Τράπεζες

Επιβεβαίωση mononews: Στον ιταλικό όμιλο Ceved η εταιρεία ακινήτων της Eurobank

Σταὐρoς Ιωάννου. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank


Την υπογραφή συμφωνίας με τον ιταλικό όμιλο Cerved για την πώληση της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης ακινήτων – Eurobank Property Services (EPS) – ανακοίνωσε ο όμιλος της Εurobank, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του mononews που στις 20 Δεκεμβρίου, είχε γράψει ότι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών αξιολόγησης και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο ιταλικός όμιλος Cerved εισέρχεται στην ελληνική αγορά ακινήτων με την εξαγορά της Eurobank Property Services (EPS), θυγατρικής του ομίλου της Eurobank. 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Cerved θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services A.E. (EPS) στην Ελλάδα καθώς και τις θυγατρικές της, Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία και ERB Property Services D.O.O. Belgrade στη Σερβία έναντι τιμήματος 8 εκατ. ευρώ. Όπως προβλέπει η συμφωνία θα καταβληθεί πρόσθετο ποσό έως και 5 εκατ. ευρώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και προϋποθέσεις στο χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2023. Παράλληλα η EPS θα συνάψει συμφωνία τριετούς διάρκειας, με μηχανισμό αυτόματης ανανέωσης έως 2 επιπλέον έτη, για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα στη Eurobank.

Όπως είχε γράψει το mononews.gr, η Eurobank Property Services είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης, με δραστηριότητα στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, με πάνω από 50.000 εκτιμήσεις ακινήτων το χρόνο. Η EPS, αν και με τη συμφωνία πώλησης αποσχίζεται από τον όμιλο της Eurobank, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά τη συγχώνευση του ομίλου της Eurobank με τη Grivalia, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα αναλάβει τη μεταβίβαση των ακινήτων στη νέα Eurobank, ενώ υπό την ένταξή της στον ιταλικό όμιλο, αναμένεται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ελληνική αγορά και τη διαχείριση των ακινήτων στο πλαίσιο της τιτλοποίησης των δύο χαρτοφυλακίων δανείων (2 + 7 δισ. ευρώ) που προγραμματίζει η Eurobank.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Eurobank για τη συμφωνία αναφέρει:

Ο Όμιλος Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) – που κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων – μέσω της θυγατρικής του Cerved Credit Management Group S.r.l. (“Cerved”) – υπέγραψε σήμερα με τη Eurobank Ergasias S.A. (“Eurobank”) δεσμευτική συμφωνία για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cerved θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services A.E. (“EPS”) στην Ελλάδα καθώς και τις θυγατρικές της, Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία και ERB Property Services D.O.O. Belgrade στη Σερβία από τη Eurobank ( «Συμφωνία»). Οι μεταβιβαζόμενες εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση ως πάροχοι υπηρεσιών για ακίνητα στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αποτίμησης, μεσιτείας (πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων), τεχνικού ελέγχου, έρευνας αγοράς και διαχείρισης ακίνητων. Στόχος της συμφωνίας είναι η EPS και οι θυγατρικές της να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το δυναμικό τους για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών, επωφελούμενες παράλληλα και από την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της Cerved.

H EPS Ελλάδας έχει επίσης οριστεί ως ο κύριος πάροχος υπηρεσιών για ακίνητα για τη Eurobank για τα επόμενα πέντε χρόνια («Συμφωνία παροχής υπηρεσιών») σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες αποτίμησης ακινήτων με σκοπό την εξασφάλιση νέων υποθηκών και επαναξιολογήσεων για εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα. Επιπρόσθετα η «Συμφωνία παροχής υπηρεσιών» περιλαμβάνει διαχείριση ακινήτων και δραστηριότητες πρακτόρευσης στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank με την υφιστάμενη και τη μελλοντική ροή των ανακτηθέντων ακινήτων που σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία απομόχλευσης.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες για παρόμοιες συναλλαγές και αναμένεται να λάβει χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέσω της εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPS, έναντι ποσού 8 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον θα καταβληθεί πρόσθετο ποσό έως και 5 εκατ. ευρώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και προϋποθέσεις στο χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2023. Παράλληλα η EPS θα συνάψει συμφωνία τριετούς διάρκειας, με μηχανισμό αυτόματης ανανέωσης έως 2 επιπλέον έτη, για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα στη Eurobank.

Η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τους στρατηγικούς στόχους της Cerved με σκοπό να:

Επεκτείνει την παρουσία της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από την Ελλάδα και τη Ρουμανία αξιοποιώντας τη βαθιά της γνώση της διαχείρισης απαιτήσεων και τις αποδεδειγμένες δυνατότητες της σε όλα τα πεδία διαχείρισης ανοιγμάτων: διαχείριση απαιτήσεων, νομικές υπηρεσίες και επαναπροώθηση ακινήτων στην αγορά (asset remarketing)

Παρέχει υπηρεσίες real estate στο εξωτερικό, αποκτώντας υψηλής ποιότητας παρόχους που θα προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από την αξιολόγηση έως τους τεχνικούς ελέγχους καθώς και στην μεσιτεία/επαναπροώθηση για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών με έμφαση στα μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα.

Η Eurobank στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επικεντρωθεί στις βασικές της εργασίες προτίθεται να υιοθετήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο outsourcing σε ότι σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών real estate και έτσι έχει προσδιορίσει τη Cerved ως στρατηγικό της εταίρο.

O κ. Andrea Mignanelli, Chief Executive Officer του Ομίλου Cerved Credit Management, δήλωσε: “Η απόκτηση της Eurobank Property Services είναι σύμφωνη με την πρόθεσή μας να παγιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως ένας ηγετικός, ανεξάρτητος, παίκτης στον τομέα διαχείρισης πιστώσεων, επεκτείνοντας τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών real estate, μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών στην Ιταλία και το εξωτερικό. Προσδοκούμε να καταστήσουμε τη Eurobank Property Services έναν ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών real estate που θα επωφελείται από σχετικές εμπορικές συνέργειες με τη Cerved Credit Management Ελλάδος, τη νέα μας θυγατρική που απέκτησε πρόσφατα άδεια για διαχείριση NPEs από την Τράπεζα της Ελλάδας. Αναμένουμε πως οι δραστηριότητες μας στην Ελλάδα θα αποφέρουν έσοδα άνω των 10 εκατ. ευρώ το 2019 σε ετήσια βάση (pro forma) με ένα ελκυστικό αναπτυξιακό προφίλ μεσο-μακροπρόθεσμα, υποστηριζόμενο από την προνομιακή σύμβαση παροχής με τη Eurobank. Επιπροσθέτως η Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία θα επωφεληθεί από εμπορικές και επιχειρησιακές συνέργειες με τις ήδη εδραιωμένες δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων της Cerved στη Ρουμανία ”.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: “Μέσω αυτής της συναλλαγής, η Eurobank συνεχίζει να εφαρμόζει πιστά τη στρατηγική εστίασης στις τραπεζικές εργασίες. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από την EPS, σε ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και δημιουργούμε μια στρατηγική συνεργασία στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το real estate με τη Cerved, που είναι μια εταιρεία με ευρεία παρουσία και τεχνογνωσία στο πεδίο αυτό. Η είσοδος στην ελληνική αγορά παικτών όπως η Cerved θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί από τον μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και της πιθανής διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων των τραπεζών στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτών των ανοιγμάτων”.

Ο κ. Δημήτρης Ανδρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Property Services, δήλωσε: “Εκ μέρους της Eurobank Property Services, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την συμφωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του νέου μετόχου μας και τις αναμενόμενες συνέργειες με μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της διαχείρισης ανοιγμάτων, η EPS θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της και θα καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών ακινήτων στην Ελλάδα”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τα παράδοξα της διαμάχης Κουντουρά-Eurobank: Αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειό της ενώ λαμβάνει βουλευτική αποζημίωση χιλιάδων ευρώ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τι είπαν 3 τραπεζίτες για τα κόκκινα δάνεια: Τα σχέδια της Eurobank και της Alpha Bank

MH ΧΑΣΕΤΕ: Στη B2Holding μεταβιβάζει η Eurobank το δάνειο της Αφοι Σαρακάκης


ΣΧΟΛΙΑ