Τράπεζες

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Alpha Bank – Ποιοι θα πάρουν έως €200.000

  • NewsRoom
O CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης

O CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης


Μετά την επιτυχή έκδοση του ομολόγου, η Alpha Bank ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι προχωρά σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Υπενθυμίζεται ότι τη σχετική πρωτοβουλία είχε αποκαλύψει πριν από δύο εβδομάδες περίπου ο Wiseman.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank ΑΛΦΑ -3,57% 1,08 το νέο πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ταπό τα πιο ελκυστικά προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης που έχει υλοποιήσει η Τράπεζα.

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει:

  • Αποζημίωση έως €170.000 για άμεση αποχώρηση και €200.000 για sabbatical 
  • Έως και 90 καθαρούς μισθούς χορηγεί η Τράπεζα – κάλυψη μέχρι τη συνταξιοδότηση για εργαζόμενους άνω των 56 ετών
  • Ανανέωση ανθρώπινου δυναμικού και νέο μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών

Οι Όροι του Νέου Προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά σε εργαζόμενους που έχουν τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία στην Τράπεζα ενώ, στο Προσωπικό που θα επιλέξει να συμμετέχει προσφέρονται δυο βασικές επιλογές: άμεση αποχώρηση ή 3ετής άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical), κατά τη διάρκεια της οποίας ο Εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την Τράπεζα.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση τοποθετείται στις Ευρώ 170.000. Στο Πρόγραμμα προβλέπεται πριμοδότηση για τους εργαζόμενους ηλικίας από 45 έως και 55 ετών οι οποίοι απασχολούνται στο Δίκτυο Καταστημάτων σε υποστηρικτικές θέσεις εξυπηρέτησης Πελατών, ενώ πρόσθετη πριμοδότηση προβλέπεται ειδικά για τα Καταστήματα επαρχίας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης). Τέλος, προσαύξηση 5% θα λάβουν οι Εργαζόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του.

Για το 3ετές sabbatical, το ανώτατο πλαφόν ορίζεται σε Ευρώ 200.000, με τον Εργαζόμενο να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical το 55% του μικτού μισθού του. Ελκυστικός στην επιλογή του sabbatical είναι και ο όρος – που για πρώτη φορά εφαρμόζει η Alpha Bank – ο οποίος προβλέπει στην κατηγορία αυτή, προκαταβολή 40% του τελικού κινήτρου προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

Έως και 90 καθαροί μισθοί, κάλυψη Εργαζομένων άνω των 56 ετών μέχρι τη συνταξιοδότησή τους 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος, καθώς η πλειονότητα όσων το επιλέξουν λαμβάνει 60 καθαρούς μισθούς ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αποζημίωση
φθάνει έως και τους 90 μισθούς. Για Εργαζόμενους άνω των 56 το κίνητρο αντιστοιχεί σε μισθούς
που καλύπτουν το διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότηση τους.

Επιπλέον, οι Εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στην εθελούσια διατηρούν το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται κανονικά. Λαμβάνουν, επίσης, το σύνολο του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος (εισφορές Εργαζόμενου και Τράπεζας, περιλαμβανομένων αποδόσεων), ενώ διατηρούν και την πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη για τρία έτη μετά την αποχώρηση, εάν αυτή είναι άμεση ή καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical, αναλόγως επιλογής.

Οι νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της εθελουσίας,  πρόκειται να καλυφθούν, τόσο από εσωτερικές μετακινήσεις, όσο και από την προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά.

Μεταξύ άλλων δράσεων για την ενεργή σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, η Τράπεζα στοχεύει στην προσέλκυση ου επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο banking και να υποστηρίξουν νέες,
σύγχρονες πρακτικές στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ