Τράπεζες

Η Moody’s αναθεωρεί το outlook για τις καταθέσεις πέντε ελληνικών τραπεζών


Σε σταθερές από θετικές άλλαξε τις προοπτικές για τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της καταθετικής βάσης πέντε ελληνικών τραπεζών ο οίκος Moody’s.

Η αναθεώρηση αφορά τις Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επιβεβαίωσε όλες τις υφιστάμενες αξιολογήσεις των πέντε ελληνικών τραπεζών, αναφέροντας ότι η αναθεώρηση των προοπτικών λαμβάνει υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία στην οικονομία και στα σχέδια των τραπεζών για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της κερδοφορίας τους.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται, ο βασικός λόγος υποβάθμισης των προοπτικών για τις ελληνικές τράπεζες είναι η εκτίμηση του οίκου ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων των τραπεζών για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της κερδοφορίας τους το 2020-21, λόγω της επίπτωσης της πανδημίας στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας δεν θα επηρεάσει μόνο τα ήδη αδύναμα επίπεδα κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα δοκιμάσει σοβαρά και την ικανότητά τους να μειώσουν τα αυξημένα επίπεδα Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων τους (NPEs). Τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται θα αντισταθμίσουν σε κάποιον βαθμό τον αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου τους, αλλά ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι θα υπάρξει αντίκτυπος και στα κεφάλαια των τραπεζών, τα οποία ωστόσο θα παραμείνουν πάνω από τα όρια των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Σημειώνεται ακόμη ότι η αναθεώρηση των προοπτικών λαμβάνει επίσης υπόψη τη βελτίωση που έχει ήδη υπάρξει στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα των τραπεζών, οι οποίες και είναι απίθανο να επηρεαστούν σοβαρά από την πανδημία.

Τι βλέπει για ανάπτυξη, οικονομική δραστηριότητα

Η Moody’s εκτιμά ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα θα επιδεινωθούν, με μεγάλη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, όταν και το ΑΕΠ είναι πιθανό να συρρικνωθεί περίπου κατά 5%, πριν ανακάμψει σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4% το 2021.

Τα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό της πανδημίας έπληξαν μεγάλα κομμάτια της οικονομίας και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα πλήξουν ιδιαίτερα τον τουριστικό τομέα, ο οποίος, όπως σημειώνεται, είναι από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, ο οίκος αναμένει μεγάλη μείωση της εγχώριας ζήτησης, η οποία θα επηρεάσει τους κλάδους των μεταφορών και των logistics, του εμπορίου και της μεταποίησης, γεγονός που θα επηρεάσει με τη σειρά του τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών.

Υπό το φως αυτών των στοιχείων, η Moody’s εκτιμά ότι η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών θα παραμείνει αδύναμη, με τα NPEs να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ βλέπει να καθυστερούν οι τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, οι οποίες είναι πιθανό να ολοκληρωθούν το 2021.

Ταυτόχρονα, η αύξηση της ανεργίας και η επιδείνωση των συνθηκών στον τουρισμό και το εμπόριο, δύο κλάδους που μοιράζονται μεταξύ τους το 15% του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, θα οδηγήσει πιθανότατα σε νέα «κόκκινα» δάνεια, αν και ο βαθμός της επιδείνωσης αυτής είναι αβέβαιος. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της πρόσθετης ρευστότητας και των επιδοτούμενων δανείων για τις επιχειρήσεις, θα βοηθήσουν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός δημιουργίας νέων NPEs, όπως θα κάνουν και οι αναστολές πληρωμών και η παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων για τις πιο ευάλωτες επιχειρήσεις και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Η ήδη αδύναμη κερδοφορία των τραπεζών θα βρεθεί υπό πίεση τους επόμενους 12-18 μήνες, όπως σημειώνεται, αλλά οι καταθέσεις θα παραμείνουν λογικά σε γενικές γραμμές σταθερές, υποστηριζόμενες από τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση και τη μειωμένη κατανάλωση των νοικοκυριών.


ΣΧΟΛΙΑ