Τράπεζες

Optima Bank: Η «ακτινογραφία» του α’ τριμήνου των ελληνικών τραπεζών

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) - Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) - Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) - Φωκίων Καραβίας (Eurobank) - ελληνικές τράπεζες

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) – Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) – Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) – Φωκίων Καραβίας (Eurobank)


Το πρώτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό για τις ελληνικές τράπεζες, με αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της αγοράς αλλά και της Optima Bank.

H ίδια επαναλαμβάνει τη θετική της στάση για τον κλάδο και εξηγεί ότι θα αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις, τις εκτιμήσεις και τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Optima:

· Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση στα 787 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο, λόγω της απουσίας έκτακτων κερδών. Η Εθνική Tράπεζα παρουσίασε τα υψηλότερα καθαρά κέρδη (260 εκατ. ευρώ) και η Alpha τα χαμηλότερα (111 εκατ. ευρώ).

· Η Τράπεζα Πειραιώς έχει την υψηλότερη καταθετική βάση (57,2 δισ. ευρώ) και η Alpha Βank τη χαμηλότερη (50,2 δισ. ευρώ). Οι προθεσμιακές καταθέσεις αυξήθηκαν ως ποσοστό και αντιπροσώπευαν το 23% της καταθετικής βάσης έναντι 19% το δ’ τρίμηνο του 22ου. Οι προθεσμιακές καταθέσεις αντιπροσώπευαν το 29% της καταθετικής βάσης της Eurobank, το 26% της Alpha Bank, το 21% της Τράπεζας Πειραιώς και το 16% της Εθνικής.

· Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 821 εκατ. ευρώ το τρίμηνο στα 24,6 δισ. ευρώ. Η Eurobank έχει τα υψηλότερα ενσώματα ίδια κεφάλαια (6,6 δισ. ευρώ) στον κλάδο και η Τράπεζα Πειραιώς τα χαμηλότερα (5,8 δισ. ευρώ). Ο αναβαλλόμενος φόρος (DTA) μειώθηκε επίσης κατά 261 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο στα 19,8 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διευρύνθηκε κατά 40 μονάδες σε τριμηνιαία βάση στο 14%. Η Εθνική Τράπεζα έχει τον υψηλότερο δείκτη CET1 (16,5%) και η Τράπεζα Πειραιώς τον χαμηλότερο (12,2%).

· Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν η κινητήρια δύναμη για τα υψηλότερα έσοδα από τόκους δανείων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους επιταχύνθηκαν κατά 10% σε τριμηνιαία βάση στο 1,87 δισ. ευρώ. Η Eurobank είχε τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) στα 502 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank τα χαμηλότερα (424 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν κατά 7% σε τριμηνιαία βάση στα 425 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής καθαρής πιστωτικής επέκτασης και της εποχικότητας. Η Eurobank εμφάνισε τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες (129 εκατ. ευρώ) και η Εθνική Tράπεζα τα χαμηλότερα (87 εκατ. ευρώ).

· Τα έσοδα από συναλλαγές (trading) ήταν 70 εκατ. ευρώ έναντι 167 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο πέρυσι, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα 2,37 δισ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε τα υψηλότερα έσοδα (634 εκατ. ευρώ) και η Alpha Βank τα χαμηλότερα (536 εκατ. ευρώ).

· Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση στα 900 εκατ. ευρώ, λόγω εποχικότητας και παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο λόγος κόστους προς έσοδα συμπιέστηκε στο 38% από 41% το δ’ τρίμηνο πέρυσι.

· Τα έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8% σε τριμηνιαία βάση σε 1,47 δισ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα είχε τα υψηλότερα (433 εκατ. ευρώ) και η Alpha Bank τα χαμηλότερα (264 εκατ. ευρώ).

· Τα καθαρά δάνεια των συστημικών τραπεζών μειώθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση εξαιτίας της αρνητικής πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και διαμορφώθηκαν στα 149 δισ. ευρώ. Τα υψηλότερα καθαρά δάνεια έχει η Eurobank (40,0 δισ. ευρώ) και η Εθνική Tράπεζα τα χαμηλότερα (35,3 δισ. ευρώ).

· Δεν υπάρχουν ενδείξεις υποβάθμισης της ποιότητας ενεργητικού, αντίθετα, ο σχηματισμός οργανικών NPEs στην Ελλάδα παρέμεινε αρνητικός και διαμορφώθηκε στα -109 εκατ. ευρώ έναντι -324 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2022. Τα NPEs των τραπεζών μειώθηκαν κατά 370 εκατ. ευρώ στα 9,3 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανόργανες ενέργειες, και τα καθαρά NPEs ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ (-143 εκατ. τριμηνιαία). Η Alpha Bank έχει τα υψηλότερα NPEs στον κλάδο (2,98 δισ. ευρώ) και η Εθνική Tράπεζα τα λιγότερα (1,77 δισ. ευρώ). Έτσι, ο μέσος λόγος NPE βελτιώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 5,9%.

Διαβάστε επίσης: 

Optima bank: Φιλικές προς το περιβάλλον οι νέες χρεωστικές κάρτες

Morgan Stanley: Overweight για Ελλάδα – H προτιμώμενη αγορά στην αναδυόμενη ΕυρώπηΣΧΟΛΙΑ