείας η παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια;

Πιστεύω ότι οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν πραγματική δέσμευση στη διαφορετικότητα γενικότερα και διαθέτουν μία εταιρική κουλτούρα που καλλιεργεί τη θετικότητα, την καινοτομία και το drive στην κορυφή. Η διαφορετικότητα όχι μόνο συνδέεται με υψηλότερες επιδόσεις, αλλά αντιμετωπίζει μία ευρεία γκάμα επιχειρηματικών κινδύνων πολύ πιο αποτελεσματικά.

Όσο αναφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, έχει γίνει σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά εκπροσώπησης όμως συνεχίζουν να είναι χαμηλά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, με το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις γενικότερα να παραμένει κάτω του 20%. Είναι σημαντικό οι εταιρείες να επιδιώκουν όχι μόνο να αυξάνουν τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και σε ηγετικές θέσεις γενικότερα, αλλά και να διασφαλίζουν την απαραίτητη ενδυνάμωση τους ώστε να μπορούν να αποδώσουν και στον επαγγελματικό τους ρόλο αλλά και στις προσωπικές/οικογενειακές υποχρεώσεις τους.

Υπάρχει κατά τη γνώμη σας γυάλινη οροφή; Υπάρχει όριο στο πόσο ψηλά στην ιεραρχία μπορεί αν φτάσει μια γυναίκα; Αμείβονται το ίδιο άνδρες και γυναίκες για την ίδια θέση με την ίδια εμπειρία;

Εξακολουθούν να υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, αλλά τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται μία συνειδητή προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο να σπάσει η γυάλινη οροφή.

Για να γίνει αυτό οι αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις του παρελθόντος χρειάζεται να εκλείψουν – και η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει να παρέρχονται, μέσα από την οικογένεια, την εκπαίδευση, τη γενικότερη αλλαγή τρόπου σκέψης και κουλτούρας, αλλά και την περαιτέρω αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας ειδικότερα, με τη βαθμιαία υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών που διασφαλίζουν ίση μεταχείριση, διαφάνεια και αξιολόγηση & εξέλιξη του ταλέντου με βάση τις δεξιότητες και το αποτέλεσμα της δουλειάς και με κριτήρια που δεν αποκλείουν κανένα.

Κατέχουν Συμμετέχουν γυναίκες σημαντικές θέσεις στην R Energy 1; Ποια είναι τα σχέδια της R Energy 1 για την ανάπτυξή της;

H R Energy 1 είναι ένας δυναμικός και αναπτυσσόμενος οργανισμός με μία εταιρική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και προοδευτική προσέγγιση, δέσμευση για ποικιλομορφία και drive. Η εταιρεία επενδύει στο talent και η στελέχωσή της γίνεται με βάση την ικανότητα, την τεχνογνωσία και την ισχυρή εργασιακή ηθική. Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν το 48% του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου και το 33% των διευθυντικών στελεχών— με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται, κάτι που συνάγεται από την πρόσφατη επιλογή μου στη νευραλγική θέση της διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας.

Ο Όμιλος έχει επενδύσει μέχρι σήμερα συνολικά περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ, με την εγκατεστημένη ισχύ να ανέρχεται σε 44 MW—περιλαμβάνοντας 80 φωτοβολταϊκά πάρκα, και το περιθώριο EBITDA να ξεπερνά το 75% τα τρία προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τη γενική τάση του κλάδου των ΑΠΕ.

Με στόχο τη συνεχόμενη κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, η R Energy 1 Holdings εξελίσσει το επενδυτικό της πρόγραμμα με εντατικούς ρυθμούς: στόχος του Ομίλου είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να ξεπεράσει τα 180 MW σε επίπεδο 5ετίας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέα έργα αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος περίπου 140 MW, αλλά και έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Who is Who

Η Ράνια Μπιλαλάκη ανέλαβε τα καθήκοντα της Διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων της R Energy 1 Holdings από τον Ιανουάριο του 2023.

Εντάχθηκε στη R Energy 1 με πολυετή και διαφοροποιημένη εμπειρία στους κλάδους της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης 10-ετούς έκθεσης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Έχει ισχυρό υπόβαθρο στις επενδυτικές σχέσεις για πολυεθνικούς και ελληνικούς οργανισμούς, εισηγμένους σε ξένα χρηματιστήρια (NASDAQ, Euronext) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της 20ετούς θητείας της σε εταιρίες όπως η αμερικανική ασφαλιστική MetLife, η WIND Ελλάς, εταιρείες του ομίλου ΙΝΤΡΑKΟΜ και άλλες, διαχειρίστηκε με επιτυχία σημαντικές επικοινωνιακές προκλήσεις και απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία σε σύνθετες χρηματοοικονομικές πράξεις όπως: δημόσιες προσφορές (IPOs), συγχωνεύσεις & εξαγορές/ μοχλευμένες εξαγορές, αναδιαρθρώσεις χρέους και προγράμματα εταιρικής αναδιάρθρωσης, ενώ εργάσθηκε επίσης στον τομέα του Bancassurance στην περιοχή ΕΜΕΑ.

Η Ράνια Μπιλαλάκη έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολέγιο Deree στην Αθήνα και είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο SDA Bocconi School of Management του Μιλάνου.

Ανακαλύψτε το αφιέρωμα Γυναίκες που μας εμπνέουνΣΧΟΛΙΑ