Τράπεζες

Στην doValue η διαχείριση κόκκινων δανείων της Alpha Bank Cyprus

  • Ευγενία Τζώρτζη

Βασίλης Ψάλτης. Διευθὐνων Σύμβουλος Alpha Bank


Έκλεισε η συμφωνία για την ανάθεση της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 3,5 δις ευρώ της θυγατρικής της που διατηρεί η Alpha Bank στην Κύπρο, της Alpha Bank Cyprus. Τη διαχείριση αναλαμβάνει η ιταλική doValue, πρώην doBank, συνδεδεμένη εταιρεία με τον επίσης ιταλικό όμιλο Fortress. Τη συμφωνία αναμένεται να ανακοινώσει η Alpha Bank πιθανότατα σήμερα.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank Cyprus ανέρχεται σε 3,9 δις ευρώ και χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό επισφαλειών. Συγκεκριμένα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανήλθε στο τέλος του α’ εξαμήνου στο 78,9% και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 68,6%. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά 2 δις ευρώ από στεγαστικά δάνεια, κατά 1,7 δις ευρώ από επιχειρηματικά και κατά 251 εκατ. ευρώ από καταναλωτικά δάνεια.

Με βάση τα στοιχεία του α’ εξαμήνου, οι καταθέσεις ανήλθαν σε 2,3 δις ευρώ. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 53,2 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής επίπτωσης από την ανατιμολόγηση των καταθέσεων και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες λόγω επιτυχών ενεργειών σταυροειδών πωλήσεων.

Τα λειτουργικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 10,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 31,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εξόδων για τη διαχείριση των καθυστερήσεων και των εξόδων τρίτων.

Το τελικό αποτέλεσμα της Alpha Bank Cyprus υπήρξε ζημιογόνο κατά 19 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων 40,7 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα αναδιαρθρώσεων επιχειρηματικών δανείων.

Η Alpha Bank Cyprus διατηρεί δίκτυο 22 καταστημάτων και το προσωπικό της αριθμεί 695 υπαλλήλους.


ΣΧΟΛΙΑ