Τράπεζες

Morgan Stanley: Προτιμά Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank – Οι νέες τιμές στόχοι

Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank και Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς

Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank και Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς


«Παρά το ισχυρό ξεκίνημα του έτους στο ταμπλό του Χ.Α. με αποδόσεις από +10 έως +25%, βλέπουμε ότι το ράλι των ελληνικών τραπεζών μπορεί να συνεχιστεί, υποστηριζόμενο από τις αναβαθμίσεις στα κέρδη και τις φθηνές αποτιμήσεις», εξηγεί η Morgan Stanley και ο Nida Iqbal.

Ο ίδιος πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν τo re-rating το 2022, αλλά οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι φθηνές και πιστεύει ότι έχουν ακόμη αρκετό μέλλον, υποστηριζόμενες από την ανάκαμψη των κερδών.

Η τράπεζα ενσωματώνει τα υψηλότερα επιτόκια στις εκτιμήσεις της, αυξάνοντας τα φετινά κέρδη ανά μετοχή κατά 6% περίπου κατά μέσο όρο. Η Morgan Stanley προτιμά με συστάσεις overweight τις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank και ξεκινά την κάλυψη της Εθνικής Τράπεζας με ουδέτερη σύσταση (equal-weight).

H σύσταση για την Alpha Bank παραμένει επίσης ουδέτερη. Την ίδια στιγμή αυξάνει τις τιμές στόχους. Για την Τράπεζα Πειραιώς σε 2,24 ευρώ από 1,96 ευρώ, για τη Eurobank σε 1,45 ευρώ από 1,38 ευρω και για την Alpha Bank σε 1,37 ευρώ από 1,34 ευρώ προγενέστερα.

Το bull case που εκτιμά η MS για την Τράπεζα Πειραιώς αυξάνεται κατά 16% στα 2,92 ευρώ, καθώς υποθέτει πλέον ένα ROTE 11%. Το bull case της MS είναι παρόμοιο με τους στόχους της διοίκησης μέχρι το 2024, δεδομένης της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης για τις προοπτικές για τα κέρδη της τράπεζας.

Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή στόχος τίθεται στα 4,90 ευρώ. Η αξιολόγηση για την ΕΤΕ βασίζεται στην μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, με την τράπεζα να διαθέτει i) το δεύτερο χαμηλότερο μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα (NPEs) στον κλάδο στο 6,1% και την υψηλότερη κάλυψη NPEσ στο 82%, ii) την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση με δείκτη κεφαλαίων CET 1 15,2% το γ΄ τρίμηνο πέρυσι και iii) ένα δείκτη αποδοτικότητας ROTE περίπου 11% για το γ΄ τρίμηνο πέρυσι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley, παρόμοια με τη Eurobank, η ΕΤΕ θα ξεκινήσει εκ νέου τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη του 2022, γεγονός που πιστεύει ότι θα αποτελέσει έναν ακόμη θετικό καταλύτη για αυτές τις μετοχές. «Ενώ πιστεύουμε ότι το ράλι για τις ελληνικές τράπεζες θα συνεχιστεί, η ουδέτερη σύσταση για την ΕΤΕ οφείλεται στην καλύτερη σχετική ανοδική πορεία σε Eurobank και Πειραιώς», εξηγεί ο Nidal.

Οι αποτιμήσεις παραμένουν φθηνές

Στα τρέχοντα επίπεδα, η Eurobank και η ΕΤΕ διαπραγματεύονται με 0,6x περίπου τη φετινή λογιστική αξία (P/BV) για δείκτη απόδοσης (ROTE) περίπου 12,5% και περίπου 11% αντίστοιχα, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank διαπραγματεύονται στις 0,4 φορές σε όρους P/BV για αποδοτικότητα ROTE 9%.

Η Morgan Stanley βλέπει περίπου 35% αύξηση των λειτουργικών κερδών το 2023 και 19% ετησιοποιημένη αύξηση για την περίοδο 2022-2024.

Η ανάλυση δείχνει ότι το αναμενόμενο από την αγορά κόστος ιδίων κεφαλαίων (CoE) για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει αυξημένο σε επίπεδα 15%-21%, το οποίο η αμερικανική τράπεζα πιστεύει ότι θα πρέπει να συμπιεστεί καθώς η ελληνική μακροοικονομική ανάκαμψη θα εξελίσσεται μεσοπρόθεσμα. Κάθε χαμηλότερη παραδοχή κατά 0,5% για το CoE συνεπάγεται 4% περιθώριο ανόδου περίπου για τη δίκαιη αξία για τις ελληνικές τράπεζες.

Παρά τη σχετική μακροοικονομική ανθεκτικότητα της Ελλάδας έναντι της Ευρώπης, η αγορά διαπραγματεύεται κοντά σε πρόσφατες ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις. Με βάση το δείκτη P/BV, η έκπτωση σε σχέση με την Ευρώπη είναι 48%, πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, που δεν δικαιολογείται από τη βελτίωση της σχετικής αποδοτικότητας. Σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές, η MS διαπιστώνει την ίδια τάση. Οι αποτιμήσεις στις εγχώριες τράπεζες διαπραγματεύονται σε σημαντικό discount για το πραγματικό επίπεδο και επίσης σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο της έκπτωσής τους, ενώ στη βάση του P/BV, η έκπτωση μειώνεται λόγω της βελτίωσης της αποδοτικότητας ROE.

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg για ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων 50 μονάδων βάσης μέχρι την «κορύφωση» του ΜαΐουΣΧΟΛΙΑ