• Ναυτιλία

  Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 14,39 εκατομμυρίων δολαρίων

  Σεμίραμις Παληού, Διευθύνων Σύμβουλος της Diana Shipping Inc.

  Σεμίραμις Παληού, Διευθύνων Σύμβουλος της Diana Shipping Inc.


  Η Diana Shipping Inc., της Σεμίραμις Παληού, γνωστοποίησε ότι, μέσω μιας θυγατρικής της εταιρείας που της ανήκει εξ ολοκλήρου, υπέγραψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Bohai Shipping (HEBEI) Co. ., Ltd, για ένα από τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου Capesize της, το m/v P. S. Palios.

  Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι 27.150 δολάρια την ημέρα, μείον την προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Νοεμβρίου 2025, με δυνατότητα επέκτασης έως στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Μαΐου 2024.

  Το πλοίο P. S. Palios είναι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου Capesize χωρητικότητας 179.134 dwt που κατασκευάστηκε το 2013.

  Η ναύλωση του Π. S. Palios αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 14,39 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

  Με την ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας πώλησης του m/v Houston, ο στόλος της Diana Shipping Inc. θα αποτελείται από 38 πλοία χύδην ξηρού φορτίου: 4 Newcastlemax, 8 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax και 9 Ultramax.

  Η εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει δύο νεότευκτα πλοία χύδην ξηρού φορτίου Kamsarmax με μεθανόλη διπλού καυσίμου έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο εξάμηνο του 2028, αντίστοιχα.

  Από σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του m/v Houston και εξαιρουμένων των δύο πλοίων που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, είναι περίπου 4,4 εκατομμύρια dwt με μέση σταθμισμένη ηλικία τα 10,71 έτη.

  Διαβάστε επίσης

  Άλμα άνω του 3% για το πετρέλαιο- Στα $90 το brent μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν  ΣΧΟΛΙΑ